Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến
Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online luyện thi và luyện đề đại học & THPT Quốc gia trực tuyến môn Sinh lớp 12.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY MẠNH - CÔ NGA - KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC NĂM 2018

1. Thi Online - Vật chất di truyền cấp độ phân tử

 • Số đề thi: 3
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Di truyền Menđen

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Di truyền tương tác gen và gen đa hiệu

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Di truyền liên kết giới tính – tế bào chất và gen đa hiệu

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

10. Thi Online - Tổng hợp quy luât di truyền

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

11. Thi Online - Di truyền học quần thể

 • Số đề thi: 10
 • Đã phát hành

12. Thi Online - Di truyền học Người và ôn tập phần di truyền học

 • Số đề thi: 11
 • Đã phát hành

13. Thi Online - Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

 • Số đề thi: 6
 • Đã phát hành

14. Thi Online - Tiến hóa

 • Số đề thi: 10
 • Đã phát hành

15. Thi Online - Sinh thái học

 • Số đề thi: 14
 • Đã phát hành

16. Thi Online - Trao đổi nước ở thực vật

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

17. Thi Online - Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

18. Thi Online - Quang hợp ở thực vật

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

19. Thi Online - Hô hấp ở thực vật

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

20. Thi Online - Trao đổi chất ở động vật

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

21. Thi Online - Cảm ứng ở thực vật

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

22. Thi Online - Cảm ứng ở động vật

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

23. Thi Online - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

24. Thi Online - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • Số đề thi: 3
 • Đã phát hành

25. Thi Online - Sinh sản ở thực vật

 • Số đề thi: 3
 • Đã phát hành

26. Thi Online - Sinh sản ở động vật

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

CÔ NGA - KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-THPT QUỐC GIA MÔN SINH NĂM 2018 - CÓ VIDEO CHỮA

THẦY MẠNH - CÔ NGA - KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA MÔN SINH 2018

KHÓA ĐỀ ĐẶC SẮC - CHINH PHỤC ĐIỂM 9 - 10

69 ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH CỦA CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2018 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

KHÓA 70 ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC THPTQG 2017

24 MÃ ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QG MÔN SINH HỌC NĂM 2017 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 0962.951.247
 • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Thông báo về việc tạm ngừng thanh toán qua các kênh nạp thẻ