Chọn khóa :

Danh sách đề thi online luyện thi và luyện đề đại học & THPT Quốc gia trực tuyến môn Sinh lớp 12.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY MẠNH - KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC NĂM 2017

1. Thi Online - Vật chất di truyền cấp độ phân tử

 • Số đề thi: 3
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Di truyền Menđen

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Di truyền tương tác gen và gen đa hiệu

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Di truyền liên kết giới tính – tế bào chất và gen đa hiệu

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

10. Thi Online - Tổng hợp quy luât di truyền

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

11. Thi Online - Di truyền học quần thể

 • Số đề thi: 10
 • Đã phát hành

12. Thi Online - Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

 • Số đề thi: 6
 • Đã phát hành

13. Thi Online - Di truyền học Người và ôn tập phần di truyền học

 • Số đề thi: 11
 • Đã phát hành

14. Thi Online - Tiến hóa

 • Số đề thi: 10
 • Đã phát hành

15. Thi Online - Sinh thái học

 • Số đề thi: 13
 • Đã phát hành

THẦY MẠNH - KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA MÔN SINH 2017

KHÓA ĐỀ ĐẶC SẮC - CHINH PHỤC ĐIỂM 9 - 10

KHÓA 70 ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC THPTQG 2017

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 0962.951.247
 • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com