Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến
Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online luyện thi và luyện đề đại học & THPT Quốc gia trực tuyến môn tiếng Anh lớp 12.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

CÔ HOÀNG XUÂN - KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2018

1. Thi Online - Chuyên đề Ngữ âm

 • Số đề thi: 14
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Chuyên đề từ vựng căn bản [ Basic Vocabulary]

 • Số đề thi: 14
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Các thành ngữ tiếng Anh thông dụng nhất [ Idioms]

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Luyện kỹ năng đọc hiểu cơ bản [ Basic Reading Comprehension]

 • Số đề thi: 24
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Cấu tạo từ [ Word Formation] - (Chuyên đề Ngữ pháp )

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Thì của động từ [ Tenses of Verbs] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 12
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Chuyên đề Từ vựng nâng cao [ Advanced Vocabulary]

 • Số đề thi: 14
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Các vấn đề về từ loại cơ bản trong tiếng Anh [ Parts of Speech] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Câu hỏi đuôi [ Tag Questions] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

10. Thi Online - Cấu trúc song hành [ Parallelism] - ( Chuyên đề ngữ pháp)

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

11. Thi Online - Câu chẻ/ Câu nhấn mạnh[ Cleft Sentences] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

12. Thi Online - Các loại mệnh đề [ Types of Clauses] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

13. Thi Online - Câu điều kiện [ Conditionals] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 3
 • Đã phát hành

14. Thi Online - Câu tường thuật [ Reported Speech] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 28/02/2018

15. Thi Online - Đảo ngữ [ Inversion] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 06/03/2018

16. Thi Online - Quá khứ giả định và Thức giả định - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 12/03/2018

17. Thi Online - Các vấn đề về động từ - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 4
 • Đang phát hành ... loading

18. Thi Online - Câu chủ động - Câu bị động[ Active - Passive Sentences] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 24/03/2018

19. Thi Online - Chuyên đề Chức năng giao tiếp

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 28/03/2018

20. Thi Online - Chuyên đề Đọc hiểu

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 31/03/2018

21. Thi Online - Chuyên đề Các kỹ năng làm bài

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 06/04/2018

CÔ HOÀNG XUÂN - KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH 2018 - CÓ VIDEO CHỮA

CÔ KIỀU THẮNG _ KHÓA LUYỆN THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH NĂM 2018

1. Thi Online - Ngữ âm

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Ngữ pháp

 • Số đề thi: 46
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Đọc hiểu

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

CÔ KIỀU THẮNG _ KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH NĂM 2018 - CÓ VIDEO CHỮA

CÔ KIỀU THỊ THẮNG _MÔN TIẾNG ANH_LỚP 12_TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC - NĂM 2018

69 ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN ANH CỦA CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2018 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

70 ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN ANH CỦA CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN, NỔI TIẾNG TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2017 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

24 MÃ ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2017 ( CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 0962.951.247
 • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Thông báo về việc tạm ngừng thanh toán qua các kênh nạp thẻ