Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến
Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online ôn luyện môn Tiếng Anh lớp 9.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY NGUYỄN KIM LONG - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 BÁM SÁT SGK CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

1. Thi Online - Unit 1. A Visit from a Pen Pal

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Giới thiệu khóa tiếng Anh lớp 9 bám sát SGK - thầy Nguyễn Kim Long

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 24/07/2017

3. Thi Online - Unit 2. Clothing

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3. A Trip to the Countryside

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra giữa HKI - tiếng Anh 9

 • Số đề thi: 6
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Unit 4. Learning a New Language

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Unit 5. The media

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra cuối HKI - tiếng Anh 9

 • Số đề thi: 6
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Unit 6. The Environment

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

10. Thi Online - Unit 7. Saving Energy

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

11. Thi Online - Unit 8. Celebrations

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

12. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra giữa HKII - tiếng Anh 9

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

13. Thi Online - Unit 9. Natural Disaters

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

14. Thi Online - Unit 10. Life on Other Planets

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

15. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra cuối HKII - tiếng Anh 9

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

CÔ QUANG THỊ HOÀN - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1. Thi Online - Giới thiệu khóa tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 30/06/2017

2. Thi Online - Unit 1. Local Environment

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 2. City Life

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3. Teen Stress and Pressure

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Review 1 ( Units 1 - 2 - 3 )

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Unit 4. Life in the Past

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Unit 5. Wonders of Viet Nam

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Unit 6. Viet Nam: Then and Now

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Review 2 ( Units 4 - 5 - 6 )

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

10. Thi Online - Ôn thi học kỳ I

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

11. Thi Online - Unit 7. Recipes and Eating Habits

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

12. Thi Online - Unit 8. Tourism

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

13. Thi Online - Unit 9. English in the World

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

14. Thi Online - Review 3 ( Units 7 - 8 - 9 )

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

15. Thi Online - Unit 10. Space Travel

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

16. Thi Online - Unit 11. Changing Roles in Society

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

17. Thi Online - Unit 12. My Future Career

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

18. Thi Online - Review 4 ( Units 10 - 11 - 12 )

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

19. Thi Online - Ôn thi học kỳ II

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

CÔ QUANG THỊ HOÀN - KHÓA LUYỆN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH 2018 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - CÓ VIDEO CHỮA

CÔ KIỀU THỊ THẮNG_ MÔN TIẾNG ANH_LỚP 9_KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 LUYỆN THI VÀO 10 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 2018

CÔ KIỀU THỊ THẮNG _MÔN TIẾNG ANH_LỚP 9_KHÓA TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC 2018

90 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT 2018

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 0962.951.247
 • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Thông báo về việc tạm ngừng thanh toán qua các kênh nạp thẻ