Đề luyện Dao động điều hòa đề số 1

Thời gian thi : 35 phút - Số câu hỏi : 20 câu - Số lượt thi : 349

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chọn phát biểu đúng: dao động điều hoà là : 

Câu 2: Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là:

Câu 3: Chọn phát biểu đúng: Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ).

Câu 4: Chu kì của dao động điều hoà là:

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = - 5cos(4πt) (cm). Tìm phát biểu sai?

Câu 6: Phương trình dao động của vật có dạng x = Asin2(ωt + \frac{\pi }{4}) Chọn phát biểu đúng: 

Câu 7: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(10πt + \frac{\pi }{3})  cm. Lúc t = 0,2s vật có li độ bao nhiêu?

Câu 8: Một chất điểm dao động điều hoà trên một quỹ đạo thẳng dài 6cm. Biên độ dao động của vật sẽ là :

Câu 9: Phương trình dao động điều hoà của một vật: x = 1 + 3cos(6πt - \frac{\pi }{3})cm. Biên độ, tần số, vị trí ban đầu của vật là:

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình : x = 5sin(4πt) (cm) thì:

Câu 11: Vật dao động điều hoà với phương trình x = 4sin(2πt + \frac{\pi }{4}) (cm/s) thì quỹ đạo, chu kỳ và pha ban đầu lần lượt là:

Câu 12: Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm và tân số f  = 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc nó đạt li độ cực đại dương. Kết quả nào sau đây là sai?

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng ? Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), sau một chu kì thì 

Câu 14: Pha ban đầu của dao động điều hoà:

Câu 15: Một vật dao động điều hoà giữa hai vị trí B và B’ quanh VTCB O. Cho biết BB’ = 12cm. Trong khoảng thời gian t = 6s, vật thực hiện được 5 dao động toàn phần. Chu kì và tần số góc của dao động có giá trị nào sau đây?

Câu 16: Trong phương trình dao động điều hoà đại lượng nào sau đây thay đổi theo thời gian:

Câu 17: Trong phương trìnhdao động điều hoà x=acos(ωt+φ) các đại lượng ω, φ, (ωt+φ) là những đại lương trung gian cho phép ta xác định:

Câu 18: Phương trình dao động của một vật dao động điều hoà có dạng x = 6cos(10πt - π). Các đơn vị sử dụng là centimet và giây. Ly độ của vật khi pha dao động bằng -300 là:

Câu 19: Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 3cm thì chu kì dao động của nó là T = 0,3s. Nếu kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 6cm thì chu kì dao động của con lắc lò xo là:      

Câu 20: Một vật dao động điều hoà có biên độ dao động là 4 cm. chu kì dao động T = 0,1s và pha ban đầu là \frac{\pi }{3}. Phương trình li độ theo đơn vị mét là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Võ Văn Thạnh 18 20 90% 12.68
2 Nguyen Kien 17 20 85% 15.83
3 Hoàng Thụ 16 19 84% 13.9
4 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 16 20 80% 10.9
5 hoàng thọ hoàng 16 20 80% 14.48
6 Minh Duc Trinh 16 20 80% 9.18
7 nguyen duc thanh 14 20 70% 13.65
8 Bùi Thị Mai 14 20 70% 13.02
9 Portgas D Ace 14 20 70% 17.93
10 Đi Đến Ước Mơ 14 20 70% 29.12
11 Trần Trung Kiên 12 20 60% 12.97
12 Yoo Jae Suk 11 18 61% 10.22
13 Liên Chýt 11 20 55% 13.2
14 đỗ thị lan 11 20 55% 20.22
15 nguyễn minh châu 11 20 55% 31.42
16 nguyen duc ngoc 11 20 55% 18.45
17 Tien Dinh Duc Dinh 11 20 55% 11.6
18 nguyễn trình 11 20 55% 25.43
19 Thu ThiênThần 11 20 55% 10.73
20 Trần Đăng Anh 11 20 55% 10.92
21 le ngoc long 9 15 60% 7.85
22 Đào Ngọc Hiếu 10 20 50% 6.3
23 daudaihoc 13 20 65% 20
24 vu ngoc ha 5 9 56% 2
25 Mai Hương 15 20 75% 11.27
26 Taisan Cuack 11 20 55% 16.05
27 Công Tử Nhà Nghèo 16 20 80% 15.93
28 Nguyễn trường tùng 12 18 67% 35.25
29 Virus 0 0 0% 35.12
30 My Nguyen 6 20 30% 11.83
31 phan thi my vien 6 20 30% 15.38
32 Tăng Duy 5 20 25% 10.63
33 levinhthong 5 20 25% 18.28

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12