Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Võ Văn Thạnh

  • Trường THPT Triệu Phong - Quảng Trị
  • 5064

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 942 1005 65%
Môn Hóa lớp 12 4110 3249 73%
Môn Sinh lớp 12 1 1 100%
Tổng cộng: 5053 4255 71%

Comment giao lưu với Võ Văn Thạnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com