Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên đỗ thị lan

  • Trường THPT Yên Khánh B - Ninh Bình
  • 122

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 20 45 51%
Môn Lí lớp 12 36 210 39%
Môn Hóa lớp 12 59 46 76%
Môn Anh lớp 12 -1 4 25%
Tổng cộng: 114 305 46%

Comment giao lưu với đỗ thị lan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com