Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thị Hương Quỳnh

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 76 47 87%
Môn Lí lớp 12 843 654 76%
Môn Hóa lớp 12 380 355 75%
Môn Sinh lớp 12 8 9 67%
Môn Anh lớp 12 15 12 75%
Tổng cộng: 1322 1077 76%

Comment giao lưu với Nguyễn Thị Hương Quỳnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com