Đề thi thử Đại học môn Toán đề số 5

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 153

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y=x4-mx2+2m-1, với m là tham số thực. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=2 (HS tự làm). b) Tìm m để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị sao cho 3 điểm cực trị cùng với gốc tọa độ tạo thành một hình thoi.

Câu 2: Tìm nghiệm trên khoảng (0;π) của phương trình  1+2cos^{2}(x-\frac{3\pi}{4})+\sqrt{3}cos2x=4sin^{2}\frac{x}{2}

Câu 3: Giải hệ phương trình  \left\{\begin{matrix}(x^{2}-xy)(xy-y^{2})=25\\\sqrt{x^{2}-xy}+\sqrt{xy-y^{2}}=3(x-y)\end{matrix}\right.  (x,y\inR)

Câu 4: Tính tích phân I=\int_{0}^{2}\frac{dx}{2x+\sqrt{3x^{2}+4}}

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại C và D, AD=3a, BC=CD=4a. Cạnh SA=a√3 và vuông góc với (ABCD). Gọi E là điểm nằm trên cạnh AD sao cho AE=a, F là trung điểm của CD. Tính thể tích khối chóp SDEBF và góc giữa hai đường thẳng SE và BF.

Câu 6: Cho các số thực dương a,b,c.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  P = \frac{9}{\sqrt{ab(a+2c)(b+2c)}} - \frac{16}{\sqrt{1+a^{2}+b^{2}+c^{2}}}

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy,cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB:x-2y-1=0, đường chéo BD: x-7y+14=0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đã cho biết rằng đường chéo AC qua điểm M(2;1).

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x+y-2z+4=0 và mặt cầu (S): x2+y2+z2-2x+4y+2z-3=0. Viết phương trình đường thẳng d tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A(3;-1;1) và song song với mặt phẳng (P).

Câu 9: Gieo đồng thời 2 đồng xu cân đối 3 lần độc lập liên tiếp. Tính xác suất để có ít nhất 2 lần cả 2 đồng xu đều sấp.

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho điểm A(-6;5) và hai đường thẳng ∆:3x+y+8=0,    ∆': -4x+3y+10=0. viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng ∆, đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng ∆'. Biết rằng tâm của đường tròn có các tọa độ là những số nguyên.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (P):x-y+z-6=0 và hai đường thẳng   d1:\frac{x-2}{-1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-4}{1}; d2:\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-2}{-2} Viết phương trình đường thẳng d biết d//(P) đồng thời d cắt hai đường thẳng d1,d2 lần lượt tại hai điểm A và B sao cho AB=3√6

Câu 12: Tìm số thực m để phương trình sau có nghiệm z=i: z3-(3+i)z2+(3+4i)z+1-mi=0 Với giá trị m tìm được, hãy giải phương trình đã cho.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Hà An 7 9 78% 8.7
2 Vì Sao Cô Đơn 7 8 88% 38.98
3 nguyennhuthoa 5 5 100% 175.7
4 Tuy Nguyen 4 5 80% 40.28
5 Tôn công quyết 1 1 100% 106.42
6 tuan 0 0 0% 0.7
7 chuong 0 0 0% 2.5
8 kiên chí linh 0 0 0% 0.07
9 Hoàng Lâm 2 9 22% 1.58

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12