Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên kiên chí linh

  • THPT Cây Dương - Kiên Giang
  • 1000

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -35 119 22%
Môn Hóa lớp 12 51 700 38%
Môn Sinh lớp 12 974 1405 56%
Tổng cộng: 990 2224 49%

Comment giao lưu với kiên chí linh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com