Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Tam Dị 2 - Lục Nam

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 2004

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer among A, B, C or D to complete the sentence.

Câu 5: I phoned him last night but he _____________ .

Câu 6: There was a heavy rain _____________  midnight.

Câu 7: If the librarian _____________  we can read some books.

Câu 8: He studies day and night _____________  he wants to pass the entrance exam.

Câu 9: We would rather _____________  at home than _____________  on our day off.

Câu 10: There’s a lot of dark clouds. It_____________ .

Câu 11: The students all wish the exam _____________  easy.

Câu 12: Do you know the man _____________  you met yesterday?

Give the correct tense/ form of verb in the brackets.

Fill in the blank with the correct form of the words in capital letter. 

Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage. 

 

on    are      government      retrieve   in

 

South Korean President Park Geun-hye has apologised over the ferry disaster, in a statement to cabinet shown on national television.

Ms Park said that the (1) _____________  had failed to prevent the disaster and bungled its emergency response. Her apology comes amid ongoing work to (2) _____________   bodies from the sunken hull. The ferry sank with 476 people aboard - most of them high school students and teachers - off South Korea (3) _____________  16 April. A total of 174 were rescued. The remainder have been confirmed dead or missing presumed drowned. Officials have retrieved almost 200 bodies and divers (4) _____________  continuing to search for those still unaccounted for. "I don't know how to apologise for the failure to prevent this accident, and for the insufficient first response," Ms Park said in the statement.

"I am sorry to the people and heavy-hearted that many precious lives were lost."

 

Read the passage carefully then answer the questions.

In humankind’s millions of years on Earth, many types of energy resources have been utilized. However, in the last ninety years, petroleum has become by far the most important. Accounting for over 50 percent of all energy consumed, it is so essential that, without petroleum, we could be faced with economic disaster. Of course the earth’s supply of petroleum will not last forever, and in fact, it will disappear sooner than most people believe. At the current rate of consumption, the world’s proven oil reserves may be exhausted within forty or fifty years.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words. 

Use the given words and phrase provided to make meaningful sentence. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thư Thánh Thiện 12 12 100% 2.97
2 Diệp Hạ 11 12 92% 2.95
3 Cody James 11 12 92% 2.97
4 Hoài Phươngg 11 12 92% 1.38
5 Trần Anh Tuệ 11 12 92% 15.23
6 Tô Thúy Nga 11 12 92% 3.15
7 vo minh chau 11 12 92% 4.88
8 Thạnh Thôgg Tháii 10 12 83% 3.13
9 Mai Phuong 10 12 83% 2.13
10 Thư Huỳnh 10 12 83% 1.37
11 «¯Øve® WiñdŠ» 10 12 83% 1.73
12 Nguyễn Quốc Vũ 10 12 83% 8.28
13 Hoàng Lâm 10 12 83% 3.5
14 tran thi kim tuyen 10 12 83% 3.25
15 Phong Lê 10 12 83% 1.88
16 Shuyn Trần Virgo 10 12 83% 7.88
17 MítTơ Tronie 10 12 83% 5.42
18 Vũ Đức Ngọc 10 12 83% 2.13
19 Trịnh Kiều Thanh 10 12 83% 4.9
20 Tsuki Kami 9 12 75% 2.03
21 Trần Thị Thúy Hằng 9 12 75% 2.98
22 Tú Trầnn 9 12 75% 2
23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9 12 75% 2.85
24 Vũ Trung Hiếu 9 12 75% 5.68
25 Nguyen Thanh Nga 8 10 80% 2.32
26 Trần Triệu Thanh Ngân 8 12 67% 2.45
27 Lê Ngọc Anh 8 12 67% 13.18
28 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8 12 67% 2.03
29 Oliver Smith 8 12 67% 4.67
30 Lieu Thai Phu 8 12 67% 3.35
31 Huyền Trang 8 12 67% 4.72
32 Mimela Kakuni 8 12 67% 1.48
33 bùi đức quảng 6 9 67% 5.22
34 Tèo Tí Tởn 7 12 58% 2.38
35 Huy 7 12 58% 3.83
36 Hoang Khanh 7 12 58% 2.82
37 Lưu Minh Hiền 7 12 58% 6.6
38 Lê Ju Chun 6 11 55% 2.7
39 Nhok Con 6 12 50% 2.32
40 Nguyệt Hà 6 12 50% 1.98
41 Nhok Thang 6 12 50% 2.18
42 Hoàng Văn Đăng 6 12 50% 9.7
43 đỗ tiến anh 4 8 50% 3.37
44 le thi kim oanh 5 12 42% 1.8
45 Sơn Nguyễn 5 12 42% 3.85
46 Vu Ngoc Thai 2 8 25% 12.02
47 Chợt Nhận Ra 9 12 75% 2.45
48 Susu RaLy 8 12 67% 8.95
49 Lê Đức Trí 6 12 50% 4.98
50 Bảo Phan 7 12 58% 8.07
51 Đỗ Anh Tú 10 12 83% 1.88
52 Candy Ngot Ngao 2 12 17% 5.9
53 Đỗ Phương 12 12 100% 0.92
54 TRẦN KIM NGUYÊN 7 12 58% 2.35
55 Chibi's Ninh's 4 8 50% 1.3
56 Đặng Thị Thực 9 12 75% 5.83
57 Phạm Hồng Nam 9 12 75% 2.82
58 Phương Nguyên 6 12 50% 5.18
59 Hoàng Anh 9 12 75% 10.53
60 Khánh Vy 7 12 58% 2.33
61 thu trang 11 12 92% 1.23
62 Băng Băng Hải 11 12 92% 7.87
63 Thiên Hà Royal 4 12 33% 3.28
64 Thành Công Lý 5 10 50% 6.45
65 Yoo Chun 10 12 83% 2.12
66 Vũ Long 12 12 100% 1.75
67 Te Nguyễn 9 12 75% 3.07
68 Bui Trung Tin 11 12 92% 2.38
69 ạkhasjfasf 11 12 92% 1.8
70 Phạm Tuấn 11 12 92% 2.45
71 Trương Văn Nam 6 12 50% 7
72 宋玲 9 11 82% 4.55
73 Nguyễn Thị Trúc Ly 8 12 67% 3.5
74 Ha Y Truong 3 12 25% 12.65
75 Ngọc Giang 9 12 75% 2.83
76 Lạc Vân 8 12 67% 20.02
77 chieng thi bich ngoc 4 5 80% 1.2
78 Đậu Minh Nguyệt 7 12 58% 2.92
79 Bin Bon 11 12 92% 2.85
80 Linh Suti 2 12 17% 3.02
81 Tường Vi 6 12 50% 6.7
82 Mai Nguyễn Yến Thu 5 9 56% 4.53
83 Bẹp Lù 4 12 33% 2.33
84 Lê Gia Khang 7 12 58% 2.43
85 Huy Tran 10 11 91% 1.88
86 Hưng Dương 10 12 83% 1.73
87 tranduc 0 0 0% 0.05
88 Tấn Khoa 9 12 75% 4.48
89 nguyễn đỗ khánh huy 0 10 0% 1.17
90 Phan Quốc An 11 12 92% 2.02
91 Thoa Nguyễn 10 12 83% 1.7
92 Le Van DUng 9 12 75% 2.6
93 Kim Dungg 5 12 42% 7.03
94 vu hoang phuong lien 8 12 67% 4.98
95 Minh Quý 9 12 75% 4.7
96 Nguyễn Giang Diễm Quỳnh 10 12 83% 6.07
97 Vũ Diệp Lâm Nhi 7 12 58% 4
98 Phạm Uyên Nhi 11 12 92% 4.07
99 Phan Minh Quang 6 12 50% 6.08
100 Nguyễn Thành Vinh 7 12 58% 6.22
101 NhatHaa 7 12 58% 4.43
102 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 8 12 67% 2.62
103 Lãnh thị hoa 11 12 92% 2.47
104 Boy Nhà Nghèo 4 12 33% 0.85
105 Krystal Jung 10 12 83% 9.57
106 Tuấn Ngô 9 12 75% 3.88
107 Manny Pacquiao 10 12 83% 7.65
108 Ánh Hồ 10 12 83% 2.52
109 phuong minh nhu 6 8 75% 3.6
110 Kun's Lee 6 12 50% 2.65
111 Giang Đỗ 9 12 75% 5.33
112 Nguyễn Ngọc Ly Na 6 12 50% 2.68
113 Hoàng Kim Vũ 9 12 75% 3.27
114 Zzz Sora Zzz 11 12 92% 2.62
115 Lục Thiên Hà 9 12 75% 3.47
116 Phạm Thị Vân Anh 9 12 75% 54
117 Tạ Duy Luân 10 12 83% 5
118 Đỗ Thị Anh Thư 12 12 100% 16.02
119 Vân Trúc 6 12 50% 4.35
120 Tử Đinh Hương 10 11 91% 3.82
121 Linh Chi 10 12 83% 1.65
122 Trai's Đểu Xì Tin's 10 12 83% 3.32
123 Trần Thị Hà 9 12 75% 2.48
124 Bùi Quốc Toàn 5 12 42% 3.92
125 Bùi Thiên Lâm 4 12 33% 3.53
126 Hà Phương 10 11 91% 2.73
127 Nguyễn Trâm 7 12 58% 1.48
128 Nguyễn Quốc Trung 8 12 67% 2.75
129 Nguyen Thị Vân Anh 10 11 91% 1.6
130 khangvannguyen 11 12 92% 1.6
131 Trương Văn Quốc 11 12 92% 3.4
132 Phan Văn Công 6 12 50% 5.08
133 Bé Hương 1 3 33% 0.67
134 Châu Nguyễn 11 12 92% 1.13
135 NH. Phước Tachibana 6 12 50% 4.87
136 Minh Vương 11 12 92% 2.38
137 Jumi Trần 12 12 100% 1.97
138 Phạm Tiến Dũng 7 12 58% 4.28
139 Hong Ly Truong 11 12 92% 2.3
140 Trần Đăng Doanh 11 12 92% 2.52
141 Hoàng Thảo Nhi 7 12 58% 3.72
142 hoàng ân 8 12 67% 5.22
143 Thạch Nguyễn Ngọc 10 12 83% 1.78
144 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 11 12 92% 2.4
145 Linh Linh'ss 6 11 55% 2.13
146 Bông Vi Ai Pi 8 12 67% 1.35
147 Nguyễn Trần Thảo Quyên 5 12 42% 4.7
148 Tít's Sociu's 6 12 50% 2.4
149 Thắng Phú 3 11 27% 4.35
150 TN Nguyễn 11 12 92% 6.32
151 Hàn Thị Yến 7 12 58% 4.07
152 Phan Kim Anh 3 12 25% 7.6
153 Bốn Mắt Hay Cười 8 12 67% 6.03
154 Ti Lo 10 12 83% 5.6
155 Đỗ Đức Duy 10 12 83% 2.72
156 Tien Che 3 12 25% 2.25
157 Nguyễn Thảo 9 12 75% 1.78
158 Đặng Ngọc 0 0 0% 0.47
159 Ly Lùn'ss 8 12 67% 6.1
160 Hoàng Thị Hà 7 12 58% 3.47
161 Xu Mimi-chan 12 12 100% 1.85
162 Hồ Kim Oanh 6 12 50% 7.68
163 Hà Thu 10 12 83% 1.6
164 pham the truong 4 12 33% 7.12
165 Nga Vũ 9 12 75% 2.02
166 Ngọc Trân 10 12 83% 1.95
167 Minh Tú 7 11 64% 2.68
168 Phan Ngọc Ánh 11 12 92% 1.73
169 Trần Thị Hoài 7 12 58% 15.58
170 Hoàng Thị Như 9 11 82% 2.37
171 An Thu 8 12 67% 2.78
172 Vương Hà 11 12 92% 1.65
173 Đẹp Là Được 10 12 83% 2.27
174 Ann Huệ 10 11 91% 5.28
175 Le Thi Kim 8 12 67% 1.62
176 Ngô Thanh Thảo 9 12 75% 2.93
177 Anh Vũ 12 12 100% 0.95
178 Thành Thật Thà 4 12 33% 2.17
179 Thanh Dat Pham 4 12 33% 2.28
180 박공심 9 12 75% 25.72
181 Vết Mưa 10 12 83% 2.98
182 MinBy MinBy 0 0 0% 0.07
183 Tanpkuc Nguyen 6 12 50% 5.62
184 Trang Hoang 9 12 75% 3.53
185 Vỹ La 11 12 92% 9.2
186 Lê Tú Anh 7 12 58% 2.35
187 HO NHAT KHA 3 12 25% 1.13
188 Lê Thị Phương Nhung 3 12 25% 1.5
189 Baokute Nhontho 3 12 25% 4.23

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9