Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tạ Duy Luân

  • THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An
  • 499

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 23 27 74%
Môn Lí lớp 12 197 220 60%
Môn Hóa lớp 12 269 260 51%
Tổng cộng: 489 507 56%

Comment giao lưu với Tạ Duy Luân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com