Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Le Thi Kim

  • THPT Đồng Quan - Hà Nội
  • 7345
  • "***: Never give up :***"

Cấp độ thành viên

10
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 15 134 67%
Môn Lí lớp 12 6560 2499 66%
Môn Hóa lớp 12 420 517 53%
Môn Sinh lớp 12 0 49 37%
Môn Anh lớp 12 0 542 52%
Tổng cộng: 6995 3741 62%

Comment giao lưu với Le Thi Kim

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com