Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên khangvannguyen

  • THPT Vĩnh Bình Bắc - Kiên Giang
  • 5175

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 140 100 60%
Môn Sinh 0 3 0%
Môn Tiếng Anh 1730 738 76%
Môn Địa Lý 0 27 41%
Môn Sử 0 33 76%
Tổng cộng: 1870 901 73%

Comment giao lưu với khangvannguyen

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com