Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014- Môn Vật Lý- GDTX mã đề 184

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2538

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Khoảng thời gian giữa hai lần liên  vật đi qua vị trí cân bằng là: 

Câu 2: Giới hạn quang điện của nhôm và của natri lần lượt là 0,36 µm và 0,50 µm. Biết 1eV = 1,6.10-19J. Công thoát của êlectron khỏi nhôm lớn hơn công thoát của êlectron khỏi natri một lượng là:

  

Câu 3: Hạt nhân _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X}và hạt nhân _{Z_{2}}^{A_{2}}\textrm{Y}có độ hụt khối lần lượt là Δm 1 và Δm2 Biết hạt nhân _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X} bền vững hơn hạt nhân _{Z_{2}}^{A_{2}}\textrm{Y} . Hệ thức đúng là :

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch  mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100Ω, cuộn cảm thuần Lvà tụ điện C. Dòng điện trong đoạn mạch là i = 2cos100πt(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 5: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Cường độ dòng điện trong mạch:

Câu 6: Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng là fo chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức Fh = Focos2πft. Dao động cưỡng bức của con lắc có tần số là :

Câu 7: Chất phóng xạ pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po}có chu kỳ bán rã 138 ngày. Ban đầu có một mẫu gồm No hạt nhân pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po}. Sau bao lâu (kể từ lúc ban đầu) số hạt nhân bị phân rã là   \frac{7}{8}N  o ?

Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 200Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{\pi }{3}H và tụ điện có điện dung \frac{20}{\pi }µF mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu tụ điện là u_{C} = 100\sqrt{2} cos(100\pi t - \frac{\pi }{2} ) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: 

Câu 9: Gọi nđ, nv và nl lần lượt là chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng và lam. Hệ thức nào sau đây đúng?

  

Câu 10: Trong một phản ứng hạt nhân , tổng khối lượng các hạt trước phản ứng:

  

Câu 11: Trong phản ứng hạt nhân: _{1}^{1}\textrm{H}+X\rightarrow _{11}^{22}\textrm{Na}+\alpha , hạt nhân X có:                            

Câu 12: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 1nF. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện là 10V. Cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm là:

Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 40 g và lò xo nhẹ có độ cứng 16N/m dao động điều hòa với biên độ 7,5 cm. Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ của vật là:

     

Câu 14: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên:

Câu 15: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần 90Ω mắc nối tiếp với môt tụ điện. Biết điện áp ở hai đầu đoạn mạch lệch pha \frac{\pi }{6}  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng:

Câu 16: Đặt điện áp  xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch:

Câu 17: Cho khối lượng hạt nhân vàng _{79}^{197}\textrm{Au} , prôtôn và nơtron lần lượt là: 196,9233 u; 1,0073 u và 1,0087 u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân vàng _{79}^{197}\textrm{Au}  là:

Câu 18: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng λ . Khoảng cách từ một nút đến một bụng liền kề nó bằng:

                       

Câu 19: Phát biểu nào sau đây về tích chất của sóng điện từ là sai?

Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước song 600nm, khoảng vân đo được trên màn là 1mm. nếu dịch chuyển ra xa hai khe(theo phương vuông góc với màn) một đoạn 20 cm thì khoảng vân đo được là 1,2 mm. Khoảng cách giữa hai khe trong thí nghiệm này là:

     

Câu 21: Một ánh sáng có tần số 6.1014Hz. Bước sóng này trong chân không là:

Câu 22: Trong nguyên tử hiđrô, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn thì nó phát ra bức xạ có bước sóng 0,1218 μm (trong chân không). Độ chênh lệch giữa hai mức năng lượng nói trên là:

     

Câu 23: Một sóng ngang có tần số 10Hz, lan truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 2m/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên sợi dây dao động ngược pha nhau bằng:

     

Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân trung tâm 9 mm có vân sáng bậc 10. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

Câu 25: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều:                          

Câu 26: Khi truyền tải điện năng đi xa, để giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện, người ta dùng biện pháp nào sau đây:                                        

Câu 27: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng nào dưới đây vào bề mặt tấm kẽm thì sẽ không gây ra hiện tượng quang điện?

      

Câu 28: Đặt điện áp  u = 250\sqrt{2}cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 125\sqrt{2}V. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

Câu 29: Khi nói về dao động điều hòa của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

    

Câu 30: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứngvới phương trình uA = uB = 2cos20πt (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm m ở mặt thoáng cách A, b lần lượt là d1 = 5 cm, d2 = 25 cm. Biên độ dao động của phần tử chất lỏng tại M là:

      

Câu 31: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω. Cơ năng của con lắc là một đại lượng:

   

Câu 32: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200\sqrt{2}cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C = \frac{1}{30\pi }mF. Biết điện áp ở hai đầu điện trở là 100V. Giá trị của điện trở R là:

      

Câu 33: Trên một sợi dây AB dài 90 cm, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số 50Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Số bụng sóng trên dây là:

        

Câu 34: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 5000 vòng, số vòng dây ở cuộn thứ cấp là 250 vòng. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là;

         

Câu 35: Tia X được tạo ra bằng cách nào trong các cách sau đây:                    

Câu 36: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 5cos100πt (mm) và x2 = 5\sqrt{3}cos100πt (mm). Phương trình dao động của vật là:    

Câu 37: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng:          

Câu 38: Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g , một con lắc đơn mà dây treo dài  đang dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là :

Câu 39: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 0,1 μF. Tần số dao động riêng của mạch là:

      

Câu 40: Khi nói về sự truyền âm, phát biểu nào sau đây đúng?

    

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phạm Thành Đạt 22 40 55% 34.98
2 Kiều Phi Phi 10 40 25% 10.6
3 Nguyễn Văn Anh Tuấn 4 10 40% 8.57
4 Hoài Phương 19 40 48% 35.92
5 phạm vi vi 12 34 35% 13.37
6 Đức Tuấn 11 24 46% 35.95
7 Bình Dương 21 36 58% 60.07
8 Tran thi thuy duong 18 40 45% 20.38
9 Duy Mạnh 22 38 58% 42.6
10 Nguyễn Ngọc Duy 12 20 60% 28.68
11 Duong Thao 36 39 92% 26.78
12 Dương Thùy Trang 0 0 0% 3.32
13 Bạch Cốt Tinh 6 21 29% 3.32
14 Lo Ve 6 13 46% 18.97
15 Thiện Nhân 6 20 30% 60.22
16 Đinqq's Thắnq's 7 38 18% 15.62
17 Khổng Minh Họ Ngô 13 36 36% 31.07
18 Phạm Quốc Huy 27 40 68% 54.18
19 Cháu Tên Gì 5 15 33% 11.23
20 Bui Phuong Anh 10 18 56% 48.6
21 Hồng Anh 5 9 56% 30.6
22 Bé Conn 12 28 43% 19.12
23 NGUYỄN QUỐC KHANH 9 17 53% 60.07
24 Ph­uongAnh 26 27 96% 24.77
25 Trương Thị Kim Lựu 17 39 44% 20.68
26 Trung Hieu Ho 18 40 45% 22.85
27 Hs Ba Dao 32 38 84% 51.35
28 genius 33 40 83% 36.45
29 Gareth Lê 17 40 43% 27.53
30 Nguyễn Anh Quân 0 6 0% 3.78
31 Tran Anh Viet 6 22 27% 12.47
32 Xuânđao Trịnh 18 27 67% 33.7
33 Vũ Thị Thu Hằng 15 18 83% 11.78
34 Lê Văn Toàn 2 5 40% 4.4
35 Kiệt Huỳnh 8 22 36% 20.77
36 phạm tây 8 15 53% 12.92
37 Đặng Văn Đạt 19 40 48% 34.53
38 hao 2 7 29% 6.58
39 trung 19 29 66% 41.77
40 Con Nha Ngeo 27 40 68% 28.18
41 Lang hoang 20 40 50% 45.95
42 Jully Anh 8 19 42% 13.22
43 tran xuan khanh 28 40 70% 30.37
44 Trung Quà 0 1 0% 1.13
45 Vũ Mạnh Quỳnh 8 21 38% 8.73
46 Nguyễn Sang 0 1 0% 1.8
47 Chi Phuc Tran 0 1 0% 0.63
48 trần hoàng nam 27 40 68% 51
49 Huong Dang Thi 27 39 69% 53.12
50 Nraug Hmoob Sam Kha 6 29 21% 17.57
51 On Rainy Day 29 37 78% 40.18
52 Lại Tiến Minh 1 1 100% 0.72
53 Lê Bùi Ngọc Kháng 7 11 64% 11.07
54 Master Dombledore 19 39 49% 60.25
55 ThanhThảo Nguyễn 14 38 37% 41.15
56 Thanh Niên Lầy Lội 36 40 90% 48.1
57 Mạnh Linh 7 14 50% 7.8
58 Trang Bii 25 40 63% 25.42
59 hoang thuy chi 23 25 92% 59.7
60 Như Thảo 20 40 50% 11.8
61 bàn văn thông 25 40 63% 46.77
62 tham tu lung danh 21 29 72% 21.87
63 Rock The 17 40 43% 49.3
64 vu thi thuy duong 28 40 70% 35.17
65 Thuu Hiềnn 11 17 65% 8.22
66 Nguyễn Ân 11 40 28% 4.85
67 Nguyễn Văn Tây 38 40 95% 17.08
68 Học để chơi 26 36 72% 27.68
69 le thach dai 2 10 20% 10.27
70 Trần Thúy Phụng 7 40 18% 2.73

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12