Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Duy Mạnh

  • THPT Quảng Xương 4 - Thanh Hóa
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 65 54%
Môn Lí lớp 12 0 201 51%
Môn Hóa lớp 12 0 112 54%
Môn Anh lớp 12 0 97 33%
Tổng cộng: 0 475 48%

Comment giao lưu với Duy Mạnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com