Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên phạm tây

  • THPT Phan Đình Phùng - Lâm Đồng
  • 1085

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 12 25%
Môn Lí lớp 12 20 388 60%
Môn Hóa lớp 12 80 422 50%
Môn Sinh lớp 12 975 1780 62%
Môn Anh lớp 12 0 181 40%
Tổng cộng: 1075 2783 58%

Comment giao lưu với phạm tây

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com