Đề thi học kì 2 môn Hóa - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng năm 2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 30 câu - Số lượt thi : 2661

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ở nhiệt độ thường?

Câu 2: Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3. Sau một quá trình điện phân, từ 1 tấn Al2O3 (giả sử không có lẫn chất khác) người ta chỉ thu được 0,405 tấn Al. Hiệu suất của quá trình điện phân này là

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 4: Cấu hình electron lớp ngoài cùng (ở trạng thái cơ bản) của các kim loại kiềm là

Câu 5: Chất nào sau đây có thể được dùng để bó bột khi gãy xương?

Câu 6: Muốn điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện người ta có thể cho kim loại nào sau đây vào dung dịch Cu(NO3)2?

Câu 7: Để khử hoàn toàn 6,96 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần dùng 2,464 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được là

Câu 8: Cho các phát biểu sau:

1) Kim loại kiềm dùng để chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.

2) Kali được dùng làm tế bào quang điện.

3) Natri hiđrocacbonat được dùng làm bột nở trong công nghiệp thực phẩm.

4) Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm...

Số phát biểu đúng là

Câu 9: M là kim loại, phương trình: Mn+ + ne → M biểu diễn

Câu 10: Cặp kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện: dùng CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao?

Câu 11: Chọn phát biểu đúng khi nói về tính chất vật lý của các kim loại kiềm.

Câu 12: Nung 75 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 51,75 gam chất rắn. Thành phần phần trăm khối lượng của NaHCO3 trong hỗn hợp là

Câu 13: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

Câu 14: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

Câu 15: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại nhóm IA thu được 8,96 lít khí (đktc) ở anot và 31,2 gam kim loại ở catot. Kim loại đó là

Câu 16: Cho 16,44 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 24,96 gam muối. Kim loại đó là

Câu 17: Thực hiện thí nghiệm sau: cho một mẩu nhỏ Na vào nước có hòa tan một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được là:

Câu 18: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây?

Câu 19: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

Câu 20: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch chứa muối nào sau đây sẽ điều chế được kim loại tương ứng?

Câu 21: Cho một mẫu hợp kim K-Na tác dụng với nước (dư) thu được dung dịch X và 3,36 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa hoàn toàn dung dịch X là

Câu 22: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng làm mềm nước cứng tạm thời?

Câu 23: Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

Câu 24: Trong hợp chất, các kim loại kiềm có số oxi hóa là

Câu 25: Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?

Câu 26: Hợp chất nào sau đây bị phân hủy khi nung nóng?

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 3,755 gam hỗn hợp bột X gồm CaCO3 và NaCl trong nước cần 448 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng từng chất trong X lần lượt là

Câu 28: Nung quặng đolomit (CaCO3.MgCO3) được chất rắn X. Cho X vào một lượng nước dư, tách lấy chất không tan  thì sẽ thu được chất nào trong các chất sau?

Câu 29: Cho các phát biểu sau:

1) Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

2) Có 3 phương pháp phổ biến để điều chế kim loại là phương pháp nhiệt luyện, thủy luyện và điện phân.

3) Phương pháp thủy luyện có thể dùng để điều chế tất cả các kim loại.

4) Phương pháp nhiệt luyện là phương pháp khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H2 hoặc các kim loại hoạt động mạnh.

5) Điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân là khử ion kim loại bằng dòng điện.

Số phát biểu đúng là

Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng: Na2CO3 →  X →  Na. X là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Knight 21 30 70% 19.5
2 Loan Ham Học 13 27 48% 14.93
3 Phạm Hồng Quân 16 29 55% 29.62
4 Đạt Phạm 25 30 83% 29.13
5 Văn Lưu 11 30 37% 55.13
6 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 11 30 37% 3.28
7 Bâng Khuâng 16 19 84% 4.57
8 Nam Lucius 22 29 76% 12
9 Mai Thảo 0 2 0% 0.87
10 Bùi Chí Hậu 20 30 67% 23.37
11 bùi thị bích phương 26 29 90% 19.3
12 Oanh's Sakura 16 26 62% 19.65
13 Nguyễn Văn Tú 22 28 79% 23.73
14 Đăng Chiến Lê 27 30 90% 14.7
15 Phương Thảo 6 11 55% 60.43
16 Thanh Ngân 15 20 75% 3.68
17 Đoàn Huy 14 30 47% 19.27
18 Thái Bảo KB 11 30 37% 7.87
19 Lê Bảo Quốc 26 30 87% 10.42
20 Lô Đề Phát Tài 1 9 11% 1.02
21 Ngoc Vu 12 21 57% 10.97
22 minhthupham 9 22 41% 5.37
23 Cẩm Vân 28 30 93% 19.8
24 Hà Hữu Vương 17 26 65% 12.48
25 Đờm 13 29 45% 46.23
26 Trọng Kt 14 30 47% 16.93
27 Duyên Dí Dỏm 21 30 70% 25.33
28 Phạm Tiến Đạt 23 30 77% 32.35
29 Lê Duy Khiêm 20 27 74% 31.92
30 umbo99 21 30 70% 3.42
31 Phạm Bá Phú 25 30 83% 16.75
32 Hoàng Kiều Trang Thư 27 30 90% 10.45
33 Nguyen Khang 20 30 67% 30.33
34 Kui Tài 14 23 61% 14.25
35 HoàngTử ĐạiDương 13 24 54% 11.5
36 Kiều Quang Bình 20 28 71% 18.52
37 to tai linh 20 30 67% 18.95
38 Tuấn Linh Nguyễn 22 30 73% 25.03
39 HoàngQuân 10 23 43% 9.5
40 Hoài Phương 23 27 85% 14.85
41 Vũ Thị Nga 22 30 73% 4.25
42 Ngốc Xấu Xí 6 30 20% 6.2
43 Trần Tuyền 14 21 67% 6.83
44 Hồng Ydsdream 22 30 73% 19.47
45 nguyenthao 27 30 90% 13.87
46 hoàng ân 26 30 87% 16.13
47 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 24 30 80% 14.8
48 Đoàn Thu Thảo 6 21 29% 7.3
49 Nguyễn Nhựt Huy 22 26 85% 6.42
50 Mai Pham 22 30 73% 17.1

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12