Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Hồng Quân

  • Trường THPT Đỗ Đăng Tuyến - Quảng Nam
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 32 41%
Môn Lí lớp 12 0 290 55%
Môn Hóa lớp 12 0 232 55%
Môn Sinh lớp 12 0 6 33%
Tổng cộng: 0 560 54%

Comment giao lưu với Phạm Hồng Quân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com