Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng Kiều Trang Thư

Cấp độ thành viên

14
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 18 50%
Môn Hóa 9310 2311 81%
Môn Sinh 4325 1524 70%
Môn Tiếng Anh 0 25 52%
Tổng cộng: 13635 3878 76%

Comment giao lưu với Hoàng Kiều Trang Thư

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com