Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Nguyễn Du năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2373

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?

Câu 3: Tại một nơi trên mặt đất , con lắc đơn thứ có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kỳ T1= 0,8 s, con lắc có chiều dài l1 + l2 dao động điều hòa với chu kỳ T = 1s.chu kỳ của con lắc có chiều dài l2

Câu 4: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha dựa trên

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng . Cường độ âm tại một đêm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I= 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Câu 6: Sóng (cơ học) ngang

Câu 7: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm

Câu 8: Một con lắc lò xo  có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với biên độ  4 cm .Động năng của vật ở li độ 3 cm là

Câu 9: Mạch điện nối tiếp gồm R = 100 Ω, cuộn thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Mắc mạch điện vào nguồn 220 V – 50Hz. Điều chỉnh C để cường độ hiệu dụng có giá trị cực đại. Công suất của mạch là

Câu 10: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 1,2s và vận tốc cực đại khi vật qua vị trí cân bằng là 4π cm/s. Biên độ dao động của vật là

Câu 11: Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2 m . Quãng đường sóng truyền đi  được trong một chu kỳ là

Câu 12: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kỳ:

Câu 13: Xét sóng dừng trên sợi dây, hai điểm bụng liên tiếp sẽ dao động

Câu 14: Chọn câu đúng. Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

Câu 15: Chọn câu trả lời đúng . Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

Câu 16: Một đặc tính vật lý của âm là

Câu 17: Cho điện áp hai đầu một mạch điện là u = 110√2cos 100 πt (V). Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời biết cường độ hiệu dụng là 4 A và điện áp sớm pha π/4 với cường độ dòng điện :

Câu 18: Một đoạn mạch X chỉ chứa một trong ba phần tử : hoặc R hoặc L hoặc C. Biết biểu thức điện áp ở hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là u = 100√2 cos (100πt + π)(V), i = 2,5√2 cos (100πt + π/2)(A). Phần tử X là gì và có giá trị là bao nhiêu ?

Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 2cos10t (cm).Li độ của vật khi động năng bằng thế năng là

Câu 20: Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là u = 220cos120πt (V). Tần số dòng điện là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 22: Cho đoạn mạch xoay chiều R, C mắc nối tiếp. R = 100 Ω, UC = 1,5UR, tần số của dòng điện xoay chiều f = 50Hz. Tổng trở của mạch và điện dung của tụ có giá trị nào sau đây?

Câu 23: Đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần,

Câu 24: Hai dao động cùng pha  khi độ lệch pha giữa chúng là

Câu 25: Con lắc đơn có chu kì bằng 1,5s khi nó dao động ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,80 m /s2. Chiều dài của lò xo là

Câu 26: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số . Biên độ của 2 dao động là A1 = 1,5cm và A2 = \frac{\sqrt{3}}{2} cm. Pha ban đầu của 2 dao động là φ 1 = 0 và φ 2 = π/2.Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp có các trị số :

Câu 27: Quan sát sóng dừng trên dây AB dài l = 2,4 m ta thấy có 7 điểm đứng yên, kể cả hai điểm ở hai đầu A và B. Biết tần số sóng là 25 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 28: Một đoạn mạch R,L,C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt. Biểu thức nào sau đây cho trường hợp có cộng hưởng điện ?

Câu 29: Máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 250 vòng, cuộn thứ cấp 5000 vòng, cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là 4 Hỏi cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

Câu 30: Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc

Câu 31: Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là u = 200√2cos (100 πt – π/3) (V) và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = √2cos 100 πt (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

Câu 32: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động ngược pha theo phương thẳng đứng tại 2 điểm A và B cách nhau 7,8 cm . Biết bước sóng là 1,2 cm . Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn AB là

Câu 33: Chọn câu đúng. Sóng dừng xảy trên dây đàn hồi 2 đầu cố định khi

Câu 34: Dòng điện xoay chiều là dòng điện

Câu 35: Một lò xo có chiều dài ban đầu lo = 25cm , khi treo vật m vào thì lò xo có chiều dài 29 cm.Lấy g = 10 m/s 2  và π2 ≈ 10. Kích thích cho vật dao động điều hoà thì vật có chu kỳ là

Câu 36: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật gồm 200 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T với tốc độ góc không đổi 40 rad/s, diện tích của khung dây S = 400cm2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của suất điện động trong khung dây bằng

Câu 37: Vận tốc trong dao động điều hòa

Câu 38: Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm là 10dB. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm là:

Câu 39: Đoạn mạch gồm tụ C = \frac{1}{5000\pi } F nối tiếp với cuộn thuần cảm L = \frac{0,2}{\pi } H, dòng điện tức thời qua mạch có dạng i = 0,5 cos 100 πt (A). Biểu thức điện áp tức thời ở hai đầu mạch điện là

Câu 40:  Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án nào tối ưu ?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Sơn Trần 16 40 40% 17.05
2 Tú PT 15 40 38% 54.2
3 Đức's Tồ 24 39 62% 36.45
4 Duyên's Joonji 29 40 73% 50.12
5 Lộc Cristiano 25 40 63% 31.53
6 Kiều huy hoàng 27 37 73% 53.4
7 Uyên Nguyễn 37 39 95% 11.33
8 Tis Pio 23 39 59% 59.4
9 Ngọc Hiếu 4 8 50% 4.7
10 Bằng Lăng Tím 26 34 76% 15.72
11 Bửu Tuyền 22 40 55% 16.22
12 Mix Anh Phạm 28 36 78% 32.88
13 Nguyên Van Tu 29 39 74% 60.8
14 My Nguyen 12 27 44% 61.43
15 Hwang Hee Chan 34 40 85% 14.52
16 Nguyễn Nhân 29 40 73% 6.7
17 võ tấn danh 33 40 83% 25.2
18 Hoàng Bách 19 26 73% 11.67
19 Phương Linh Trần 22 40 55% 47.23
20 to ngoc quynh 30 40 75% 27.97
21 Hân Nguyễn 30 40 75% 35.32
22 Phương Hàn Quốc 24 39 62% 42.6
23 Jăn Titi 28 40 70% 57.85
24 Kiệt Nguyễn 35 40 88% 47.87
25 Khánh 33 40 83% 25.72
26 Khánh Long 26 36 72% 56.27
27 Huy Trần 23 32 72% 36.05
28 Nga Nguyễn 26 40 65% 39.9
29 Nguyễn Tuấn Hoàng 32 39 82% 6
30 Tèo 9 40 23% 14.07
31 Sôn Gô Han 37 40 93% 25.1
32 MinhSương 34 39 87% 43.1
33 Nguyen Thinh Luu 12 17 71% 36.68
34 Long Apple 12 22 55% 61.45
35 Hoàng Hiền 19 36 53% 19.47
36 Trang Huyền 6 30 20% 61.62
37 Huỳnh Lê Chiêu Dương 18 40 45% 19.23
38 phamthanhtuyen 14 32 44% 60.55
39 Phạm Văn Thịnh 24 40 60% 40.03
40 Nguyễn Thanh Tâm 22 35 63% 19.37
41 Trần Minh Hậu 33 40 83% 38.82
42 Nguyễn Văn Tiến 37 40 93% 21.52
43 Vũ Lê 32 40 80% 9.7
44 Liên Myn 25 39 64% 56.08
45 PHẠM NGỌC THIÊN LAN 13 35 37% 60.2
46 Thanh Trang Nguyen 34 40 85% 22.42
47 Tun Tun 23 34 68% 60.07
48 Ánh Phượng 27 36 75% 25.4
49 Lặng Lắng 5 8 63% 15.02
50 Nguyen Duc 32 39 82% 57.82
51 Quoc Khanh 0 0 0% 0.08
52 Phan Minh Tâm Gay 36 40 90% 13.23
53 Thanh Nhan 32 40 80% 21.37
54 nguyen quoc anh 23 37 62% 39.32
55 Trần Văn Tiên 31 36 86% 61.13
56 Nin Nguyễn 34 40 85% 23.57
57 tô thị hằng 29 39 74% 31.45
58 Hương Thu 31 40 78% 42.4
59 Hương Đinh 18 32 56% 18.68
60 nguyễn 24 38 63% 59.55
61 Phụng Hiếu 33 40 83% 19.07
62 huntelar 23 38 61% 34.35
63 Lê Duy Đạt 6 15 40% 10.77
64 lê thị vân anh 15 26 58% 57.82
65 Nguyễn Vũ Nhật Ánh 28 39 72% 34.25
66 Không Thể Hiển Thị 20 34 59% 34.8
67 daicatien 27 36 75% 41.02
68 Master Dombledore 12 19 63% 10.1
69 Tuyết Hà 28 40 70% 26.1
70 trần thị lai 32 40 80% 23.32
71 Hoàng Việt 37 40 93% 12.07
72 Vũ Đức Nam 29 40 73% 43.62
73 hồng hân 19 39 49% 45.05
74 Elina Huỳnh 32 40 80% 37.82
75 Hoang Thi Nguyen 14 39 36% 33.73
76 Nguyệt Vũ 0 0 0% 0.32
77 Dung Dung Điệu 28 37 76% 61.3
78 Sapthiroi 17 22 77% 38.3
79 Vũ Minh Hiếu 33 40 83% 35.2
80 Xuka Hí 28 39 72% 35.78
81 Không Gian Quanh Ta 22 40 55% 5.58
82 Uchiha Xinan 15 38 39% 22.07
83 Hiền Renn 34 39 87% 30.77
84 Phan Anh Tùng 20 38 53% 51.12
85 Nguyệt Lê 15 22 68% 10.15
86 Sữa Ông Thọ 29 40 73% 36.23
87 Hữu Thành 36 39 92% 32.78
88 TRAN NGUYEN THOAI MY 2 12 17% 60.02
89 Phú Phạm 32 39 82% 60.02
90 Vo Thi Mylinh 13 24 54% 9.88
91 Cố Sơ 36 40 90% 21.62
92 Trương Như Quỳnh 20 40 50% 42.97
93 Đào Đình Quân 33 40 83% 22.25
94 NGÔ THỌ 13 38 34% 7.1
95 Nam Lucius 36 40 90% 25.3
96 to tai linh 29 36 81% 30.17
97 Phạm Thị Kiều Loan 24 40 60% 59.7
98 Diễm Huỳnh 32 40 80% 30.03
99 Kỳ An 9 38 24% 23.55
100 Nhi Trang 25 40 63% 30.57
101 Trần Phương Nam 34 40 85% 24.85
102 Đan Quỳnh 31 37 84% 25.68
103 Phương Linh 23 40 58% 14.83
104 Lan Ngố 29 38 76% 16.93
105 Le Vu Thiep 26 40 65% 26.88
106 nguyễn lê thái nguyên 29 40 73% 50.1
107 piover 29 40 73% 23.25
108 Khoa Lữ 14 39 36% 7.35
109 Nhi Phan 35 40 88% 25.45
110 Thanhh Nhànn 4 6 67% 2.22
111 Tiếtt 32 40 80% 17.9
112 Thông Chí Nguyễn 35 40 88% 29.03
113 văn hùng 21 40 53% 59.93

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12