Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên huntelar

  • THPT số 1 Bố Trạch - Quảng Bình
  • 40

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 59 46%
Môn Lí lớp 12 0 1058 60%
Môn Hóa lớp 12 30 1003 48%
Môn Sinh lớp 12 0 419 51%
Môn Anh lớp 12 0 93 44%
Tổng cộng: 30 2632 53%

Comment giao lưu với huntelar

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com