Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Sapthiroi

  • TH Bổ túc Phan Bội Châu - Bình Thuận
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 1024 58%
Môn Hóa lớp 12 0 594 66%
Môn Sinh lớp 12 0 820 47%
Môn Anh lớp 12 0 23 43%
Tổng cộng: 0 2461 56%

Comment giao lưu với Sapthiroi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com