Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cố Sơ

  • THPT Lộc Hưng - Tây Ninh
  • 775

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 4 50%
Môn Lí lớp 12 0 210 69%
Môn Hóa lớp 12 0 76 75%
Môn Sinh lớp 12 0 188 74%
Môn Anh lớp 12 765 1228 71%
Tổng cộng: 765 1706 71%

Comment giao lưu với Cố Sơ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com