Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Thống Linh năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2275

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một vật dao động điều hoà sẽ đổi chiều khi:

Câu 2:

Câu 3: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm:

Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos(omega t+varphi )  . Cơ năng của con lắc:

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=6cos(\pi t)(cm) , thời gian ngắn nhất vật đi từ x= -3cm vị trí đến x=6cm là:

Câu 6: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là:

Câu 7: Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là:

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm quả cầu có khối lượng m=100g  dao động điều hòa với phương trình x=6cos(20\pi t+\frac{\pi }{3})(cm). Độ cứng  K của lò xo là:

Câu 9: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động là x_{1}=3cos(\omega t-\frac{\pi }{4})(cm))và  x_{2}=4cos(\omega t+\frac{\pi }{4})(cm). Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là:

Câu 10: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = \pi ^{2} (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là:

Câu 11: Con lắc lò xo thẳng đứng DĐĐH từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất mất 1,5s, tỉ số giữa độ lớn của lực đàn hồi và trọng lượng của quả cầu gắn ở đầu con lắc khi nó ở vị trí thấp nhất là 76/75, g=\pi2m/s2. Biên độ dao động là:

  

Câu 12: Con lắc đơn dđđh ở nơi có gia tốc trọng trường là 9,75m/s2 thì có T = 2,24s. Coi l không thay đổi, chuyển con lắc đến nơi có gia tốc trọng trường là 9,84m/s2 thì chu kì dao động của nó là

Câu 13: Một dải lụa dài L một đầu buộc cố định, đầu kia buông thỏng. Khi có sóng dừng xảy ra thì bước sóng dài nhất là :

Câu 14: Thực hiện giao thoa sóng cơ với 2 nguồn kết hợp S1 và S2 phát ra hai sóng có cùng pha và cùng biên độ là 1cm, bước sóng \lambda = 20cm. Xét điểm M cách S1 và S2 lần lượt là 50cm và 10cm, sóng tại M có biên độ:

Câu 15: Một sóng cơ lan truyền trong môi trường với tốc độ 60m/s và có bước sóng là 0,75m. Tần số của sóng đó là:

Câu 16: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 17: Một cái loa có công suất 1500mW khi mở hết công suất thì cường độ âm tại điểm nằm cách nó 250cm là bao nhiêu?

Câu 18: Một dây đàn hồi rất dài có đầu O DĐĐH, tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Tại điểm M trên dây cách O 25cm, điểm này dao động ngược pha với O, biết tần số có giá trị từ 32hz đến 48hz. Bước sóng của là

     

Câu 19: Chọn câu đúng . Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v , khi đó bước sóng được tính theo công thức

    

Câu 20:

Câu 21: Đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp, nếu điện áp 2 đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện, ta có thể kết luận:

Câu 22: Tại một nơi trên mặt đất, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn:

Câu 23: ,

với biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB có dạng u=120\sqrt{2}cos100\pi t V

Câu 24: Một cuộn dây có điện trở thuần r mắc nối tiếp với một tụ điện, đặt vào hai đầu đoạn mạch một một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi. Khi đó hiệu điện thế hai đầu cuộn dây lệch pha \frac{\pi }{2} so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Biểu thức nào sau đây là đúng

Câu 25: Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là một nam châm điện gồm 10 cặp cực. Để phát ra dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz thì vận tốc quay của rôto phải bằng

 

Câu 26:

Câu 27: Cường độ dòng điện luôn sớm pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch khi đoạn mạch đó có:

Câu 28: Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 29: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng:

Câu 30: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là:

Câu 31: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha dựa trên

Câu 32: Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là u=220cos100\pi t (V) . Điện áp hiệu dụng là

Câu 33: Một con lắc đơn dao động với chu kỳ T. Nếu tăng khối lượng của con lắc lên 2 lần thì chu kỳ dao động của nó:

Câu 34: Một vật dao động điều hòa theo phương trình:x=Acos(\omega t)  Gia tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:

Câu 35: Chọn câu trả lời đúng . Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào 

Câu 36: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm với phương trình dao động: u1 = u2 = cos \omegat cm. Bước sóng \lambda= 8cm. Biên độ sóng không đổi. Gọi I là một điểm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với các nguồn A,B  và gần trung điểm O của AB nhất. khoảng cách OI đo được là:

Câu 37: Chọn hệ thức đúng:Trong một máy biến áp lý tưởng, có các hệ thức sau:

Câu 38: Mắc  một tụ điện C=\frac{10^{-3}}{2\pi }F  vào điện áp u_{AB}=80\sqrt{2}cos100\pi t(V) .Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là

Câu 39: Trong mạch điện xoay chiều, năng lượng từ trường trong cuộn cảm cực đại khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng

Câu 40:  Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz. Biết điện trở thuần R = 25\Omega , cuộn dây thuần cảm có L = \frac{1}{\pi } H. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha  \frac{\pi }{4}so vời cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bằng Lăng Tím 22 28 79% 16.9
2 Bửu Tuyền 22 40 55% 12.7
3 Ngốc Linh 34 40 85% 53.02
4 Nguyễn Nhân 29 37 78% 6.2
5 Nguyễn Thị Hà 31 40 78% 7.45
6 vothitam 0 0 0% 1.15
7 Nguyễn Thị Thùy Linh 14 40 35% 36.88
8 Trương Thị Minh Thư 33 37 89% 21.4
9 Xuka Hí 26 40 65% 38.75
10 nguyễn 23 40 58% 34.37
11 hà nhàn 21 40 53% 16.82
12 Nguyệt Lê 10 13 77% 19.22
13 nguyen tan vu 27 36 75% 46.85
14 NGUYỄN TUYẾT HOA SƯƠNG 6 12 50% 11.45
15 phan thị thu 33 39 85% 60.32
16 daicatien 25 33 76% 24.42
17 phạm tây 15 24 63% 17.15
18 Na Xa 29 40 73% 36.55
19 Van Phong Nguyen 6 11 55% 7.27
20 Jordan 7 14 50% 12.32
21 Têrêsa Mônica Nguyên 27 40 68% 28.92
22 Jăn Titi 23 36 64% 61.62
23 HỒNG ĐỨC THANH 23 40 58% 49.15
24 Khoa Lữ 12 40 30% 21.67
25 Huỳnh Lê Chiêu Dương 12 32 38% 39.17
26 Nhi Trang 24 40 60% 30.62
27 phan thi kim nguyen 27 40 68% 58.62
28 Nguyễn Hoài Nam 26 40 65% 49.77
29 Chỉ Cần Em 32 40 80% 26.48
30 Huy Anhhuy 17 24 71% 60.12
31 to trang 25 39 64% 48.58
32 Nguyễn Minh Luân 29 40 73% 35.08
33 Tú PT 22 40 55% 34.63

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12