Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội đề số 2

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 49 câu - Số lượt thi : 310

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây và một tụ xoay. Điện trở thuần của mạch là R (R có giá trị nhỏ nhất). Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C0 để bắt được sóng điện từ có tần số góc ω. Sau đó xoay tụ một góc nhỏ để suất điện động cảm ứng có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch thì giảm xuống n lần. Hỏi điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu

Câu 2: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 10000 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9C. Khi dòng điện trong mạch là 6.10-6A thì điện tích trên tụ điện là

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng về điện từ trường

Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: bức xạ λ1 = 560 nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng λ22 nằm trong khoảng từ 650 nm đến 730 nm). Trên màn quan sát giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ. Giá trị của λ2

Câu 5: Một sóng hình sin có biên độ A ( coi như không đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O với chu kì T, có bước sóng λ. Gọi M và N là hai điểm nằm trên Ox,ở cùng một phía so với O sao cho OM – ON = 5λ/3. Các phần tử môi trường tại M và N đang dao động. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại M có li độ 0,5A và đang tăng. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại N có li độ bằng

Câu 6: X là đồng vị chất phóng xạ biến đổi thành hạt nhân Y. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X tinh khiết. Tại thời điểm t nào đó, tỉ số giữa số hạt nhân X và số hạt nhân Y trong mẫu là 1/3. Đến thời điểm sau đó 12 năm tỉ số đó là 1/7. Chu kì bán rã của hạt nhân X là

Câu 7: Trong phóng xạ β- luôn có sự bảo toàn

Câu 8: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương cùng tần số : x1 = 4,8cos(10t + π/2) (cm); x2 = A2cos(10t – π) (cm). Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng thế năng là 0,3\sqrt{6} (m/s). Biên độ A2 bằng

Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng, khi dùng ánh sáng với bước sóng 600nm trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm được 7 vân sáng mà ở mép là 2 vân sáng. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là

Câu 10: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u = 250\sqrt{2}cos(100πt) (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và dòng điện này lệch pha π/3 so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn X để tạo thành  đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn X là

Câu 11: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật:

Câu 12: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, B, C, D. Giữa hai điểm A và B chỉ có tụ điện, giữa hai điểm B và C chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm C và D chỉ có cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và D là 100\sqrt{3} V và cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 1A. Điện áp tức thời trên đoạn AC và BD lệch pha nhau π/3 nhưng giá trị hiệu dụng thì bằng nhau. Dung kháng của tụ điện là

Câu 13: Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn mắc giữa A và M. Điện áp ở hai đầu mạch AB là uAB = 100\sqrt{2}cosωt (V). Biết 2LCω2 = 1. Số chỉ của vôn kế bằng

Câu 14: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung C và điện trở R. Có hai giá trị khác nhau của L là L1 và L2 thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có cùng một giá trị. Giá trị của L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại là

Câu 15: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, một đầu cố định, đầu kia được gắn với một thiết bị rung với tần số f. Trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng; coi hai đầu dây là hai nút sóng. Thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 16: Một photon có năng lượng ԑ’ bay qua hai nguyên tử đang ở mức kích thích. Sau đó ngoài photon ԑ’ còn có them hai photon ԑ1 và ԑ2 đi ra. Photon ԑ2 bay ngược hướng với photon ԑ’. Sóng điện từ ứng với photon ԑ1 ngược pha với sóng điệnt ừ ứng với photon ԑ’. Photon nào được phát xạ do cảm ứng

Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân _{1}^{2}D+ _{1}^{3}T\rightarrow _{2}^{4}He+n. Cho biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân D, T và He lần lượt là ΔmD = 0,0024u; ΔmT = 0,0087u; ΔmHe = 0,0305u. Cho 1u = 931,5 MeV/c2 . Năng lượng tỏa ra của phản ứng là

Câu 18: Một vật đang dao động điều hòa. Tại vị trí động năng bằng hai lần thế năng, gia tốc của vật có độ lớn a. Tại vị trí mà thế năng bằng hai lần động năng thì gia tốc của vật có độ lớn bằng

Câu 19:   Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R, hai đầu cộn cảm L và hai đầu tụ điện C. Biết UR = UL = UC/2 . Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện có đặc điểm

Câu 20: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng. Khi tăng tần số của dòng điện thì hệ số công suất của mạch

Câu 21: Đoạn mạch AB gồm các phần tử mác theo thứ tự: điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C, một hộp đen X. Điểm M ở giữa R và C, điểm N ở giữa C và X. Hai đầu NB có một dây nối có khóa K (điện trở của khóa K và dây nối không đáng kể). Cho uAB = U\sqrt{2}cosωt . Khi khóa K đóng thì UAM = 200V, UMN = 150V. Khi khóa K ngắt thì UAN = 150V, UNB = 200V. Các phần tử trong hộp X có thể là:

Câu 22: Một nguồn âm có công suất N, phát đều ra mọi hướng trong không gian. Coi môi trường không hấp thụ. Cường độ âm I tại điểm cách nguồn một khoảng r có độ lớn bằng

Câu 23: Khi đưa một vật lên một hành tinh, vật ấy chỉ chịu một lực hấp dẫn bằng ¼ lực hấp dẫn mà nó chịu trên Trái Đất. Giả sử một đồng hồ quả lắc chạy rất chính xác trên mặt Trái Đất được đưa lên hành tinh đó. Khi kim phút của đồng hồ này quay được một vòng thì thời gian trong thực tế là

Câu 24:   Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g và lò xo nhẹ có độ cứng k  0,546= 100 N/m dao dodognj điều hòa với biên độ A = 9cm. Lấy gốc thời gian là lúc con lắc đang đi theo chiều dương của trục tọa độ, tại đó thế năng bằng 3 lần động năng và có tốc đọp đang giảm. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của con lắc là:

Câu 25: Cho vật dao động điều hòa biên độ A, chu kì T. Quãng đướng lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 5T/4 là 

Câu 26: Một kim loại có công thoát electron ra khỏi kim loại đó là 2,2 eV. Chiếu vào bề mặt tấm kim loại đó các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,662µm; λ2 = 0,577µm ; λ3 = 0,546µm và λ4 = 0,491µm. Các bức xạ có thể gây ra được hiện tượng quang điện đối với kim loại này là

Câu 27: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 200g dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 40 cm/s và 4\sqrt{15} m/s2. Biên độ dao động của viên bi là

Câu 28: Bức xạ có tần số lớn nhất trong bốn bức xạ: hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen và gamma là bức xạ

Câu 29: Thực hiện thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe 1mm, màn quan sát đặt sóng song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,400 µm≤λ≤0,750 µm. Bước sóng lớn nhất của các bức xạ cho vân tối tại điểm N trên màn, cách vân trung tâm 12 mm, là

Câu 30: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2 N/m và vật nhỏ có khối lượng 40g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 20 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng là

Câu 31: Chọn phát biểu sai khi nói về laze

Câu 32: Một nguồn âm là nguồn điểm, đặt tại O, phát âm đẳng hướng trong môi trường không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm M mức cường độ âm là L1 = 50 dB. Tại điểm n nằm trên đường thẳng OM và ở xa ngườn âm hơn so với M một khoảng là 40m có mức cường độ âm là L2 = 36,02 dB. Cho mức cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2. Công suất của nguồn âm là

Câu 33: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hidro, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n2ro với r0 = 0,53.10-10 m; n = 1, 2, 3…là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng

Câu 34: Đoạn mạch AB gồm một động cơ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây. Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ có giá trị hiệu dụng bằng U và sớm pha so với dòng điện là π/12. Điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng bằng 2U và sớm pha so với dòng điện là 5π/12. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB của mạng điện là

Câu 35: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở độ cao ngang mức nước biển. Bán kính Trái Đất là 6400 km. Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao h = 2,5 km (coi nhiệt độ không đổi) thì mỗi ngày, đồng hồ sẽ:

Câu 36: Người ta tạo ra phản ứng hạt nhân bằng cách dùng proton bắn phá hạt nhân 94Be đứng yên. Hai hạt nhân sinh ra là hêli và X. Biết proton có động năng Kp = 5,45 MeV. Hạt hêli có hướng bay vuông góc với hướng bay của proton và có động năng KHe = 4 MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng só khối A của nó. Phản ứng trên: 

Câu 37: Đoạn mạch RLC không phân nhánh mắc vào mạng điện có tần số ω1 thì cảm kháng là ZL1 và dung kháng ZC1. Nếu mắc vào mạng điện có tần số ω2 thì trong mạch xảy ra cộng hưởng. Chọn hệ thức đúng:

Câu 38: Dây đàn dài 50 cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là 400 m/s. Tần số của âm cơ bản mà dây đàn dao động phát ra là

Câu 39: Đặt điện áp u = Uocos(120πt – π/2) (V) vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại qua tụ là Io. Cường độ dòng điện tức thời qua tụ điện bằng Io/2 tại thời điểm

Câu 40: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình x1 = A1cos(ωt – π/6) (cm) và x2 = A2cos(ωt – π) (cm). Dao động tổng hợp có phương trình: x = 9cos(ωt + φ ) (cm). Để biên độ A­2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị 

Câu 41: Một sóng âm có tần số f lan truyền trong không gian. Nếu tăng lượng sóng âm đó truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian tăng lên 10 lần thì

Câu 42: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới dạng điện áp ( ở dầu đường dây tải) là 20 kV, hiệu suất của quá trình truyền tải điện là H = 82%. Khi công suất truyền đi không đổi, nếu tăng điện áp (ở đầu đường dây tải) lên thêm 10 kV thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện sẽ đạt giá trị

Câu 43: Người ta kéo quả cầu của con lắc đơn để dây treo hợp với vị trí cân bằng một góc 600 rồi thả không vận tốc đầu. Bỏ qua lực cản. Phát biểu nào sau đây là đúng

Câu 44: Đoạn mạch AM chứa cuộn dây có điện trở hoạt động R1 = 50Ω và cảm kháng ZL1 = 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch MB gồm tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở hoạt động R2 = 100Ω và cảm kháng ZL2 = 200Ω. Để UAB = UAM + UMB thì ZC bằng

Câu 45: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì điều nào sau đây không đúng

Câu 46: Sau mỗi giờ, số nguyên tử của đồng vị phóng xạ cooban 6027Co giảm 3,8%. Hằng số phóng xạ của coban là

Câu 47: Công suất phát xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Cho c = 3.108m/s. Trong một giờ khối lượng Mặt Trời giảm mất

Câu 48: Mạch dao động chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện bắt được sóng có bước sóng 120m. Mạch gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C. Để mạch bắt được sóng có bước sóng 30m, người ta dùng tụ điện có điện dung Co ghép với tụ điện C. Giá trị của Co và cách ghép là

Câu 49: Tia hồng ngoại được dùng

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 dang khoa 47 50 94% 76.7
2 Nguyen The Tinh 43 50 86% 83.85
3 Judas 41 50 82% 85.6
4 Hồng Nga 38 44 86% 89.3
5 Nhiep_Phong 35 41 85% 90.23
6 nguyen thu thuong 38 50 76% 3.6
7 Trucio Trush Le 33 38 87% 90.17
8 Minh Duc Trinh 37 50 74% 70.42
9 Thảo Dương 34 50 68% 76.53
10 Pham Thi bac 34 50 68% 79.32
11 trinh minh duc 33 50 66% 54.17
12 pham hieu 26 35 74% 76.62
13 nguyenducminh 30 50 60% 74.97
14 nguyen duy nhat 29 47 62% 90.12
15 khuatbaduy 23 36 64% 70.95
16 Hoàng Trọng Thành 21 38 55% 78.8
17 Phan Anh 17 25 68% 90.07
18 nguyenthibich 24 50 48% 6.25
19 VuducDai 24 50 48% 89.02
20 Wan Win 13 20 65% 44.02
21 KuBin Hoang 23 50 46% 29.45
22 Tien Dinh Duc Dinh 21 46 46% 61.58
23 Quynh Trang 14 28 50% 34.17
24 Phan Thị Hải 9 15 60% 19.78
25 Nhi Yến 7 11 64% 16.6
26 The Vu 20 50 40% 61.15
27 tuan ho 13 32 41% 67.37
28 tran van lac 4 6 67% 34.47
29 Trái Tim Mùa Thu 2 3 67% 9.98
30 Nguyen Thanh Cong 4 11 36% 6.87
31 nguyen cong dat 0 0 0% 0.05
32 hoang nhu y 0 0 0% 0.07
33 tran thi huyen 39 49 80% 68.57
34 Ông Nội Mày 17 49 35% 23.25
35 La Văn Nam 0 0 0% 90.08
36 Nguyễn Văn Đình 1 1 100% 2.78
37 trang 0 1 0% 3.27
38 thanglq 4 17 24% 1.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12