Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Judas

  • THPT Việt Úc - TP HCM
  • 2271

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 98 61 87%
Môn Lí lớp 12 1024 831 74%
Môn Anh lớp 12 1139 1132 67%
Môn Văn lớp 12 0 8 88%
Tổng cộng: 2261 2032 71%

Comment giao lưu với Judas

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com