Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Pham Thi bac

  • THCS&THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội
  • 1812

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 148 173 61%
Môn Lý 983 1039 65%
Môn Hóa 669 1052 56%
Môn Sinh 1 1 100%
Tổng cộng: 1801 2265 60%

Comment giao lưu với Pham Thi bac

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com