Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Bình Sơn - Lục Nam

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 22 câu - Số lượt thi : 2125

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word that has the underlined part pronouned differently from the rest

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence:

Câu 5: He enjoys _______books.

Câu 6: If I had a typewriter, I _______ my letter myself.

Câu 7: We have learnt English _______7 years.

Câu 8: That man lives next door, _______ he?

Câu 9: This is the color TV _______ I bought yesterday.

Câu 10: She likes watching the stars _______ night.

Câu 11: I wish the weather _______ not so hot now.

Câu 12: Mary opened her book _______.

Using the correct form of the verb in brackets:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Using the correct form of the verb in brackets:

Using the correct form of the word in brackets:

Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage.

For           sellers          customers               with                from               was

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (1) ___________ opened only fifty years ago. It was opened inNew Yorkby a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (2) ___________ other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (3) ___________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (4) ___________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers who go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Read the following passage and answer the questions:

The language of the Internet is English. "World, Wide, Web: Three English Words " was the name of an article by Michael Specter in the New York Times a few years ago. The article went on to say: "If we want to take full advantage of the Internet, we should learn English."

In general, it is not difficult to learn to use Internet services. Although Internet services are rather easy to use, we will have considerable difficulties if we are not familiar with English. In fact, knowledge of English is one of the most important aspects that help us use the Internet. Learning to use a new Internet service may take a few hours, a few days, or some weeks, but it takes years to learn a language so that we can use it fluently and confidently. Of course, when we know some English, we can learn more just by using it on the Internet. But at least our English should be good enough to understand commonly used words and to know what to do on the Internet.

Rewrite the sentence without changing its meaning: 

Complete the sentences with word cues. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Mai Phuong 12 12 100% 0.78
2 Linh Minky 12 12 100% 0.7
3 nguyen thi thu 12 12 100% 3.3
4 Thư Huỳnh 12 12 100% 0.98
5 Thy Lê 12 12 100% 1.22
6 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12 12 100% 1.55
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12 12 100% 3.13
8 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12 12 100% 6.68
9 Phong Lê 12 12 100% 1.27
10 Trần Anh Tuệ 12 12 100% 12.5
11 do thi bich 12 12 100% 5.38
12 Bùi hoàng thiên an 12 12 100% 1.65
13 Chi Kuppi 12 12 100% 3.93
14 Lê Bích Hậu 12 12 100% 2.12
15 bo bo hong thinh 12 12 100% 1.62
16 Lê Ngọc Anh 12 12 100% 6.85
17 Thạnh Thôgg Tháii 11 11 100% 2.18
18 ngo thi bich phuong 11 12 92% 2.8
19 Tsuki Kami 11 12 92% 1.95
20 Đào Phúc Toàn 11 12 92% 1.95
21 Hồ Ánh Phương 11 12 92% 2.8
22 Cam Sành 11 12 92% 9.85
23 Thư Thánh Thiện 11 12 92% 1.65
24 Hoang Khanh 11 12 92% 1.4
25 Vũ Đức Ngọc 11 12 92% 0.88
26 Tuấn Nam Nguyễn 11 12 92% 1.13
27 HỒNG NGỌC 11 12 92% 4.48
28 Mimela Kakuni 11 12 92% 1.6
29 Diệp Hạ 11 12 92% 1.05
30 Nguyen Thanh Nga 10 11 91% 1.88
31 Lưu Hoàng Phương Khanh 10 12 83% 1.22
32 Kim Ngân 10 12 83% 2.07
33 trần thị 10 12 83% 4.67
34 Huy 10 12 83% 3.35
35 Hoàng Lâm 10 12 83% 2.83
36 ju chun ki 10 12 83% 2.02
37 wolfnghia99 10 12 83% 2.95
38 Mèo Con 10 12 83% 5.82
39 Trịnh Thiên Ngôn 10 12 83% 3.55
40 Ngô Ngọc Hà My 10 12 83% 3.15
41 lê thị liên phương 10 12 83% 5.4
42 Em Yêu 10 12 83% 2.17
43 đỗ tiến anh 9 11 82% 3.5
44 Hồng Phúc 9 12 75% 3.2
45 tranduc 9 12 75% 2.52
46 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 9 12 75% 1.92
47 Vũ Trung Hiếu 9 12 75% 3.17
48 Nguyễn Linh Đan 9 12 75% 3.37
49 MítTơ Tronie 7 8 88% 1.08
50 Lieu Thai Phu 8 12 67% 1.75
51 Nguyệt Hà 8 12 67% 2.95
52 Nguyen Vongoc 8 12 67% 1.63
53 Hoàng Văn Đăng 8 12 67% 13.62
54 Lam Nguyen 8 12 67% 1.9
55 pham the truong 7 11 64% 4.83
56 Boy Nhà Nghèo 7 12 58% 0.95
57 Phan Quỳnh 7 12 58% 5.43
58 Nhok Thang 7 12 58% 1.85
59 Huyền Trang 7 12 58% 2.8
60 Dat Tran 7 12 58% 2.38
61 nguyen quoc phuong 6 11 55% 1.48
62 bùi đức quảng 6 12 50% 2.8
63 Thành Thật Thà 6 12 50% 2
64 Baokute Nhontho 5 12 42% 0.4
65 Vu Ngoc Thai 7 8 88% 4.78
66 Thái Thị Thanh Nga 9 12 75% 8.88
67 Candy Ngot Ngao 6 12 50% 3.67
68 Thao Nguyen 9 12 75% 3.28
69 Mỹ Dung 12 12 100% 1.35
70 Băng Băng Hải 6 12 50% 4.28
71 Đỗ Phương 11 12 92% 0.98
72 Đặng Thị Thực 10 12 83% 3.38
73 Thắng Phú 7 12 58% 4.1
74 Phương Nguyên 8 12 67% 3.45
75 Lê Binh 9 12 75% 2.08
76 Khánh Vy 9 12 75% 2.05
77 Trần Khánh Linh 10 12 83% 3.1
78 Trai's Đểu Xì Tin's 11 12 92% 0.9
79 thu trang 12 12 100% 1.1
80 Thái Lâm Ngọc Ngân 8 12 67% 3.9
81 Bùi Ngọc Linh 12 12 100% 1.48
82 Tung Nguyen 11 12 92% 5.85
83 Thảo Nabby 10 12 83% 1.77
84 Tran Thu 8 10 80% 4.08
85 tran thi anh tho 0 1 0% 0.28
86 NH. Phước Tachibana 7 12 58% 3.75
87 Thanh's Huyền's 9 12 75% 1.43
88 Thiên Hà Royal 7 12 58% 3.3
89 Nguyễn Vân Anh 6 12 50% 1.82
90 Minh Anh 9 12 75% 8.18
91 Phạm Đăng Hoa 10 12 83% 4.97
92 Bui Trung Tin 9 12 75% 1.97
93 Vân Trần 9 12 75% 3.13
94 Phương's Lãng's Tử'Ss 10 12 83% 1.87
95 Hương Mii 10 12 83% 2.22
96 Mèo béo 11 12 92% 7.5
97 Hợp Nông Đức 9 12 75% 4
98 Oppa Trần 12 12 100% 1.12
99 Hoàng Royal 7 12 58% 3.75
100 Le Minh Hieu 9 12 75% 1.67
101 Lê Đức Hiếu 11 12 92% 1.93
102 Nguyễn Thị Trúc Ly 12 12 100% 1.85
103 chieng thi bich ngoc 5 12 42% 3.73
104 Tuấn Cường 10 12 83% 2.12
105 Đỗ Thị Phương Nhung 12 12 100% 2.02
106 Lê Thị Dương 10 12 83% 1.68
107 Thục Anh Nguyễn 11 12 92% 2.55
108 Nguyễn Monie 11 12 92% 1.98
109 Trần Thanh Lâm 12 12 100% 2.5
110 Tuyet Anh 11 12 92% 2.27
111 Phạm Quang Hải 12 12 100% 2.2
112 le thi kim oanh 0 0 0% 0.02
113 Giangg Trươngg 10 12 83% 2.32
114 TRẦN KIM NGUYÊN 10 12 83% 1.67
115 Uyên Nguyễn 11 12 92% 1.43
116 Diep Le 4 12 33% 6.3
117 MAi Ảnh 12 12 100% 1.72
118 Lê Gia Khang 10 11 91% 2.18
119 Pu Nquyen 9 12 75% 3.48
120 Đậu Minh Nguyệt 10 12 83% 1.67
121 Tấn Khoa 11 12 92% 11.9
122 Hưng Dương 11 12 92% 1.5
123 Nguyễn Hà Kim Huyền 4 4 100% 1.57
124 Hà Thu 8 12 67% 1.65
125 Krystal Jung 11 12 92% 9.17
126 Bành Thị Mắm 12 12 100% 2.43
127 Đỗ Thị Thủy Vi 10 12 83% 2.58
128 Duy Dương 0 0 0% 0.35
129 Vũ Diệp Lâm Nhi 11 12 92% 1.98
130 Mike Kintaru 11 12 92% 1.6
131 Thoa Nguyễn 11 12 92% 1.18
132 Nguyễn Giang Diễm Quỳnh 9 12 75% 3.27
133 Nhi Yến 8 8 100% 1.75
134 Phan Minh Quang 9 12 75% 3.97
135 Linh Tran 12 12 100% 2.43
136 Phạm Uyên Nhi 12 12 100% 2.45
137 Trường Giang 0 0 0% 0.37
138 Iamaangelora Demon 9 12 75% 2.58
139 NhatHaa 9 12 75% 3.72
140 Nguyễn thị thảo linh 12 12 100% 1.5
141 Ngọc Anh 12 12 100% 1.48
142 Phan Kim Anh 6 12 50% 5.38
143 huy nguyen 11 12 92% 1.47
144 Never give up 10 12 83% 0.87
145 Manny Pacquiao 11 12 92% 4.93
146 Phan Vĩnh Phú 8 12 67% 2.52
147 phuong minh nhu 8 8 100% 1.38
148 Baek Hyun 8 12 67% 4.45
149 vu hoang phuong lien 10 12 83% 6.78
150 Dinh Quoc Thai 7 12 58% 2.25
151 Giang Đỗ 12 12 100% 1.97
152 ngô quốc phát 9 12 75% 5.6
153 Không Cảm Giác 12 12 100% 3.32
154 Vy Nguyễn 8 12 67% 4.97
155 Lê Bá Lĩnh 11 12 92% 1.67
156 Hoàng Kim Vũ 10 12 83% 4.08
157 Bùi Quốc Toàn 6 12 50% 5.1
158 Phạm Quốc Huy 11 11 100% 1.48
159 Kien Kien 11 12 92% 1.27
160 Rony Phong 9 12 75% 4.83
161 Zzz Sora Zzz 10 12 83% 2.13
162 Hà Phương 10 12 83% 9.85
163 Hoàng Hạnh Phước 8 12 67% 3.57
164 Hội Dị Giáo 11 12 92% 2.2
165 Shyn Nguyễn 11 12 92% 1.7
166 Nguyễn Tú 3 3 100% 0.97
167 Ken To 9 12 75% 1.5
168 Tử Đinh Hương 10 12 83% 1.98
169 Vân Trúc 10 12 83% 5.38
170 Dương Hai 10 12 83% 6.67
171 Đỗ Anh Tú 11 12 92% 1.6
172 Tran Thi Phuong 11 12 92% 1.48
173 Trần Thị Hà 8 12 67% 1.95
174 Nhỏ Lùnn 6 12 50% 2.32
175 Bùi Thiên Lâm 9 12 75% 3.25
176 Giap Minh 7 12 58% 2.07
177 Nguyễn Ngọc Bảo Như 9 12 75% 4.62
178 Nam 12 12 100% 1.7
179 Nguyễn Hà Khánh Linh 9 12 75% 2.17
180 phan lan anh 10 12 83% 3.55
181 Tứ Đạt 10 12 83% 2.4
182 Duy Vũ 5 9 56% 1.2
183 Mạnh Kudo 10 12 83% 2.4
184 Trần Thị Kiều Oanh 8 12 67% 4.05
185 Annie Clover 10 12 83% 2.25
186 Nguyễn Thị Hương Ly 10 12 83% 2.68
187 ankarrywang 12 12 100% 1.58
188 Nguyễn Trâm 10 12 83% 1.38
189 Nguyễn Quốc Trung 11 12 92% 1.65
190 Việt Hải 10 12 83% 3.5
191 An Vu 10 12 83% 2.67
192 Nhi Nhi 11 12 92% 1.68
193 Nguyen Thị Vân Anh 12 12 100% 1.43
194 khangvannguyen 12 12 100% 1.08
195 Đào Tiến Hoàng 12 12 100% 1.6
196 Nuna Nguyễn 7 12 58% 2.7
197 Trương Văn Quốc 10 12 83% 1.68
198 Bé Hương 10 12 83% 3.07
199 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10 12 83% 1.7
200 Thư Kiều 9 12 75% 3.73
201 Châu Nguyễn 11 12 92% 0.9
202 Nguyễn Thị Hải Thành 12 12 100% 0.92
203 thanhTrang 8 12 67% 6.72
204 Bá Quang Dự 10 12 83% 6.48
205 Trần Thị Phương Thảo 11 12 92% 1.8
206 Nghi Nguyễn Ngọc Trúc 10 12 83% 3
207 Mibu Aki 10 12 83% 3.48
208 Jumi Trần 12 12 100% 1.53
209 Hong Ly Truong 3 3 100% 0.55
210 hoàng ân 11 12 92% 2.67
211 Hoàng Thảo Nhi 12 12 100% 3.75
212 Trúc Vương 11 12 92% 1.23
213 Duy Hidai Mrd 11 12 92% 2.55
214 Băng Gorjess 10 12 83% 1.7
215 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 11 12 92% 2.28
216 Thạch Nguyễn Ngọc 11 12 92% 1.32
217 Pé Py 11 12 92% 6.42
218 Ánh-h Còi-i 4 12 33% 3.87
219 Gosuha Longshendo 0 1 0% 0.33
220 Nguyễn Hoài 11 12 92% 1.68
221 Hải Trần 10 12 83% 2.62
222 Nguyễn Tuấn Hiệp 9 12 75% 1.85
223 mễ bối 11 12 92% 2.52
224 Trang Middy 11 12 92% 1.93
225 Linh Linh'ss 7 11 64% 2.7
226 nguyenlala 9 12 75% 2.73
227 Bông Vi Ai Pi 10 11 91% 1.12
228 Tít's Sociu's 10 12 83% 1.83
229 TN Nguyễn 9 12 75% 5.37
230 Đỗ Thùy Dương 11 12 92% 3.5
231 nguyen hoang le huy 11 12 92% 1.8
232 Tien Che 9 12 75% 2.13
233 Lạc Vân 7 12 58% 4.17
234 Nguyễn Thùy Dương 10 12 83% 2.05
235 HỒ LỮ TÚ 12 12 100% 1.02
236 Hảo Bin's 8 12 67% 2.32
237 minh thu 6 11 55% 5.53
238 Con Ông Trời 10 12 83% 2.77
239 Bạch Dương 11 12 92% 1.32
240 Kara Phan 10 12 83% 3.63
241 Nguyễn Mậu Bảo Khuê 11 12 92% 1.5
242 Nguyễn Thảo 9 12 75% 1.37
243 Hoàng Thị Hà 7 12 58% 2.02
244 Nguyễn Thị Thanh Lan 11 12 92% 3.52
245 Cao Ha Minh 11 12 92% 1.6
246 Tống Thị Anh 11 12 92% 3.15
247 Hoàng Như Mai 11 12 92% 1.57
248 Dâu Tây 9 12 75% 4.18
249 Ti Lo 11 12 92% 1.53
250 Tai Pro 4 12 33% 2.82
251 Tố Như 12 12 100% 7.33
252 Hạ Pei Pei 7 12 58% 12.7
253 Lãnh thị hoa 12 12 100% 1.9
254 Công Hữu 10 12 83% 2.43
255 Nguyen Bao Nam 10 12 83% 4.48
256 Duy Nhật Trương 6 12 50% 4.45
257 Nguyễn Thanh Hiền 8 12 67% 3.73
258 Dương Mai 8 12 67% 2.5
259 Nga Vũ 11 12 92% 1.62
260 Ngọc Trân 11 12 92% 2.03
261 Thu Phương 6 12 50% 8
262 Trần Thị Hoài 10 12 83% 2.75
263 Hoàng Thị Như 10 12 83% 2.93
264 ELE 8 11 73% 2.85
265 Trần Hoàng Anh 7 12 58% 1.85
266 Anh Vũ 12 12 100% 1.13
267 Nguyễn Thị Vân Anh 10 12 83% 2.03
268 Phạm Hoàng Long 12 12 100% 1.13
269 Pìh Ronan 10 12 83% 1.8
270 ☼Cu Hiếu⌂⌂⌂☼⌂☼⌂☼ 4 12 33% 0.53
271 Lê Nguyễn Tấn Kiệt 12 12 100% 2.38
272 박공심 11 12 92% 3.42
273 Dương Thu Thủy 11 12 92% 2.35
274 Nguyễn Văn Đức 8 12 67% 1.87
275 Tuyết Ngân 1 1 100% 2.9
276 Susu RaLy 10 12 83% 10.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9