Bài tập luyện về Cá thể và quần thể sinh vật

Thời gian thi : 153 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 396

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Khi nói về quy luật giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ổ sinh thái?

Câu 3: Sinh vật hẹp nhiệt - hẹp muối là những loài sống ở:

Câu 4: Ý nghĩa của sự phân li ổ sinh thái?

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 6: Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lí đối với cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là:

Câu 7: Điều nhận xét nào sau đây về giới hạn sinh thái là không đúng?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 CSH - 516 7 7 100% 2.85
2 Nguyễn Nhật Linh 7 7 100% 0.48
3 Lam Tu Dau 6 7 86% 2.77
4 Ngô Thanh Thịnh 6 7 86% 3.23
5 Cá Vàng 6 7 86% 5.28
6 TTHT 6 7 86% 6.72
7 Quỳnh Anh 5 7 71% 4.35
8 Suong Nhok 5 7 71% 7.28
9 Toi dai dot 4 7 57% 6.2
10 Mai Lee 4 7 57% 6.63
11 mymy 3 7 43% 5.62
12 Cỏ Bợ 4 7 57% 2.68
13 Hang Nguyen 5 7 71% 3.12
14 Mai Trinh 5 7 71% 5.95
15 Trần Thùy An 6 7 86% 3.47
16 Cường Tơ 3 7 43% 0.5
17 Long Nguyen Thanh 6 7 86% 4.97
18 Nguyễn Dương Thanh Trí 5 7 71% 3.85
19 Nguyễn Phúc Lộc 6 7 86% 2.75
20 Chu Hoang Long 4 7 57% 10.15
21 ღ๖Uchiha๖Itachiღ 1 6 17% 48.18

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12