Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quỳnh Anh

  • THPT Nội Trú Đồ Sơn - Hải Phòng
  • 8962

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 136 80 90%
Môn Hóa lớp 12 4508 3274 76%
Môn Sinh lớp 12 4307 3603 73%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 8953 6958 75%

Comment giao lưu với Quỳnh Anh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com