Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Toi dai dot

  • Trường THPT Trần Quý Cáp - Quảng Nam
  • 1551

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 53 182 71%
Môn Lí lớp 12 128 155 61%
Môn Hóa lớp 12 881 2582 76%
Môn Sinh lớp 12 477 2314 66%
Môn Anh lớp 12 0 3 33%
Tổng cộng: 1539 5236 71%

Comment giao lưu với Toi dai dot

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com