Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mai Trinh

  • Trường THPT Số 3 Quảng Trạch - Quảng Bình
  • 325

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 71 45%
Môn Hóa lớp 12 40 580 38%
Môn Sinh lớp 12 275 1334 47%
Môn Anh lớp 12 0 18 28%
Tổng cộng: 315 2003 44%

Comment giao lưu với Mai Trinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com