Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cá Vàng

  • THPT Hậu Lậc 2 - Thanh Hóa
  • 2709

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -3 26 35%
Môn Lí lớp 12 812 283 72%
Môn Hóa lớp 12 825 505 64%
Môn Sinh lớp 12 1066 763 75%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 2699 1578 70%

Comment giao lưu với Cá Vàng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com