Đề luyện Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia x đề số 1

Thời gian thi : 40 phút - Số câu hỏi : 25 câu - Số lượt thi : 141

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tia hồng ngoại là:

Câu 2: Tia tử ngoại là:

Câu 3: Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 4: Tia hồng ngoại:

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 6: Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7 m là sóng nào dưới đây:

Câu 7: Tia Rơn-ghen là sóng điện từ:

Câu 8: Thân thể con người ở nhiệt độ 37oC phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau đây?

Câu 9: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là:

Câu 10: Tia Rơn-ghen có:

Câu 11: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 12: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Câu 13: Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây?

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen:

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 18: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm chùm tia Rơn-ghen là không đúng? Tia Rơn-ghen:

Câu 19: Chọn phát biểu đúng. Tính chất nổi bật của tia X là:

Câu 20: Chọn phát biểu đúng. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là:

Câu 21: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

Câu 22: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?

Câu 23: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X?

Câu 24: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là:

Câu 25: Bức xạ màu vàng của Natri có bước sóng là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Hạ Thiên 24 25 96% 14.62
2 Trần Vân Anh 23 25 92% 7.72
3 Phạm Thảo 23 25 92% 6.53
4 Nguyễn Hồ Đăng Khoa 23 25 92% 4.15
5 Kí Ức Gió 23 25 92% 6.08
6 Minh Duc Trinh 23 25 92% 5.15
7 lethuchang 23 25 92% 6.05
8 Heart Steel 22 25 88% 5.88
9 Le Thi Minh Hang 22 25 88% 2.57
10 Đại Học Mong 21 25 84% 11.53
11 Dang Dinh Quang 21 25 84% 5.13
12 hoàng thọ hoàng 21 25 84% 10.67
13 Trang Hà 19 25 76% 7.85
14 Minh Hoàng 19 25 76% 9.22
15 do trong anh 15 25 60% 7.3
16 tuan ho 11 24 46% 11.82
17 Nhi Yến 4 4 100% 1.97
18 lê thị diệp 22 25 88% 5.4
19 đậu anh tuấn 21 25 84% 9.65
20 Ngọc Anh 19 24 79% 7.97
21 Quang Thanh 22 23 96% 5.75
22 Học mãi 5 25 20% 0.63

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12