Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trang Hà

  • Trường THPT Cam Lộ - Quảng Trị
  • 598

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 112 230 50%
Môn Hóa lớp 12 476 434 71%
Môn Sinh lớp 12 1 5 40%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 588 670 63%

Comment giao lưu với Trang Hà

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com