Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hạ Thiên

  • THPT Tô Hiệu- Thường Tín - Hà Nội
  • 2156

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 7 4 100%
Môn Lí lớp 12 1920 1347 85%
Môn Hóa lớp 12 70 93 51%
Môn Sinh lớp 12 160 218 58%
Môn Anh lớp 12 -2 2 0%
Tổng cộng: 2155 1664 80%

Comment giao lưu với Hạ Thiên

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com