Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Le Thi Minh Hang

  • THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An
  • 801

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 12 18 56%
Môn Lí lớp 12 166 158 68%
Môn Hóa lớp 12 623 397 78%
Môn Sinh lớp 12 -10 124 31%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 791 697 67%

Comment giao lưu với Le Thi Minh Hang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com