Đề thi thử Đại học môn Toán lần 1 năm 2014 - Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 700

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y=x3 – 3x2 + 4  (C)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. (hs tự giải)

b) Từ đồ thị (C) hãy tìm m để phương trình: \small (\sqrt{4-x}+\sqrt{4+x})^{3}-6\sqrt{16-x^{2}}+2m+1=0 có nghiệm.

Câu 2: Giải phương trình: cos2x +5 = 2(2 - cosx)(sinx - cosx)

Câu 3: Giải phương trình: \small \sqrt{1+x}(4-\sqrt{1-x})=1+3x+2\sqrt{1-x}

Câu 4: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x\small \sqrt{4-x^{2}}

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông ở A và ở B, AB=BC=a; AD=2a, tam giác SAB cân tại đỉnh S nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, mặt phẳng (SCD) tạo với mặt đáy góc 600 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách AB với SD.

Câu 6: Cho hai số thực dương a,b. Chứng minh: \small \frac{1}{a}+\frac{a}{b}+ab^{2}\geq \sqrt{3(1+a^{2}+b^{2})}

Câu 7: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC có trung tuyến và phân giác trong đỉnh B có phương trình lần lượt là (d1):2x+y-3=0, (d2): x+y-2=0. Điểm M(2;1) nằm trên đường thẳng chứa cạnh AB. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính bằng √5. Biết đỉnh A có hoành độ dương, xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

Câu 8: Cho đường tròn (C) có phương trình: X2 + y2 – 2x =0 . Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A, B thỏa mãn OA=2OB

Câu 9: Xét khai triển: (1 + x – x2)10 = a0 + a1x + a2x2 + … + a20x20. Tìm a

Câu 10: Cho ∆ABC có tọa độ đỉnh A(2;1). Đường cao từ đỉnh B và trung tuyến từ đỉnh C có phương trình lần lượt là: (d1): 2x-y=0 ; (d2): x-y=0. Viết phương trình cạnh BC.

Câu 11: Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng 2x+y-6=0 đi qua M(1;2+√3) và tiếp xúc với trục tung.

Câu 12: Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau đôi một trong đó phải có chữ số 0.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Mai Thị Trang 7 7 100% 220.02
2 Đình Văn 7 7 100% 6.73
3 Son Lv 5 6 83% 77.83
4 nguyễn nga 6 9 67% 121.82
5 Anh Người Ấy 6 9 67% 53.13
6 pham thi quynh 4 6 67% 143.25
7 nguyen van hien 3 3 100% 123.58
8 hatrang 3 3 100% 28.3
9 Nguyễn Nghĩa 4 7 57% 0.97
10 Optimuz Prime 2 2 100% 2.72
11 PhongKangkang Ta 2 2 100% 30.6
12 nguyennhuthoa 2 3 67% 181.52
13 Minh Xmi 1 1 100% 20.22
14 so luu huong 1 1 100% 47.28
15 Nhi Yến 1 1 100% 0.1
16 Bình Minh 1 2 50% 0.17
17 Trần Hoàng Hải Quân 3 8 38% 3.92
18 Phương Mai Gee 0 0 0% 3.22
19 Nguyễn Gia Phước 3 9 33% 4.13
20 Công Rùa 0 0 0% 181.35
21 phan thanh phong 0 0 0% 4.52
22 hoang hung 0 0 0% 0.17
23 Dallin Blue 0 0 0% 0.05
24 thanky 0 0 0% 0.17
25 Takkehoa QH 0 0 0% 0.07
26 pham 0 0 0% 0.23
27 Trần Tuấn Anh 0 0 0% 0.03
28 Đôll Hư 3 9 33% 1.6
29 Trái Tim Cô Đơn 0 0 0% 14.62
30 RuBi NhOx 0 0 0% 0.12
31 nguyễn kim phượng 0 0 0% 9.8
32 thanhthuy 0 0 0% 0.35
33 Lý Thành nhân 2 6 33% 130.7
34 Trần Thị Dự 0 0 0% 0.42
35 Nhiep_Phong 0 0 0% 12.2
36 nguyen ngoc duy 0 0 0% 41.33
37 Manh Asus 0 1 0% 6
38 Thành Nguyễn 1 5 20% 0.27
39 TN KenDu 2 9 22% 4.75
40 Pham Son 2 9 22% 1.5
41 Hoang Van Nghia 2 9 22% 2.92

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12