Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mai Thị Trang

  • Trường THPT Xuân Trường B - Nam Định
  • 6808

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 116 70 89%
Môn Hóa lớp 12 3485 2007 89%
Môn Sinh lớp 12 3196 2148 83%
Môn Anh lớp 12 1 2 50%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 6798 4228 86%

Comment giao lưu với Mai Thị Trang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com