Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Gia Phước

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 20 97 40%
Môn Lí lớp 12 -33 204 28%
Môn Hóa lớp 12 -81 100 20%
Môn Sinh lớp 12 -12 45 24%
Môn Anh lớp 12 -17 80 26%
Tổng cộng: -123 526 28%

Comment giao lưu với Nguyễn Gia Phước

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com