Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Optimuz Prime

  • Trường THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
  • 4746

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 430 257 86%
Môn Lí lớp 12 911 559 88%
Môn Hóa lớp 12 1078 624 81%
Môn Sinh lớp 12 561 401 80%
Môn Anh lớp 12 1749 888 99%
Tổng cộng: 4729 2729 89%

Comment giao lưu với Optimuz Prime

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com