Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hoang hung

  • THPT Bắc Duyên Hà - Thái Bình
  • 3298

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 131 86 85%
Môn Hóa lớp 12 1753 1194 79%
Môn Sinh lớp 12 1410 1224 72%
Môn Anh lớp 12 -6 69 30%
Môn Văn lớp 12 0 3 33%
Tổng cộng: 3288 2576 75%

Comment giao lưu với hoang hung

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com