Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Anh Người Ấy

  • Trường THPT Sáng Sơn - Vĩnh Phúc
  • 1352

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 99 167 54%
Môn Lí lớp 12 29 169 39%
Môn Hóa lớp 12 1212 1143 69%
Tổng cộng: 1340 1479 64%

Comment giao lưu với Anh Người Ấy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com