Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 9

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 748

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho biểu thức : 

A = \frac{2x-3\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-2} và B = \frac{\sqrt{x^{3}}-\sqrt{x}+2x-2}{\sqrt{x}+2}

Câu 1: Rút gọn A và B

Câu 2: Tìm x để A = B.

Câu 3: Hai người bạn cùng góp vốn kinh doanh. Người thứ nhất góp 50 triệu đồng, người thứ hai góp 34 triệu đồng. Sau một thời gian thu lãi 9 triệu đồng. Lãi chia theo tỉ lệ vốn đã góp. Hỏi mỗi người lãi bao nhiêu.

Cho phương trình: kx2 + kx – 5 = 0             (1)

Câu 4: Tìm k để phương trình (1) có nghiệm.

Câu 5: Tìm k sao cho A = 5 biết A = \frac{2x_{1}x_{2}}{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}-x_{1}x_{2}} với x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (1)

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O). Tia phân giác góc B cắt (O) tại D, tia phân giác góc c cắt (O) tại E, hai tia này cắt nhau tại F. Gọi I,K theo thứ tự là hai giao điểm của dây cung DE với AB, AC.

Câu 6: Chứng minh \DeltaEBF , \DeltaDAF là các tam giác cân.

Câu 7: Chứng minh tứ giác DKFC nội tiếp và FK//AB.

Câu 8: Tứ giác AIFK là hình gì?Vì sao?

Câu 9: Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEFD là hình thoi.

Câu 10: Cho a,b,c là các số dương có tổng bằng 2.Chứng minh rằng:

\frac{a^{2}}{b+c} + \frac{b^{2}}{c+a} + \frac{c^{2}}{a+b} \geq 1

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nhân Nhí Nhảnh 7 10 70% 10.82
2 Nguyen Van Duc 5 10 50% 56.1
3 Nguyễn Gia Bình 5 10 50% 29.58
4 vo tan ngan 4 10 40% 0.27
5 Nhók Nghịch Ngợm 4 7 57% 11.57
6 Thái Thị Thanh Trúc 4 10 40% 1.3
7 AR Quy 4 10 40% 9.52
8 nguyenhungphuong 5 9 56% 8.67
9 Ân 1 1 100% 0.22
10 Phan cuong 1 1 100% 0.93
11 nguyễn khánh 1 2 50% 6.57
12 Khờ's Ken's 2 9 22% 17.78
13 Trịnh Thiên Ngôn 4 10 40% 41.68
14 Dol Baxter 4 10 40% 8.57
15 Chức Nguyễn 4 10 40% 2.3
16 Lê Hoàng Vũ 0 0 0% 0.15
17 Đoàn Nguyễn Nhựt Minh 6 10 60% 46.08
18 vu lac hoan 4 10 40% 24.82
19 Trần Thị Thúy Nga 2 10 20% 2.87
20 Đắc Tâm - Hỗ trợ chung 0 1 0% 0.07
21 camuyen 2 10 20% 0.27
22 Nguyễn Mạnh Tuấn 0 1 0% 0.77
23 Diep Le 2 10 20% 0.82
24 Mjnh Huy Phan 2 10 20% 1.03
25 vn plut 2 10 20% 0.57
26 nguyễn thị hoa 2 10 20% 0.38
27 Tấn Ngân Võ 0 2 0% 0.1
28 Phạm Đức Tuệ 0 2 0% 1
29 Huy Triệu 3 10 30% 5.35
30 Cuong Ngo Manh 3 10 30% 0.55
31 Trần Trọng Quyết 3 10 30% 0.93
32 Nguyễn Gia Phước 3 10 30% 2.88
33 vũ thảo 3 10 30% 5.08
34 Trần Trung Nghĩa 3 10 30% 13.97
35 Bùi Tố Uyên 3 10 30% 19.27
36 Nguyễn Văn Thảo 3 10 30% 21.77
37 Xu Hào Trái Mùa 3 10 30% 13.95
38 Nguyễn Hoàng Trung 0 1 0% 0.1
39 nguyen the tai 1 10 10% 1.92
40 Bùi Ngọc Phương Thảo 2 9 22% 3.17
41 phạm thị thùy linh 2 9 22% 0.65
42 Võ Đoàn Hoàng Hiệp 2 10 20% 1.1
43 Tiến Nam 2 10 20% 0.87
44 Ke Co Don 2 10 20% 0.88
45 Boy Nhà Nghèo 2 10 20% 1.47
46 Nguyễn Quốc Cường 2 10 20% 9.88
47 Tran si khoa 1 10 10% 0.85
48 Thuan Vo 0 9 0% 1.23
49 Se Se 0 10 0% 1.82
50 dangcuutuananh 0 10 0% 7.15

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9