Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phan cuong

  • TT.GDTX&KTTH-HN Tân Thạnh - Long An
  • 563

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 222 129 89%
Môn Lí lớp 12 251 148 90%
Môn Hóa lớp 12 2 2 100%
Môn Sinh lớp 12 24 15 87%
Môn Anh lớp 12 36 24 83%
Tổng cộng: 535 318 89%

Comment giao lưu với Phan cuong

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com