Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nhók Nghịch Ngợm

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 8 75%
Môn Lí lớp 12 115 144 83%
Môn Hóa lớp 12 0 213 79%
Môn Sinh lớp 12 0 102 65%
Môn Anh lớp 12 625 147 71%
Tổng cộng: 740 614 76%

Comment giao lưu với Nhók Nghịch Ngợm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com