Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 đề số 2

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 32 câu - Số lượt thi : 2185

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. 

Câu 6: I can’t understand the French visitors. I wish I ________French.    

Câu 7: The church ________about 100 years ago.

Câu 8: People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover.

Câu 9: ________I was really tired , I couldn’t sleep.

Câu 10: Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.

Câu 11: I suggest ________some money for poor children.

Câu 12: She asked me if I _______a laptop computer the following day.

Câu 13: I ________telephone her if I knew her number.

Câu 14: Honda motorbikes ________in Viet Nam.

Câu 15: We have learnt English ________2001.        

Câu 16: We ________already _______Huong Pagoda.         

Câu 17: All the houses in the area ________immediately.

Câu 18: If he ________soon, he might miss the train.

Câu 19: Mr. Long said that he ________in Ho Chi Minh City.

Câu 20: Your sister works in a foreign company, ________she?

Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. 

Câu 21: My sister enjoys  read about wild animals and natural mysteries.       

Câu 22: Mr. Thach who sing  English songs very well is my teacher of English.        

Câu 23: My father asked us not to spending too much time playing computer games.

Câu 24: Ba can play the piano better  more than his friends can.        

Câu 25: We can save  nature resources by using solar energy.

Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30.

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (26)_________opened only fifty years ago. It was opened in New York by a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (27)___________other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (28)__________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (29)__________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers (30)__________go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Câu 26: _________(26)

Câu 27: _________(27)

Câu 28: _________(28)

Câu 29: _________(29)

Câu 30: _________(30)

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

Complete each of the following sentences, using the words given. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thy Lê 30 30 100% 3.83
2 Lam Khanh 30 30 100% 4.87
3 pham the truong 30 30 100% 1.85
4 Nguyen Dinh Luyen 30 30 100% 12.08
5 vo minh chau 29 30 97% 12.08
6 Phong Lê 29 30 97% 5.72
7 Nguyễn Thị Thanh Ngân 29 30 97% 3.78
8 Linh Minky 29 30 97% 2.62
9 Đào Phúc Toàn 29 30 97% 12.52
10 TNT.ShouKa 28 30 93% 3.72
11 Thư Thánh Thiện 28 30 93% 9.93
12 lecanhtruong 28 30 93% 6.88
13 Vũ Đức Ngọc 28 30 93% 5.73
14 Đỗ Hồng Mai 28 30 93% 6.8
15 Trần Anh Tuệ 28 30 93% 21.43
16 Lưu Hoàng Phương Khanh 27 29 93% 5.93
17 nguyễn trọng nghĩa 27 30 90% 7.93
18 Trịnh Thiên Ngôn 26 30 87% 12.27
19 Thạnh Thôgg Tháii 26 30 87% 7.65
20 yen 26 30 87% 13.77
21 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26 30 87% 8.88
22 Thai tran 26 30 87% 8.42
23 Tuấn Nam Nguyễn 26 30 87% 14.27
24 Nguyen Hoang Long 25 29 86% 8.22
25 Nơi TìnhYêu Kết Thúc 25 30 83% 19.37
26 Mai Phuong 25 30 83% 8.3
27 Huy 25 30 83% 9.13
28 Mon Nguyễn 24 30 80% 7.73
29 Trần Thị Thanh Tuyền 24 30 80% 6.73
30 Hoang Khanh 23 30 77% 6.88
31 tran thi kim tuyen 23 30 77% 11.4
32 Lenny Vin 23 30 77% 14.63
33 hằng nguyễn 21 25 84% 11.02
34 thanhloi 21 25 84% 5.03
35 Dương T Seven 22 29 76% 7.63
36 Nguyễn Thị Tường Vy 22 30 73% 8.05
37 Tuấn Nguyễn 22 30 73% 4.25
38 Lieu Thai Phu 22 30 73% 7.15
39 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 22 30 73% 6.6
40 lê thị liên phương 22 30 73% 2.73
41 Dat Tran 22 30 73% 13.7
42 Nguyen Thanh Nga 21 29 72% 7.73
43 Tờ Bờ Nờ 21 30 70% 5.77
44 nguyễn thuỵ thanh tâm 21 30 70% 16.33
45 Mèo Con 21 30 70% 16.65
46 Loc Tran 21 30 70% 13.53
47 Mimela Kakuni 21 30 70% 4.7
48 Nhi Mai 20 30 67% 6.97
49 Sony Demons 20 30 67% 7.3
50 Hưng Hài Hước 20 30 67% 3.52
51 Hoàng Lâm 17 25 68% 7.88
52 Huỳnh Đức Duy 18 29 62% 11.5
53 nguyendieulinh 18 30 60% 20.28
54 Hải My 18 30 60% 6.63
55 Dương Tấn Hải 13 16 81% 5.57
56 Pà Nhi 17 30 57% 6.55
57 Thành Thật Thà 15 24 63% 4.95
58 Lê Ngọc Anh 16 30 53% 14.93
59 Huyền Trang 16 30 53% 10.78
60 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 8 8 100% 11.95
61 Lê Tiến Đại 15 30 50% 12.17
62 tranvancam 15 30 50% 8.97
63 Thuy Cool 13 30 43% 16.08
64 Như Quỳnhh 12 30 40% 10.57
65 Phương Lê 11 27 41% 12.77
66 Tran Ngoc 12 30 40% 7.87
67 Oh La La 2 3 67% 1.87
68 Vỹ La 26 30 87% 7.22
69 Chibi's Ninh's 14 27 52% 5.4
70 Vu Ngoc Thai 10 15 67% 13.72
71 Thanh Ngân 28 30 93% 4.85
72 Susu RaLy 19 29 66% 16.52
73 Trang Hoang 25 30 83% 11.25
74 Le Minh Hieu 25 30 83% 5.9
75 Phuong Vy Stellar 23 23 100% 2.97
76 Vân Anh 25 30 83% 6.97
77 Nguyễn Ngọc Quế Ngân 15 25 60% 9.72
78 Phạm Hoàng Long 24 30 80% 9.48
79 super naughty 12 30 40% 44.7
80 Nguyệt Hà 10 30 33% 2.88
81 vu hoang phuong lien 17 29 59% 21.65
82 Vi Lam 24 30 80% 4.18
83 Đặng Thị Thực 16 25 64% 10.42
84 nguyễn thị linh trang 18 29 62% 12.58
85 Ung Ngọc Sang 21 30 70% 13.5
86 Minh Vũ 26 30 87% 6.27
87 Ngô Nguyễn Hồng Phú 16 29 55% 15.43
88 Bin 18 30 60% 16.65
89 Tống Thị Anh 13 18 72% 4.85
90 thu trang 28 30 93% 4.75
91 Thanh's Huyền's 27 30 90% 4.63
92 Nguyễn Phương Uyên 16 30 53% 6.55
93 Hoang Duy 15 30 50% 15.33
94 Giang Nhi 22 30 73% 3.68
95 Hương Mii 15 30 50% 6.83
96 Tấn Hải Vương 23 30 77% 8.8
97 Đoann Trangg 26 30 87% 6.9
98 Uyên Hồ 24 30 80% 6.68
99 Ngọc Diễm 14 26 54% 7.72
100 Nga Lùnn 18 30 60% 8.23
101 Bùi Lê Minh Duy 24 30 80% 7.43
102 Hoàng Royal 19 30 63% 13.22
103 Ngọc Lan 14 30 47% 22.17
104 Thiên Ngọc 10 25 40% 15.65
105 Hà Mẫn 17 28 61% 7.98
106 Nguyễn Thị Trúc Ly 25 30 83% 6.4
107 Tấn Khoa 24 30 80% 22.75
108 Hoàng Lâm Vũ 2 12 17% 20.47
109 Uyên Nguyễn 25 28 89% 6.9
110 Te Nguyễn 12 18 67% 4.82
111 Nguyễn Thanh Lịch 12 30 40% 10.85
112 Nguyễn thị thảo linh 21 30 70% 9.43
113 pnlinh 18 30 60% 12.42
114 Nguyễn Monie 11 25 44% 6.32
115 Hồng Thu 24 30 80% 7.93
116 Thanh Binh Ho 22 30 73% 10.43
117 Phú Em 27 30 90% 7.07
118 Yến Oanh 12 29 41% 6.37
119 Kim Dungg 9 30 30% 9.18
120 Uyên Ốc 16 30 53% 11.27
121 宋玲 29 30 97% 2.95
122 TRẦN KIM NGUYÊN 25 30 83% 5.25
123 Pu Nquyen 13 26 50% 9.28
124 Khánh Thu 20 30 67% 8.45
125 Mindo Hoàng 19 30 63% 10.27
126 MrOne Truong 17 30 57% 9.32
127 Lê Gia Khang 19 30 63% 7.88
128 Hải Yến 15 28 54% 28.9
129 Lục Thiên Hà 22 29 76% 11.35
130 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 29 30 97% 4.32
131 Thanh Tuyền Nguyễn 13 27 48% 5.85
132 Hưng Dương 26 30 87% 4.6
133 DO Hieu 13 30 43% 10.3
134 MY LE 20 30 67% 12.1
135 Tú Bà Sâuciu 18 30 60% 5.07
136 Nhi Nguyễn 26 30 87% 5.75
137 Nguyễn Linh 22 30 73% 6.93
138 Thoa Nguyễn 25 30 83% 4.72
139 Trần Thị Hương 26 30 87% 10.57
140 Phạm Lê Như Quỳnh 25 30 83% 6.98
141 Quách Nguyễn 23 27 85% 8.4
142 Minh Quý 12 19 63% 11.68
143 Nguyên Thị Bảo Châu 19 30 63% 11.35
144 Thùy Trang 20 30 67% 9
145 Phan Minh Quang 13 30 43% 14.95
146 Tuan Tran 24 30 80% 7.88
147 Phạm Hoài Thanh 27 30 90% 7
148 Quyên Trần 26 30 87% 6.67
149 Dương Thu Thủy 30 30 100% 9.9
150 Nam'ss Sky'ss 21 30 70% 8.08
151 NhatHaa 12 30 40% 7.45
152 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 25 30 83% 7.07
153 Ngọc Maii 12 24 50% 9.4
154 Nguyễn Thị Thu Hà 28 30 93% 3.02
155 Kien Kien 27 30 90% 8.72
156 Lê Hoàng Kim Ngân 27 30 90% 5.67
157 Phan Vĩnh Phú 18 29 62% 9.65
158 Lãnh thị hoa 19 30 63% 11
159 Vũ Diệp Lâm Nhi 21 30 70% 9.72
160 Phạm Nguyễn Hùng Vương 21 30 70% 3.87
161 tranduc 0 0 0% 0.15
162 Nguyễn Danh Kiên 19 29 66% 6.02
163 Nguyen Thanh Lan 12 25 48% 11.23
164 phạm Anh 18 30 60% 8.42
165 phuong minh nhu 20 20 100% 3.02
166 Tuyển Cóc Madridista 3 3 100% 0.45
167 Huỳnh Bá Thuần 0 0 0% 0.1
168 Đăng Linh 28 29 97% 5.27
169 Hoàng Khắc Anh 19 30 63% 5.45
170 Phạm Văn Huy 8 25 32% 4.67
171 Lê Bá Lĩnh 27 30 90% 8.75
172 Dũng Phước 21 29 72% 14.2
173 Lê Thị Thu Hương 8 25 32% 5.47
174 Phương Kobayashi 27 30 90% 9
175 Nguyễn Thị Xuân Thủy 21 29 72% 9.45
176 Phúc Nguyễn 17 30 57% 8.22
177 nguyễn đỗ khánh huy 8 30 27% 5.62
178 Bùi Thu Phương 27 30 90% 5.13
179 Akuno Hana 24 30 80% 12.33
180 Rony Phong 24 30 80% 9.87
181 Hoàng Kim Vũ 17 30 57% 7.85
182 Zzz Sora Zzz 26 30 87% 5.75
183 Happiness delight PCY 20 25 80% 5.85
184 Bích Trâm 12 25 48% 7.07
185 Lâm Kim Phương 11 30 37% 6.55
186 Nguyễn Thành Thái 3 3 100% 1.07
187 ELE 22 30 73% 8.43
188 Phan Trung Kiên 24 30 80% 6.42
189 Anh Nguyen 29 30 97% 11.92
190 Nhỏ Lùnn 15 30 50% 5.22
191 Châu Nguyễn 28 30 93% 3.12
192 Mộng Mơ 23 24 96% 21.43
193 Nguyễn Khải 25 30 83% 8.57
194 Đoàn Ngọc Như Khôi 29 30 97% 3.73
195 Chu Thành Đạt 29 30 97% 3.22
196 Trai's Đểu Xì Tin's 25 30 83% 4.22
197 Nguyễn Hà Khánh Linh 23 30 77% 7.17
198 Đỗ Anh Tú 26 30 87% 4.6
199 Nguyễn Tuyết Thu 18 30 60% 6.82
200 Thiều thị hương 22 29 76% 44.07
201 Bùi Thiên Lâm 16 30 53% 7.87
202 Dương Hai 23 29 79% 17.58
203 Mike Kintaru 23 30 77% 8.92
204 Hoàng Thương 21 25 84% 11.65
205 Hương Ki 24 29 83% 13.42
206 Duy Hidai Mrd 30 30 100% 8.97
207 Mỹ Duyên 24 30 80% 7.52
208 Vinmini Bom 11 24 46% 4.98
209 HOang Vy 28 28 100% 16
210 Ánh Dương Phan Ngọc 25 30 83% 5.6
211 Nguyễn Thị Hải Thành 29 29 100% 13.32
212 Nguyễn Trâm 27 30 90% 3.68
213 Hoàng Thị Thu Hoài 29 30 97% 7.68
214 Phương Tuyền 6 16 38% 4.02
215 Đỗ Phong 17 27 63% 4.83
216 Nguyen Thị Vân Anh 28 30 93% 4.8
217 Hoàng Như Mai 15 30 50% 12.83
218 Nguyễn Quốc Trung 27 30 90% 6.38
219 khangvannguyen 27 30 90% 5.58
220 Phan Văn Công 21 30 70% 18.68
221 Nấm Rơm 25 30 83% 8.1
222 Trương Văn Quốc 26 29 90% 5.87
223 Đào Thuỳ Trang 20 30 67% 10.48
224 Hoàng Đức Minh 5 14 36% 3.52
225 Nguyễn Khánh Vy 8 30 27% 4.42
226 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 20 30 67% 5.3
227 Móm's Love 24 30 80% 6.42
228 Gosuha Longshendo 21 30 70% 4.9
229 Dương Mẫn Mẫn 13 30 43% 7.38
230 Jumi Trần 28 30 93% 5.7
231 Hoàng Lê 23 30 77% 27.27
232 Thu Anh 18 30 60% 10
233 Người Đặc Biệt 21 29 72% 5.58
234 Quên Để Nhớ 1 8 13% 1.75
235 Trịnh Minh 23 30 77% 4.98
236 Nhoc'x Siêu's Quậy'ss 16 30 53% 13.12
237 Châu Lệ Nga 21 30 70% 10.37
238 Phan Anh Nguyen 26 30 87% 4.27
239 Thiên Thiên 16 30 53% 9.37
240 Trần Đăng Doanh 25 30 83% 19.47
241 Hoàng Ân 10 30 33% 7.17
242 Hong Ly Truong 27 30 90% 6.85
243 Nguyễn Quang Long 24 29 83% 8.65
244 Thắng Nguyễn Minh 3 5 60% 4.1
245 Trúc Vương 26 30 87% 5.07
246 hoàng ân 27 30 90% 10.38
247 Hoàng Thảo Nhi 26 29 90% 10.07
248 Thạch Nguyễn Ngọc 17 30 57% 4.8
249 Hoa Pháp 21 30 70% 19.72
250 Nguyễn Minh Sáng 22 30 73% 9.83
251 Lan Nguyen 27 30 90% 4.93
252 Moon's Diễm 26 30 87% 5.02
253 ngô quốc phát 24 30 80% 58.7
254 Tú Ngọc 19 30 63% 9.08
255 Công Hữu 14 30 47% 10.83
256 Nhok Thang 0 0 0% 0.23
257 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 25 30 83% 6.85
258 Nguyễn Tuấn Hiệp 22 30 73% 5.62
259 Thu Hà 17 26 65% 16.75
260 Linh Linh'ss 10 16 63% 4.17
261 Lê Thắm 21 30 70% 15.75
262 Minion Saukiu 12 30 40% 2.38
263 Kiim'm Ngọc'c 9 30 30% 10.85
264 quynhgiang 28 30 93% 6.77
265 lumaichi 26 30 87% 11.45
266 Tít's Sociu's 21 29 72% 5.02
267 Pé Py 28 30 93% 8.62
268 Khánhh Huyền 11 30 37% 10.37
269 Đạt Nguyễn Tiến 30 30 100% 3.55
270 Hoàng Anh 19 30 63% 7.53
271 Tran Tu Son 16 25 64% 11.3
272 Pear MV Love 24 30 80% 13.77
273 Tú Oanh 13 30 43% 4.07
274 Như Lưu 17 30 57% 13.17
275 Số Pi 20 30 67% 7.65
276 Bích Thoa Nguyễn 28 30 93% 7.62
277 Trần Thị Thanh Thành 22 30 73% 12.92
278 Hoàng Thị Hà 11 30 37% 7.23
279 Phùng Khánh Hiền 9 30 30% 8.78
280 Tuyết Ngân 22 30 73% 7.62
281 Lê Hà Giang 26 30 87% 11.02
282 An Thu 20 30 67% 7.45
283 Hoa Liên 24 30 80% 14.13
284 Thư's Dương 21 30 70% 5.08
285 Tien Che 11 29 38% 7.18
286 Cao Ha Minh 23 30 77% 3.65
287 Kun's Lee 19 30 63% 6.98
288 Tố Như 22 30 73% 16.18
289 Hương Black's 21 30 70% 9.28
290 Ngọc Trân 22 23 96% 4.9
291 Lê Huy Hiệp 21 30 70% 6.67
292 Trần Hoàng Anh 11 30 37% 5
293 Đặng Thị Ánh Nguyệt 24 30 80% 7.78
294 Lê Hoàng Long 21 30 70% 4.27
295 Bốn Mắt Hay Cười 27 30 90% 7.47
296 Con Ông Trời 14 30 47% 23.57
297 Tran The Cuong 28 30 93% 3.77
298 nguyễn huỳen trang 9 29 31% 2.42
299 Hoàng Huế 24 30 80% 38.2
300 Hồ Sỹ Nhật 21 30 70% 7.47
301 Lục Chỉ Cầm Ma 14 25 56% 4.7
302 Hiền Pun 13 30 43% 16.4
303 Brain Phan 24 30 80% 9.35
304 Không Cảm Giác 27 30 90% 27.77
305 Vũ Thị Ban Mai 21 30 70% 7.8
306 Haru Minanako 8 14 57% 3.55
307 Minh Kha 16 30 53% 3.95
308 Trần Thị Hoài 22 28 79% 20.25
309 Thi Mai 20 30 67% 11.73
310 Trần Anh Hùng 11 30 37% 4.78
311 vân teeny 17 30 57% 11.45
312 Trần Thảo Anh 1 3 33% 0.87
313 Trần Thị Phương Thảo 21 30 70% 7.55
314 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 21 30 70% 9.2
315 Minh Anh 25 30 83% 17.2
316 Nhók Nguyễn 22 30 73% 10.85
317 Bá Quang Dự 21 30 70% 9.85
318 Nhung Nguyen 24 30 80% 6.83
319 Oanh La 19 30 63% 11.37
320 Tuan Nguyen 14 30 47% 8.98
321 Anh Vũ 28 30 93% 2.87
322 Tống Thị Tuyết 16 30 53% 7.57
323 Danh Tuấn 6 30 20% 3.23
324 Nguyễn Ngọc Gia Hân 21 30 70% 9.47
325 Hoàng Béo 9 28 32% 22.72
326 Học Sinh Gương Mẫu 6 30 20% 4.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9