Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 đề số 2

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 32 câu - Số lượt thi : 2187

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. 

Câu 6: I can’t understand the French visitors. I wish I ________French.    

Câu 7: The church ________about 100 years ago.

Câu 8: People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover.

Câu 9: ________I was really tired , I couldn’t sleep.

Câu 10: Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.

Câu 11: I suggest ________some money for poor children.

Câu 12: She asked me if I _______a laptop computer the following day.

Câu 13: I ________telephone her if I knew her number.

Câu 14: Honda motorbikes ________in Viet Nam.

Câu 15: We have learnt English ________2001.        

Câu 16: We ________already _______Huong Pagoda.         

Câu 17: All the houses in the area ________immediately.

Câu 18: If he ________soon, he might miss the train.

Câu 19: Mr. Long said that he ________in Ho Chi Minh City.

Câu 20: Your sister works in a foreign company, ________she?

Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. 

Câu 21: My sister enjoys  read about wild animals and natural mysteries.       

Câu 22: Mr. Thach who sing  English songs very well is my teacher of English.        

Câu 23: My father asked us not to spending too much time playing computer games.

Câu 24: Ba can play the piano better  more than his friends can.        

Câu 25: We can save  nature resources by using solar energy.

Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30.

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (26)_________opened only fifty years ago. It was opened in New York by a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (27)___________other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (28)__________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (29)__________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers (30)__________go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Câu 26: _________(26)

Câu 27: _________(27)

Câu 28: _________(28)

Câu 29: _________(29)

Câu 30: _________(30)

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

Complete each of the following sentences, using the words given. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thy Lê 30 30 100% 3.83
2 Lam Khanh 30 30 100% 4.87
3 pham the truong 30 30 100% 1.85
4 Nguyen Dinh Luyen 30 30 100% 12.08
5 vo minh chau 29 30 97% 12.08
6 Phong Lê 29 30 97% 5.72
7 Nguyễn Thị Thanh Ngân 29 30 97% 3.78
8 Linh Minky 29 30 97% 2.62
9 Đào Phúc Toàn 29 30 97% 12.52
10 TNT.ShouKa 28 30 93% 3.72
11 Thư Thánh Thiện 28 30 93% 9.93
12 lecanhtruong 28 30 93% 6.88
13 Vũ Đức Ngọc 28 30 93% 5.73
14 Đỗ Hồng Mai 28 30 93% 6.8
15 Trần Anh Tuệ 28 30 93% 21.43
16 Lưu Hoàng Phương Khanh 27 29 93% 5.93
17 nguyễn trọng nghĩa 27 30 90% 7.93
18 Trịnh Thiên Ngôn 26 30 87% 12.27
19 Thạnh Thôgg Tháii 26 30 87% 7.65
20 yen 26 30 87% 13.77
21 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26 30 87% 8.88
22 Thai tran 26 30 87% 8.42
23 Tuấn Nam Nguyễn 26 30 87% 14.27
24 Nguyen Hoang Long 25 29 86% 8.22
25 Nơi TìnhYêu Kết Thúc 25 30 83% 19.37
26 Mai Phuong 25 30 83% 8.3
27 Huy 25 30 83% 9.13
28 Mon Nguyễn 24 30 80% 7.73
29 Trần Thị Thanh Tuyền 24 30 80% 6.73
30 Hoang Khanh 23 30 77% 6.88
31 tran thi kim tuyen 23 30 77% 11.4
32 Lenny Vin 23 30 77% 14.63
33 hằng nguyễn 21 25 84% 11.02
34 thanhloi 21 25 84% 5.03
35 Dương T Seven 22 29 76% 7.63
36 Nguyễn Thị Tường Vy 22 30 73% 8.05
37 Tuấn Nguyễn 22 30 73% 4.25
38 Lieu Thai Phu 22 30 73% 7.15
39 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 22 30 73% 6.6
40 lê thị liên phương 22 30 73% 2.73
41 Dat Tran 22 30 73% 13.7
42 Nguyen Thanh Nga 21 29 72% 7.73
43 Tờ Bờ Nờ 21 30 70% 5.77
44 nguyễn thuỵ thanh tâm 21 30 70% 16.33
45 Mèo Con 21 30 70% 16.65
46 Loc Tran 21 30 70% 13.53
47 Mimela Kakuni 21 30 70% 4.7
48 Nhi Mai 20 30 67% 6.97
49 Sony Demons 20 30 67% 7.3
50 Hưng Hài Hước 20 30 67% 3.52
51 Hoàng Lâm 17 25 68% 7.88
52 Huỳnh Đức Duy 18 29 62% 11.5
53 nguyendieulinh 18 30 60% 20.28
54 Hải My 18 30 60% 6.63
55 Dương Tấn Hải 13 16 81% 5.57
56 Pà Nhi 17 30 57% 6.55
57 Thành Thật Thà 15 24 63% 4.95
58 Lê Ngọc Anh 16 30 53% 14.93
59 Huyền Trang 16 30 53% 10.78
60 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 8 8 100% 11.95
61 Lê Tiến Đại 15 30 50% 12.17
62 tranvancam 15 30 50% 8.97
63 Thuy Cool 13 30 43% 16.08
64 Như Quỳnhh 12 30 40% 10.57
65 Phương Lê 11 27 41% 12.77
66 Tran Ngoc 12 30 40% 7.87
67 Oh La La 2 3 67% 1.87
68 Vỹ La 26 30 87% 7.22
69 Chibi's Ninh's 14 27 52% 5.4
70 Vu Ngoc Thai 10 15 67% 13.72
71 Thanh Ngân 28 30 93% 4.85
72 Susu RaLy 19 29 66% 16.52
73 Trang Hoang 25 30 83% 11.25
74 Le Minh Hieu 25 30 83% 5.9
75 Phuong Vy Stellar 23 23 100% 2.97
76 Vân Anh 25 30 83% 6.97
77 Nguyễn Ngọc Quế Ngân 15 25 60% 9.72
78 Phạm Hoàng Long 24 30 80% 9.48
79 super naughty 12 30 40% 44.7
80 Nguyệt Hà 10 30 33% 2.88
81 vu hoang phuong lien 17 29 59% 21.65
82 Vi Lam 24 30 80% 4.18
83 Đặng Thị Thực 16 25 64% 10.42
84 nguyễn thị linh trang 18 29 62% 12.58
85 Ung Ngọc Sang 21 30 70% 13.5
86 Minh Vũ 26 30 87% 6.27
87 Ngô Nguyễn Hồng Phú 16 29 55% 15.43
88 Bin 18 30 60% 16.65
89 Tống Thị Anh 13 18 72% 4.85
90 thu trang 28 30 93% 4.75
91 Hồ Hồ Diệu Hương 14 30 47% 13.22
92 Thanh's Huyền's 27 30 90% 4.63
93 Nguyễn Phương Uyên 16 30 53% 6.55
94 Hoang Duy 15 30 50% 15.33
95 Giang Nhi 22 30 73% 3.68
96 Hương Mii 15 30 50% 6.83
97 Tấn Hải Vương 23 30 77% 8.8
98 Đoann Trangg 26 30 87% 6.9
99 Uyên Hồ 24 30 80% 6.68
100 Ngọc Diễm 14 26 54% 7.72
101 Nga Lùnn 18 30 60% 8.23
102 Bùi Lê Minh Duy 24 30 80% 7.43
103 Hoàng Royal 19 30 63% 13.22
104 Ngọc Lan 14 30 47% 22.17
105 Thiên Ngọc 10 25 40% 15.65
106 Hà Mẫn 17 28 61% 7.98
107 Nguyễn Thị Trúc Ly 25 30 83% 6.4
108 Tĩnh Hạ 5 6 83% 1.2
109 Tấn Khoa 24 30 80% 22.75
110 Hoàng Lâm Vũ 2 12 17% 20.47
111 Uyên Nguyễn 25 28 89% 6.9
112 Te Nguyễn 12 18 67% 4.82
113 Nguyễn Thanh Lịch 12 30 40% 10.85
114 Nguyễn thị thảo linh 21 30 70% 9.43
115 pnlinh 18 30 60% 12.42
116 Nguyễn Monie 11 25 44% 6.32
117 Hồng Thu 24 30 80% 7.93
118 Thanh Binh Ho 22 30 73% 10.43
119 Phú Em 27 30 90% 7.07
120 Yến Oanh 12 29 41% 6.37
121 Kim Dungg 9 30 30% 9.18
122 Uyên Ốc 16 30 53% 11.27
123 宋玲 29 30 97% 2.95
124 TRẦN KIM NGUYÊN 25 30 83% 5.25
125 Pu Nquyen 13 26 50% 9.28
126 Khánh Thu 20 30 67% 8.45
127 Mindo Hoàng 19 30 63% 10.27
128 MrOne Truong 17 30 57% 9.32
129 Lê Gia Khang 19 30 63% 7.88
130 Hải Yến 15 28 54% 28.9
131 Lục Thiên Hà 22 29 76% 11.35
132 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 29 30 97% 4.32
133 Thanh Tuyền Nguyễn 13 27 48% 5.85
134 Hưng Dương 26 30 87% 4.6
135 DO Hieu 13 30 43% 10.3
136 MY LE 20 30 67% 12.1
137 Tú Bà Sâuciu 18 30 60% 5.07
138 Nhi Nguyễn 26 30 87% 5.75
139 Nguyễn Linh 22 30 73% 6.93
140 Thoa Nguyễn 25 30 83% 4.72
141 Trần Thị Hương 26 30 87% 10.57
142 Phạm Lê Như Quỳnh 25 30 83% 6.98
143 Quách Nguyễn 23 27 85% 8.4
144 Minh Quý 12 19 63% 11.68
145 Nguyên Thị Bảo Châu 19 30 63% 11.35
146 Thùy Trang 20 30 67% 9
147 Phan Minh Quang 13 30 43% 14.95
148 Tuan Tran 24 30 80% 7.88
149 Phạm Hoài Thanh 27 30 90% 7
150 Quyên Trần 26 30 87% 6.67
151 Dương Thu Thủy 30 30 100% 9.9
152 Nam'ss Sky'ss 21 30 70% 8.08
153 NhatHaa 12 30 40% 7.45
154 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 25 30 83% 7.07
155 Ngọc Maii 12 24 50% 9.4
156 Nguyễn Thị Thu Hà 28 30 93% 3.02
157 Kien Kien 27 30 90% 8.72
158 Lê Hoàng Kim Ngân 27 30 90% 5.67
159 Phan Vĩnh Phú 18 29 62% 9.65
160 Lãnh thị hoa 19 30 63% 11
161 Vũ Diệp Lâm Nhi 21 30 70% 9.72
162 Phạm Nguyễn Hùng Vương 21 30 70% 3.87
163 tranduc 0 0 0% 0.15
164 Nguyễn Danh Kiên 19 29 66% 6.02
165 Nguyen Thanh Lan 12 25 48% 11.23
166 phạm Anh 18 30 60% 8.42
167 phuong minh nhu 20 20 100% 3.02
168 Tuyển Cóc Madridista 3 3 100% 0.45
169 Huỳnh Bá Thuần 0 0 0% 0.1
170 Đăng Linh 28 29 97% 5.27
171 Hoàng Khắc Anh 19 30 63% 5.45
172 Phạm Văn Huy 8 25 32% 4.67
173 Lê Bá Lĩnh 27 30 90% 8.75
174 Dũng Phước 21 29 72% 14.2
175 Lê Thị Thu Hương 8 25 32% 5.47
176 Phương Kobayashi 27 30 90% 9
177 Nguyễn Thị Xuân Thủy 21 29 72% 9.45
178 Phúc Nguyễn 17 30 57% 8.22
179 nguyễn đỗ khánh huy 8 30 27% 5.62
180 Bùi Thu Phương 27 30 90% 5.13
181 Akuno Hana 24 30 80% 12.33
182 Rony Phong 24 30 80% 9.87
183 Hoàng Kim Vũ 17 30 57% 7.85
184 Zzz Sora Zzz 26 30 87% 5.75
185 Happiness delight PCY 20 25 80% 5.85
186 Bích Trâm 12 25 48% 7.07
187 Lâm Kim Phương 11 30 37% 6.55
188 Nguyễn Thành Thái 3 3 100% 1.07
189 ELE 22 30 73% 8.43
190 Phan Trung Kiên 24 30 80% 6.42
191 Anh Nguyen 29 30 97% 11.92
192 Nhỏ Lùnn 15 30 50% 5.22
193 Châu Nguyễn 28 30 93% 3.12
194 Mộng Mơ 23 24 96% 21.43
195 Nguyễn Khải 25 30 83% 8.57
196 Đoàn Ngọc Như Khôi 29 30 97% 3.73
197 Chu Thành Đạt 29 30 97% 3.22
198 Trai's Đểu Xì Tin's 25 30 83% 4.22
199 Nguyễn Hà Khánh Linh 23 30 77% 7.17
200 Đỗ Anh Tú 26 30 87% 4.6
201 Nguyễn Tuyết Thu 18 30 60% 6.82
202 Thiều thị hương 22 29 76% 44.07
203 Bùi Thiên Lâm 16 30 53% 7.87
204 Dương Hai 23 29 79% 17.58
205 Mike Kintaru 23 30 77% 8.92
206 Hoàng Thương 21 25 84% 11.65
207 Hương Ki 24 29 83% 13.42
208 Duy Hidai Mrd 30 30 100% 8.97
209 Mỹ Duyên 24 30 80% 7.52
210 Vinmini Bom 11 24 46% 4.98
211 HOang Vy 28 28 100% 16
212 Ánh Dương Phan Ngọc 25 30 83% 5.6
213 Nguyễn Thị Hải Thành 29 29 100% 13.32
214 Nguyễn Trâm 27 30 90% 3.68
215 Hoàng Thị Thu Hoài 29 30 97% 7.68
216 Phương Tuyền 6 16 38% 4.02
217 Đỗ Phong 17 27 63% 4.83
218 Nguyen Thị Vân Anh 28 30 93% 4.8
219 Hoàng Như Mai 15 30 50% 12.83
220 Nguyễn Quốc Trung 27 30 90% 6.38
221 khangvannguyen 27 30 90% 5.58
222 Phan Văn Công 21 30 70% 18.68
223 Nấm Rơm 25 30 83% 8.1
224 Trương Văn Quốc 26 29 90% 5.87
225 Đào Thuỳ Trang 20 30 67% 10.48
226 Hoàng Đức Minh 5 14 36% 3.52
227 Nguyễn Khánh Vy 8 30 27% 4.42
228 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 20 30 67% 5.3
229 Móm's Love 24 30 80% 6.42
230 Gosuha Longshendo 21 30 70% 4.9
231 Dương Mẫn Mẫn 13 30 43% 7.38
232 Jumi Trần 28 30 93% 5.7
233 Hoàng Lê 23 30 77% 27.27
234 Thu Anh 18 30 60% 10
235 Người Đặc Biệt 21 29 72% 5.58
236 Quên Để Nhớ 1 8 13% 1.75
237 Trịnh Minh 23 30 77% 4.98
238 Nhoc'x Siêu's Quậy'ss 16 30 53% 13.12
239 Châu Lệ Nga 21 30 70% 10.37
240 Phan Anh Nguyen 26 30 87% 4.27
241 Thiên Thiên 16 30 53% 9.37
242 Trần Đăng Doanh 25 30 83% 19.47
243 Hoàng Ân 10 30 33% 7.17
244 Hong Ly Truong 27 30 90% 6.85
245 Nguyễn Quang Long 24 29 83% 8.65
246 Thắng Nguyễn Minh 3 5 60% 4.1
247 Trúc Vương 26 30 87% 5.07
248 hoàng ân 27 30 90% 10.38
249 Hoàng Thảo Nhi 26 29 90% 10.07
250 Thạch Nguyễn Ngọc 17 30 57% 4.8
251 Hoa Pháp 21 30 70% 19.72
252 Nguyễn Minh Sáng 22 30 73% 9.83
253 Lan Nguyen 27 30 90% 4.93
254 Moon's Diễm 26 30 87% 5.02
255 ngô quốc phát 24 30 80% 58.7
256 Tú Ngọc 19 30 63% 9.08
257 Công Hữu 14 30 47% 10.83
258 Nhok Thang 0 0 0% 0.23
259 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 25 30 83% 6.85
260 Nguyễn Tuấn Hiệp 22 30 73% 5.62
261 Thu Hà 17 26 65% 16.75
262 Linh Linh'ss 10 16 63% 4.17
263 Lê Thắm 21 30 70% 15.75
264 Minion Saukiu 12 30 40% 2.38
265 Kiim'm Ngọc'c 9 30 30% 10.85
266 quynhgiang 28 30 93% 6.77
267 lumaichi 26 30 87% 11.45
268 Tít's Sociu's 21 29 72% 5.02
269 Pé Py 28 30 93% 8.62
270 Khánhh Huyền 11 30 37% 10.37
271 Đạt Nguyễn Tiến 30 30 100% 3.55
272 Hoàng Anh 19 30 63% 7.53
273 Tran Tu Son 16 25 64% 11.3
274 Pear MV Love 24 30 80% 13.77
275 Tú Oanh 13 30 43% 4.07
276 Như Lưu 17 30 57% 13.17
277 Số Pi 20 30 67% 7.65
278 Bích Thoa Nguyễn 28 30 93% 7.62
279 Trần Thị Thanh Thành 22 30 73% 12.92
280 Hoàng Thị Hà 11 30 37% 7.23
281 Phùng Khánh Hiền 9 30 30% 8.78
282 Tuyết Ngân 22 30 73% 7.62
283 Lê Hà Giang 26 30 87% 11.02
284 An Thu 20 30 67% 7.45
285 Hoa Liên 24 30 80% 14.13
286 Thư's Dương 21 30 70% 5.08
287 Tien Che 11 29 38% 7.18
288 Cao Ha Minh 23 30 77% 3.65
289 Kun's Lee 19 30 63% 6.98
290 Tố Như 22 30 73% 16.18
291 Hương Black's 21 30 70% 9.28
292 Ngọc Trân 22 23 96% 4.9
293 Lê Huy Hiệp 21 30 70% 6.67
294 Trần Hoàng Anh 11 30 37% 5
295 Đặng Thị Ánh Nguyệt 24 30 80% 7.78
296 Lê Hoàng Long 21 30 70% 4.27
297 Bốn Mắt Hay Cười 27 30 90% 7.47
298 Con Ông Trời 14 30 47% 23.57
299 Tran The Cuong 28 30 93% 3.77
300 nguyễn huỳen trang 9 29 31% 2.42
301 Hoàng Huế 24 30 80% 38.2
302 Hồ Sỹ Nhật 21 30 70% 7.47
303 Lục Chỉ Cầm Ma 14 25 56% 4.7
304 Hiền Pun 13 30 43% 16.4
305 Brain Phan 24 30 80% 9.35
306 Không Cảm Giác 27 30 90% 27.77
307 Vũ Thị Ban Mai 21 30 70% 7.8
308 Haru Minanako 8 14 57% 3.55
309 Minh Kha 16 30 53% 3.95
310 Trần Thị Hoài 22 28 79% 20.25
311 Thi Mai 20 30 67% 11.73
312 Trần Anh Hùng 11 30 37% 4.78
313 vân teeny 17 30 57% 11.45
314 Trần Thảo Anh 1 3 33% 0.87
315 Trần Thị Phương Thảo 21 30 70% 7.55
316 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 21 30 70% 9.2
317 Minh Anh 25 30 83% 17.2
318 Nhók Nguyễn 22 30 73% 10.85
319 Bá Quang Dự 21 30 70% 9.85
320 Nhung Nguyen 24 30 80% 6.83
321 Oanh La 19 30 63% 11.37
322 Tuan Nguyen 14 30 47% 8.98
323 Anh Vũ 28 30 93% 2.87
324 Tống Thị Tuyết 16 30 53% 7.57
325 Danh Tuấn 6 30 20% 3.23
326 Nguyễn Ngọc Gia Hân 21 30 70% 9.47
327 Hoàng Béo 9 28 32% 22.72
328 Học Sinh Gương Mẫu 6 30 20% 4.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9