Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 đề số 2

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 32 câu - Số lượt thi : 2176

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. 

Câu 6: I can’t understand the French visitors. I wish I ________French.    

Câu 7: The church ________about 100 years ago.

Câu 8: People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover.

Câu 9: ________I was really tired , I couldn’t sleep.

Câu 10: Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.

Câu 11: I suggest ________some money for poor children.

Câu 12: She asked me if I _______a laptop computer the following day.

Câu 13: I ________telephone her if I knew her number.

Câu 14: Honda motorbikes ________in Viet Nam.

Câu 15: We have learnt English ________2001.        

Câu 16: We ________already _______Huong Pagoda.         

Câu 17: All the houses in the area ________immediately.

Câu 18: If he ________soon, he might miss the train.

Câu 19: Mr. Long said that he ________in Ho Chi Minh City.

Câu 20: Your sister works in a foreign company, ________she?

Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. 

Câu 21: My sister enjoys  read about wild animals and natural mysteries.       

Câu 22: Mr. Thach who sing  English songs very well is my teacher of English.        

Câu 23: My father asked us not to spending too much time playing computer games.

Câu 24: Ba can play the piano better  more than his friends can.        

Câu 25: We can save  nature resources by using solar energy.

Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30.

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (26)_________opened only fifty years ago. It was opened in New York by a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (27)___________other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (28)__________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (29)__________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers (30)__________go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Câu 26: _________(26)

Câu 27: _________(27)

Câu 28: _________(28)

Câu 29: _________(29)

Câu 30: _________(30)

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

Complete each of the following sentences, using the words given. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thy Lê 30 30 100% 3.83
2 Lam Khanh 30 30 100% 4.87
3 pham the truong 30 30 100% 1.85
4 Nguyen Dinh Luyen 30 30 100% 12.08
5 vo minh chau 29 30 97% 12.08
6 Phong Lê 29 30 97% 5.72
7 Nguyễn Thị Thanh Ngân 29 30 97% 3.78
8 Linh Minky 29 30 97% 2.62
9 Đào Phúc Toàn 29 30 97% 12.52
10 TNT.ShouKa 28 30 93% 3.72
11 Thư Thánh Thiện 28 30 93% 9.93
12 lecanhtruong 28 30 93% 6.88
13 Vũ Đức Ngọc 28 30 93% 5.73
14 Đỗ Hồng Mai 28 30 93% 6.8
15 Trần Anh Tuệ 28 30 93% 21.43
16 Lưu Hoàng Phương Khanh 27 29 93% 5.93
17 nguyễn trọng nghĩa 27 30 90% 7.93
18 Trịnh Thiên Ngôn 26 30 87% 12.27
19 Thạnh Thôgg Tháii 26 30 87% 7.65
20 yen 26 30 87% 13.77
21 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26 30 87% 8.88
22 Thai tran 26 30 87% 8.42
23 Tuấn Nam Nguyễn 26 30 87% 14.27
24 Nguyen Hoang Long 25 29 86% 8.22
25 Nơi TìnhYêu Kết Thúc 25 30 83% 19.37
26 Mai Phuong 25 30 83% 8.3
27 Huy 25 30 83% 9.13
28 Mon Nguyễn 24 30 80% 7.73
29 Trần Thị Thanh Tuyền 24 30 80% 6.73
30 Hoang Khanh 23 30 77% 6.88
31 tran thi kim tuyen 23 30 77% 11.4
32 Lenny Vin 23 30 77% 14.63
33 hằng nguyễn 21 25 84% 11.02
34 thanhloi 21 25 84% 5.03
35 Dương T Seven 22 29 76% 7.63
36 Nguyễn Thị Tường Vy 22 30 73% 8.05
37 Tuấn Nguyễn 22 30 73% 4.25
38 Lieu Thai Phu 22 30 73% 7.15
39 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 22 30 73% 6.6
40 lê thị liên phương 22 30 73% 2.73
41 Dat Tran 22 30 73% 13.7
42 Nguyen Thanh Nga 21 29 72% 7.73
43 Tờ Bờ Nờ 21 30 70% 5.77
44 nguyễn thuỵ thanh tâm 21 30 70% 16.33
45 Mèo Con 21 30 70% 16.65
46 Loc Tran 21 30 70% 13.53
47 Mimela Kakuni 21 30 70% 4.7
48 Nhi Mai 20 30 67% 6.97
49 Sony Demons 20 30 67% 7.3
50 Hưng Hài Hước 20 30 67% 3.52
51 Hoàng Lâm 17 25 68% 7.88
52 Huỳnh Đức Duy 18 29 62% 11.5
53 nguyendieulinh 18 30 60% 20.28
54 Hải My 18 30 60% 6.63
55 Dương Tấn Hải 13 16 81% 5.57
56 Pà Nhi 17 30 57% 6.55
57 Thành Thật Thà 15 24 63% 4.95
58 Lê Ngọc Anh 16 30 53% 14.93
59 Huyền Trang 16 30 53% 10.78
60 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 8 8 100% 11.95
61 Lê Tiến Đại 15 30 50% 12.17
62 tranvancam 15 30 50% 8.97
63 Thuy Cool 13 30 43% 16.08
64 Như Quỳnhh 12 30 40% 10.57
65 Phương Lê 11 27 41% 12.77
66 Tran Ngoc 12 30 40% 7.87
67 Oh La La 2 3 67% 1.87
68 Vỹ La 26 30 87% 7.22
69 Chibi's Ninh's 14 27 52% 5.4
70 Vu Ngoc Thai 10 15 67% 13.72
71 Thanh Ngân 28 30 93% 4.85
72 Susu RaLy 19 29 66% 16.52
73 Trang Hoang 25 30 83% 11.25
74 Le Minh Hieu 25 30 83% 5.9
75 Phuong Vy Stellar 23 23 100% 2.97
76 Vân Anh 25 30 83% 6.97
77 Phạm Hoàng Long 24 30 80% 9.48
78 super naughty 12 30 40% 44.7
79 Nguyệt Hà 10 30 33% 2.88
80 vu hoang phuong lien 17 29 59% 21.65
81 Vi Lam 24 30 80% 4.18
82 Đặng Thị Thực 16 25 64% 10.42
83 nguyễn thị linh trang 18 29 62% 12.58
84 Ung Ngọc Sang 21 30 70% 13.5
85 Minh Vũ 26 30 87% 6.27
86 Ngô Nguyễn Hồng Phú 16 29 55% 15.43
87 Bin 18 30 60% 16.65
88 Tống Thị Anh 13 18 72% 4.85
89 thu trang 28 30 93% 4.75
90 Thanh's Huyền's 27 30 90% 4.63
91 Nguyễn Phương Uyên 16 30 53% 6.55
92 Hoang Duy 15 30 50% 15.33
93 Hương Mii 15 30 50% 6.83
94 Tấn Hải Vương 23 30 77% 8.8
95 Đoann Trangg 26 30 87% 6.9
96 Uyên Hồ 24 30 80% 6.68
97 Ngọc Diễm 14 26 54% 7.72
98 Nga Lùnn 18 30 60% 8.23
99 Bùi Lê Minh Duy 24 30 80% 7.43
100 Hoàng Royal 19 30 63% 13.22
101 Hà Mẫn 17 28 61% 7.98
102 Nguyễn Thị Trúc Ly 25 30 83% 6.4
103 Tấn Khoa 24 30 80% 22.75
104 Hoàng Lâm Vũ 2 12 17% 20.47
105 Uyên Nguyễn 25 28 89% 6.9
106 Te Nguyễn 12 18 67% 4.82
107 Nguyễn Thanh Lịch 12 30 40% 10.85
108 Nguyễn thị thảo linh 21 30 70% 9.43
109 pnlinh 18 30 60% 12.42
110 Nguyễn Monie 11 25 44% 6.32
111 Hồng Thu 24 30 80% 7.93
112 Thanh Binh Ho 22 30 73% 10.43
113 Phú Em 27 30 90% 7.07
114 Yến Oanh 12 29 41% 6.37
115 Kim Dungg 9 30 30% 9.18
116 Uyên Ốc 16 30 53% 11.27
117 宋玲 29 30 97% 2.95
118 TRẦN KIM NGUYÊN 25 30 83% 5.25
119 Pu Nquyen 13 26 50% 9.28
120 Khánh Thu 20 30 67% 8.45
121 Mindo Hoàng 19 30 63% 10.27
122 MrOne Truong 17 30 57% 9.32
123 Lê Gia Khang 19 30 63% 7.88
124 Hải Yến 15 28 54% 28.9
125 Lục Thiên Hà 22 29 76% 11.35
126 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 29 30 97% 4.32
127 Thanh Tuyền Nguyễn 13 27 48% 5.85
128 Hưng Dương 26 30 87% 4.6
129 DO Hieu 13 30 43% 10.3
130 MY LE 20 30 67% 12.1
131 Tú Bà Sâuciu 18 30 60% 5.07
132 Nhi Nguyễn 26 30 87% 5.75
133 Nguyễn Linh 22 30 73% 6.93
134 Thoa Nguyễn 25 30 83% 4.72
135 Trần Thị Hương 26 30 87% 10.57
136 Phạm Lê Như Quỳnh 25 30 83% 6.98
137 Quách Nguyễn 23 27 85% 8.4
138 Minh Quý 12 19 63% 11.68
139 Nguyên Thị Bảo Châu 19 30 63% 11.35
140 Thùy Trang 20 30 67% 9
141 Phan Minh Quang 13 30 43% 14.95
142 Tuan Tran 24 30 80% 7.88
143 Quyên Trần 26 30 87% 6.67
144 Dương Thu Thủy 30 30 100% 9.9
145 Nam'ss Sky'ss 21 30 70% 8.08
146 NhatHaa 12 30 40% 7.45
147 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 25 30 83% 7.07
148 Ngọc Maii 12 24 50% 9.4
149 Nguyễn Thị Thu Hà 28 30 93% 3.02
150 Kien Kien 27 30 90% 8.72
151 Lê Hoàng Kim Ngân 27 30 90% 5.67
152 Phan Vĩnh Phú 18 29 62% 9.65
153 Lãnh thị hoa 19 30 63% 11
154 Vũ Diệp Lâm Nhi 21 30 70% 9.72
155 Phạm Nguyễn Hùng Vương 21 30 70% 3.87
156 tranduc 0 0 0% 0.15
157 Nguyễn Danh Kiên 19 29 66% 6.02
158 Nguyen Thanh Lan 12 25 48% 11.23
159 phạm Anh 18 30 60% 8.42
160 phuong minh nhu 20 20 100% 3.02
161 Tuyển Cóc Madridista 3 3 100% 0.45
162 Huỳnh Bá Thuần 0 0 0% 0.1
163 Đăng Linh 28 29 97% 5.27
164 Hoàng Khắc Anh 19 30 63% 5.45
165 Phạm Văn Huy 8 25 32% 4.67
166 Lê Bá Lĩnh 27 30 90% 8.75
167 Dũng Phước 21 29 72% 14.2
168 Lê Thị Thu Hương 8 25 32% 5.47
169 Phương Kobayashi 27 30 90% 9
170 Nguyễn Thị Xuân Thủy 21 29 72% 9.45
171 Phúc Nguyễn 17 30 57% 8.22
172 nguyễn đỗ khánh huy 8 30 27% 5.62
173 Bùi Thu Phương 27 30 90% 5.13
174 Akuno Hana 24 30 80% 12.33
175 Rony Phong 24 30 80% 9.87
176 Hoàng Kim Vũ 17 30 57% 7.85
177 Zzz Sora Zzz 26 30 87% 5.75
178 Happiness delight PCY 20 25 80% 5.85
179 Bích Trâm 12 25 48% 7.07
180 Lâm Kim Phương 11 30 37% 6.55
181 Nguyễn Thành Thái 3 3 100% 1.07
182 ELE 22 30 73% 8.43
183 Phan Trung Kiên 24 30 80% 6.42
184 Anh Nguyen 29 30 97% 11.92
185 Nhỏ Lùnn 15 30 50% 5.22
186 Châu Nguyễn 28 30 93% 3.12
187 Mộng Mơ 23 24 96% 21.43
188 Nguyễn Khải 25 30 83% 8.57
189 Đoàn Ngọc Như Khôi 29 30 97% 3.73
190 Chu Thành Đạt 29 30 97% 3.22
191 Trai's Đểu Xì Tin's 25 30 83% 4.22
192 Nguyễn Hà Khánh Linh 23 30 77% 7.17
193 Đỗ Anh Tú 26 30 87% 4.6
194 Nguyễn Tuyết Thu 18 30 60% 6.82
195 Thiều thị hương 22 29 76% 44.07
196 Bùi Thiên Lâm 16 30 53% 7.87
197 Dương Hai 23 29 79% 17.58
198 Mike Kintaru 23 30 77% 8.92
199 Hoàng Thương 21 25 84% 11.65
200 Hương Ki 24 29 83% 13.42
201 Duy Hidai Mrd 30 30 100% 8.97
202 Mỹ Duyên 24 30 80% 7.52
203 Vinmini Bom 11 24 46% 4.98
204 HOang Vy 28 28 100% 16
205 Ánh Dương Phan Ngọc 25 30 83% 5.6
206 Nguyễn Thị Hải Thành 29 29 100% 13.32
207 Nguyễn Trâm 27 30 90% 3.68
208 Hoàng Thị Thu Hoài 29 30 97% 7.68
209 Phương Tuyền 6 16 38% 4.02
210 Đỗ Phong 17 27 63% 4.83
211 Nguyen Thị Vân Anh 28 30 93% 4.8
212 Hoàng Như Mai 15 30 50% 12.83
213 Nguyễn Quốc Trung 27 30 90% 6.38
214 khangvannguyen 27 30 90% 5.58
215 Phan Văn Công 21 30 70% 18.68
216 Nấm Rơm 25 30 83% 8.1
217 Trương Văn Quốc 26 29 90% 5.87
218 Đào Thuỳ Trang 20 30 67% 10.48
219 Hoàng Đức Minh 5 14 36% 3.52
220 Nguyễn Khánh Vy 8 30 27% 4.42
221 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 20 30 67% 5.3
222 Móm's Love 24 30 80% 6.42
223 Gosuha Longshendo 21 30 70% 4.9
224 Dương Mẫn Mẫn 13 30 43% 7.38
225 Jumi Trần 28 30 93% 5.7
226 Hoàng Lê 23 30 77% 27.27
227 Thu Anh 18 30 60% 10
228 Người Đặc Biệt 21 29 72% 5.58
229 Quên Để Nhớ 1 8 13% 1.75
230 Trịnh Minh 23 30 77% 4.98
231 Nhoc'x Siêu's Quậy'ss 16 30 53% 13.12
232 Châu Lệ Nga 21 30 70% 10.37
233 Phan Anh Nguyen 26 30 87% 4.27
234 Thiên Thiên 16 30 53% 9.37
235 Trần Đăng Doanh 25 30 83% 19.47
236 Hoàng Ân 10 30 33% 7.17
237 Hong Ly Truong 27 30 90% 6.85
238 Nguyễn Quang Long 24 29 83% 8.65
239 Thắng Nguyễn Minh 3 5 60% 4.1
240 Trúc Vương 26 30 87% 5.07
241 hoàng ân 27 30 90% 10.38
242 Hoàng Thảo Nhi 26 29 90% 10.07
243 Thạch Nguyễn Ngọc 17 30 57% 4.8
244 Hoa Pháp 21 30 70% 19.72
245 Nguyễn Minh Sáng 22 30 73% 9.83
246 Lan Nguyen 27 30 90% 4.93
247 Moon's Diễm 26 30 87% 5.02
248 ngô quốc phát 24 30 80% 58.7
249 Tú Ngọc 19 30 63% 9.08
250 Công Hữu 14 30 47% 10.83
251 Nhok Thang 0 0 0% 0.23
252 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 25 30 83% 6.85
253 Nguyễn Tuấn Hiệp 22 30 73% 5.62
254 Thu Hà 17 26 65% 16.75
255 Linh Linh'ss 10 16 63% 4.17
256 Lê Thắm 21 30 70% 15.75
257 Minion Saukiu 12 30 40% 2.38
258 quynhgiang 28 30 93% 6.77
259 lumaichi 26 30 87% 11.45
260 Tít's Sociu's 21 29 72% 5.02
261 Pé Py 28 30 93% 8.62
262 Khánhh Huyền 11 30 37% 10.37
263 Đạt Nguyễn Tiến 30 30 100% 3.55
264 Hoàng Anh 19 30 63% 7.53
265 Tran Tu Son 16 25 64% 11.3
266 Pear MV Love 24 30 80% 13.77
267 Tú Oanh 13 30 43% 4.07
268 Như Lưu 17 30 57% 13.17
269 Số Pi 20 30 67% 7.65
270 Bích Thoa Nguyễn 28 30 93% 7.62
271 Trần Thị Thanh Thành 22 30 73% 12.92
272 Hoàng Thị Hà 11 30 37% 7.23
273 Phùng Khánh Hiền 9 30 30% 8.78
274 Tuyết Ngân 22 30 73% 7.62
275 Lê Hà Giang 26 30 87% 11.02
276 An Thu 20 30 67% 7.45
277 Hoa Liên 24 30 80% 14.13
278 Thư's Dương 21 30 70% 5.08
279 Tien Che 11 29 38% 7.18
280 Cao Ha Minh 23 30 77% 3.65
281 Kun's Lee 19 30 63% 6.98
282 Tố Như 22 30 73% 16.18
283 Hương Black's 21 30 70% 9.28
284 Ngọc Trân 22 23 96% 4.9
285 Lê Huy Hiệp 21 30 70% 6.67
286 Trần Hoàng Anh 11 30 37% 5
287 Đặng Thị Ánh Nguyệt 24 30 80% 7.78
288 Lê Hoàng Long 21 30 70% 4.27
289 Bốn Mắt Hay Cười 27 30 90% 7.47
290 Con Ông Trời 14 30 47% 23.57
291 Tran The Cuong 28 30 93% 3.77
292 nguyễn huỳen trang 9 29 31% 2.42
293 Hoàng Huế 24 30 80% 38.2
294 Hồ Sỹ Nhật 21 30 70% 7.47
295 Lục Chỉ Cầm Ma 14 25 56% 4.7
296 Hiền Pun 13 30 43% 16.4
297 Brain Phan 24 30 80% 9.35
298 Không Cảm Giác 27 30 90% 27.77
299 Vũ Thị Ban Mai 21 30 70% 7.8
300 Haru Minanako 8 14 57% 3.55
301 Minh Kha 16 30 53% 3.95
302 Trần Thị Hoài 22 28 79% 20.25
303 Thi Mai 20 30 67% 11.73
304 Trần Anh Hùng 11 30 37% 4.78
305 vân teeny 17 30 57% 11.45
306 Trần Thảo Anh 1 3 33% 0.87
307 Trần Thị Phương Thảo 21 30 70% 7.55
308 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 21 30 70% 9.2
309 Minh Anh 25 30 83% 17.2
310 Nhók Nguyễn 22 30 73% 10.85
311 Bá Quang Dự 21 30 70% 9.85
312 Nhung Nguyen 24 30 80% 6.83
313 Oanh La 19 30 63% 11.37
314 Tuan Nguyen 14 30 47% 8.98
315 Anh Vũ 28 30 93% 2.87
316 Tống Thị Tuyết 16 30 53% 7.57
317 Danh Tuấn 6 30 20% 3.23
318 Hoàng Béo 9 28 32% 22.72
319 Học Sinh Gương Mẫu 6 30 20% 4.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9