`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chu Thành Đạt

  • THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng
  • 210

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 200 79 94%
Môn Địa lớp 12 0 20 35%
Môn Sử lớp 12 0 71 54%
Tổng cộng: 200 170 70%

Comment giao lưu với Chu Thành Đạt

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com