Đề thi thử ĐH môn Toán lần 1 năm 2014 -Trường THPT Triệu Sơn 4 Thanh Hóa

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 600

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y=\frac{x-1}{2(x+1)}   (C) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.  (hs tự giải) 2. Tìm những điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại M tạo với hai trục toạ độ một tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng 4x+y=0

Câu 2: Giải phương trình: 2cos^{2}2x-2cos2x+4sin6x+cos4x=1+4\sqrt{3}sin3x.cosx

Câu 3: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2y^{3}+y+2x\sqrt{1-x}=3\sqrt{1-x}\\\sqrt{2y^{2}+1}-y=2-x \end{matrix}\right.(x,y\in \mathbb{R})

Câu 4: Giải bất phương trình: 2\sqrt{x^{3}}+\frac{5-4x}{\sqrt{x}}\geq \sqrt{x+\frac{10}{x}-2} ;(x\in \mathbb{R})

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, 2AC=BC=2a. Mặt phẳng (SAC) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60^{\circ}. Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng AH và SB.

Câu 6: Cho x,y,z\geq0 thoả mãn x+y+z>0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P=\frac{x^{3}+y^{3}+16z^{3}}{(x+y+z)^{3}}

Câu 7: Trong mặt phẳng toạ độ với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, biết B và C đối xứng nhau qua gốc toạ độ. Đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là đường thẳng (d): x+2y-5=0. Tìm toạ độ các đỉnh tam giác, biết đường thẳng AC đi qua điểm K(6;2)

Câu 8: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có A(2;3;1),B(-1;2;0), C(1;1;-2). Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua trực tâm H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (P): x-3y+2z+6=0

Câu 9: Cho n là số nguyên dương thoả mãn \small C^{1}_{n}+C_{n}^{2}+...+C_{n}^{n-1}+C_{n}^{n}=255

Tìm số hạng chứa \small x^{14} trong khai triển nhị thức Niu tơn P(x)=\small (1+x+3x^{2})^{n}

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(2;6), chân đường phân giác trong kẻ từ đỉnh A là điểm D(2;\small -\frac{3}{2}) và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là điểm I(\small -\frac{1}{2};1). Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.

Câu 11: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho bốn điểm A(0;0;-1),B(1;2;1),C(2;1;-1);D(3;3;-3). Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng AB và điểm N thuộc trục hoảnh sao cho đường thẳng MN vuông góc với đường thẳng CD và độ dài MN=3

Câu 12: Giải hệ phương trình:  \small \left\{\begin{matrix} log_{\sqrt{2}}(y-2x+8)=6\\8^{x}+2^{x}.3^{y}=2.3^{x+y} \end{matrix}\right.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Quang Hung 9 9 100% 110.38
2 Optimuz Prime 9 9 100% 3.68
3 nam phuong 7 9 78% 7.52
4 Tuy Nguyen 6 6 100% 12.88
5 nguyennhuthoa 6 7 86% 162.2
6 tran van lac 6 9 67% 176.55
7 Nguyễn Thu Hà 6 9 67% 2.22
8 nguyen van hien 6 9 67% 78.35
9 Lý Thành nhân 5 7 71% 104.08
10 vũ thị hương 3 3 100% 143.22
11 Nguyễn Khánh 5 9 56% 93.37
12 Lanamy 5 9 56% 1.18
13 Minh Xmi 2 2 100% 37.92
14 nguyenvanmanh 4 9 44% 5.85
15 Hồng Huệ Nguyễn 4 9 44% 1.3
16 Le Duc Thien 3 7 43% 45.53
17 hoang hung 1 1 100% 185.78
18 Phương Mai Gee 1 1 100% 1.73
19 Nguyễn Thanh Tâm 3 8 38% 18.05
20 Anh Người Ấy 3 9 33% 50.53
21 chuong 0 0 0% 0.12
22 Takkehoa QH 0 0 0% 0.05
23 thanky 0 0 0% 0.1
24 Phạm Thanh Tuấn 0 0 0% 0.03
25 RuBi NhOx 0 0 0% 14.23
26 nguyen duc phong 0 0 0% 1.93
27 nguyễn kim phượng 0 0 0% 6.33
28 PhongKangkang Ta 0 1 0% 15.32
29 Bình Minh 0 1 0% 0.1
30 Đông Nguyễn 0 1 0% 2
31 Xuân Quân 2 9 22% 54.68
32 Thành Nguyễn 1 6 17% 60.93
33 Nguyễn Gia Phước 1 9 11% 0.45
34 Độc Cô Cầu Bại 1 9 11% 0.28
35 Trần Đức Hiếu 1 9 11% 0.22

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12