Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Chiên Sơn - Bắc Giang đề số 1

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2309

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentences

Give the correct form of tense of the verbs in the brackets.

Fill in the blanks with the correct form of the words in capitals letters.

Fill in each numbered blank with a suitable word from the box to complete the passage.

 interesting         to        for       get        channels         have    and      Nowadays

Thanks (1)_______________ television people can (2)_______________ the latest information and enjoy (3) _______________ programs in an inexpensive and convenient way. (4)_______________, viewers can watch a variety of local and international programs on different (5) _____________. It brings events (6)_____________  sounds from the world into millions of homes.

Read the passage carefully then answer the questions.

The earthquake and tsunami which happened in March 2011in Japan have pushed Japan with great loss and difficulties. The tsunami destroyed everything on its way. Cars, ships and buildings were sept away by walls of water which hit about 400 km north-east of Tokyo. More than 10,000 people were dead and about 7.000 missing . About 350,000 people have become homeless. Thousands of people who live near the Fukusima nuclear power plant have been ordered to move because of the radiation. Then, foyr nuclear power plants were shut down safely. The tsunami in 2011 was one of the most terrible disasters inJapanand it will take Japanese people a long time recover.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words.

Use the given suggestions to complete sentences.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 4 4 100% 0.28
2 Thy Lê 4 4 100% 0.47
3 Ngọc Anh Trần 4 4 100% 1.27
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 11.32
5 Tít Tử Tế 4 4 100% 2.75
6 nguyễn Anh 4 4 100% 5.12
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 0.55
8 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 100% 0.48
9 Huỳnh Như 4 4 100% 1.02
10 Lê Bích Hậu 4 4 100% 0.77
11 Hoàng Chúc 4 4 100% 2.43
12 lê thị liên phương 4 4 100% 1.2
13 Mimela Kakuni 4 4 100% 1.13
14 bùi đức quảng 4 4 100% 2
15 Mai Phuong 3 4 75% 1.22
16 Trần Nguyễn Hà Trang 3 4 75% 0.63
17 Tsuki Kami 3 4 75% 1.3
18 Hoa Tuyết Trắng 3 4 75% 1.08
19 Phạm Thị Phương 3 4 75% 1.43
20 vo minh chau 3 4 75% 2.48
21 Hồng Phúc 3 4 75% 1.8
22 cao thi thu hien 3 4 75% 1.6
23 Thư Huỳnh 3 4 75% 0.32
24 Trần Anh Tuệ 3 4 75% 6.97
25 Hoàng Lâm 3 4 75% 1.13
26 Vũ Đức Ngọc 3 4 75% 0.82
27 Phương Lê 3 4 75% 0.93
28 tran thi kim tuyen 3 4 75% 1.72
29 Nguyễn Thúy An 3 4 75% 1.02
30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 4 75% 2.12
31 Khoa Huỳnh 3 4 75% 0.58
32 Lý Ngọc Hảo 3 4 75% 1.43
33 Thư Thánh Thiện 3 4 75% 1.3
34 Bùi hoàng thiên an 3 4 75% 2.18
35 viptuanbg005@gmail.com 3 4 75% 0.98
36 Kỳ Anh Nguyễn 3 4 75% 0.77
37 Phong Lê 3 4 75% 0.57
38 Dâu Tây Con 3 4 75% 0.53
39 Thuy Cool 3 4 75% 6.6
40 Cú Mèo 3 4 75% 2.85
41 Oliver Smith 3 4 75% 0.63
42 phạm hồng hà 3 4 75% 1.88
43 Kim Khánh 3 4 75% 0.58
44 Tuấn Nam Nguyễn 3 4 75% 7.17
45 wolfnghia99 3 4 75% 0.75
46 thùy anh lê 3 4 75% 1.33
47 bùi quang huy 3 4 75% 0.33
48 TNT.ShouKa 3 4 75% 0.18
49 hoang ngoc nam 3 4 75% 0.2
50 Hưng Hài Hước 3 4 75% 1.15
51 Dương T Seven 2 4 50% 2.15
52 Diệp Hạ 2 4 50% 1.13
53 kanna 2 4 50% 0.5
54 Lệ Đặng 2 4 50% 1.37
55 trần thị 2 4 50% 0.93
56 nguyen thi ngoc thuy 2 4 50% 1.23
57 Lê Dũng 2 4 50% 0.82
58 Thành Thật Thà 2 4 50% 1.02
59 AD Nguyễn 2 4 50% 0.85
60 Phan Thị Thu Uyên 2 4 50% 0.4
61 tranduc 2 4 50% 0.72
62 Mèo Con 2 4 50% 1.07
63 lethanh 2 4 50% 1.85
64 Kim Ngân 2 4 50% 2.02
65 Yukan Club 2 4 50% 0.98
66 Vũ Trung Hiếu 2 4 50% 1.55
67 Nguyen Vongoc 2 4 50% 1.12
68 Hoàng Văn Đăng 2 4 50% 2.25
69 Chiu Dịu Châu 2 4 50% 0.83
70 Chi Kuppi 2 4 50% 1.48
71 pham the truong 2 4 50% 2.13
72 Trương Thụy Hồng Trang 2 4 50% 2.02
73 Lê Ngọc Anh 2 4 50% 2.53
74 Nguyễn Bùi Bảo Khương 2 4 50% 1.32
75 HỒNG NGỌC 2 4 50% 1.27
76 Ác Quỷ Cô Đơn 2 4 50% 0.98
77 Dat Tran 2 4 50% 1.72
78 Doancuong 2 4 50% 2.57
79 Thạnh Thôgg Tháii 2 4 50% 0.83
80 Lưu Hoàng Phương Khanh 2 4 50% 0.53
81 Em Yêu 2 4 50% 1.12
82 Minh Châu 3 4 75% 2.1
83 nguyen thanh hang 2 4 50% 1.23
84 Đỗ Anh Tú 3 4 75% 0.72
85 leminhsao 1 3 33% 0.27
86 Mod Tiếng Anh - Vân Anh 0 0 0% 0.22
87 Mỹ Dung 3 4 75% 0.63
88 Phan Thành Lợi 2 4 50% 2.77
89 Đặng Thị Thực 3 4 75% 5.65
90 Đỗ Phương 3 4 75% 0.6
91 Ngoan Nhất Phố 2 4 50% 1.23
92 TRẦN KIM NGUYÊN 2 4 50% 1.23
93 super naughty 3 4 75% 0.52
94 Phương Nguyên 3 4 75% 1.25
95 Lê Binh 1 4 25% 2.1
96 Thái Lâm Ngọc Ngân 2 4 50% 5.07
97 Mon's Nguyễn's 4 4 100% 1.27
98 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 4 50% 1.13
99 Thảo Nabby 2 4 50% 1.6
100 Tạ Hương Giang 3 4 75% 1.1
101 Thầy Tu 4 4 100% 0.5
102 Thanh's Huyền's 1 4 25% 0.97
103 Nguyễn Vân Anh 1 4 25% 1.3
104 Yoo Chun 4 4 100% 0.52
105 Nguyễn Trọng Nhân 2 4 50% 1.2
106 Nguyễn Hồng Đăng Phương 0 2 0% 0.98
107 Hoconha Vn 0 0 0% 0.38
108 Phương's Lãng's Tử'Ss 1 4 25% 0.9
109 Ai No Jan 3 4 75% 22.55
110 Bui Trung Tin 3 4 75% 0.92
111 Vương Hữu Nghĩa 3 4 75% 2.62
112 Kim Anh 3 4 75% 6.8
113 Linh Linh'ss 3 4 75% 2.53
114 Hương Mii 3 4 75% 1.25
115 Tao Hoi Bu 3 4 75% 0.63
116 Việt Anh 3 4 75% 0.68
117 Huỳnh Quang Thắng 3 4 75% 0.45
118 Quân NGuyễn 3 4 75% 0.5
119 do thi yen 4 4 100% 2.18
120 Le Minh Hieu 2 4 50% 0.8
121 Lê Đức Hiếu 4 4 100% 0.62
122 Thuu Nguyênn 4 4 100% 0.8
123 linh linh 1 1 100% 0.75
124 Hoài Thu 3 4 75% 2.22
125 Chupi Nhung 2 4 50% 1.78
126 Đoàn thị sen 1 4 25% 2.85
127 Phạm Tuấn 4 4 100% 0.85
128 Phan Kim Anh 1 4 25% 1.28
129 Nguyễn Thị Thanh Lan 2 4 50% 1.13
130 Đậu Minh Nguyệt 2 4 50% 0.92
131 Tin Mới 2 4 50% 1.43
132 Phạm Thị Ngọc Anh 3 4 75% 0.9
133 nguyen tuan anh 1 4 25% 1.17
134 Phạm Ngọc Lan 3 4 75% 2.22
135 Tú Bà Sâuciu 2 4 50% 1.03
136 Nguyễn Ngọc Nam 4 4 100% 0.87
137 Tâm Trần 2 4 50% 1.3
138 loc 3 4 75% 2.43
139 Hải Yến 2 4 50% 2.78
140 Uyên Nguyễn 4 4 100% 0.87
141 Lê Gia Khang 4 4 100% 1.88
142 Linh Suti 0 4 0% 1.83
143 Ngô Luân 2 4 50% 0.77
144 MY LE 3 4 75% 1.95
145 Thư Thật Thà 4 4 100% 1.68
146 Đức Tâm 2 4 50% 1.57
147 Vỹ La 4 4 100% 1.52
148 Bẹp Lù 3 4 75% 1.17
149 phuongsscoixx 1 4 25% 3.55
150 Pu Nquyen 1 4 25% 1.48
151 Phạm Quang Lộc 4 4 100% 0.32
152 Võ Thường Hằng 1 2 50% 1.68
153 dang dinh cupng 3 4 75% 0.87
154 Hưng Dương 3 4 75% 0.83
155 Yến Oanh 1 4 25% 0.7
156 nguyễn đỗ khánh huy 2 4 50% 2.33
157 Krystal Jung 3 4 75% 3.18
158 Phù Thủy Xấu Xa 0 4 0% 1.2
159 Thoa Nguyễn 3 4 75% 1.85
160 Hoàng Thị Thu Hoài 1 4 25% 2.65
161 Nguyễn Giang Diễm Quỳnh 2 4 50% 3.2
162 Phan Minh Quang 2 4 50% 2
163 Nguyễn thị thảo linh 3 4 75% 1.32
164 Quách Nguyễn 3 4 75% 1.32
165 Nhỏ Lùnn 3 4 75% 0.75
166 thanh thư 0 4 0% 1.2
167 Lê Hoàng Kim Ngân 3 4 75% 1.05
168 Jungg Kookie 3 4 75% 1.63
169 Lương Thành 0 4 0% 4.05
170 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 2 4 50% 1.68
171 Tuấn Ngô 3 4 75% 2.32
172 Mì Đông Lạnh 2 4 50% 3.7
173 Moto Yuya 2 4 50% 1.2
174 Love Minh Vương Hagl 3 4 75% 1.12
175 Ngô Thanh Thảo 1 4 25% 1.25
176 Ánh Hồ 3 4 75% 2
177 Tường Nguyễn 4 4 100% 0.63
178 phuong minh nhu 0 0 0% 0.37
179 Duy Nguyen Thanh 0 4 0% 1.6
180 vu hoang phuong lien 4 4 100% 1.3
181 Không Cảm Giác 2 3 67% 4.33
182 Dinh Quoc Thai 2 4 50% 0.6
183 Thanh Bích 3 4 75% 1.43
184 Nguyen Thanh Lan 0 4 0% 1.2
185 Kim Dungg 2 4 50% 3.23
186 Hà Phương 2 4 50% 3.63
187 Ling Ring 2 4 50% 1.03
188 Đạt Spring 0 0 0% 0.07
189 Linh Sun 2 4 50% 1.47
190 Lê Bá Lĩnh 3 4 75% 2.03
191 Hoàng Kim Vũ 3 4 75% 2.22
192 Nguyễn Khắc Vĩ 4 4 100% 0.58
193 Lục Thiên Hà 3 4 75% 2.37
194 Ngô Trang Linh 1 4 25% 2.38
195 Đỗ Thị Anh Thư 4 4 100% 60.93
196 Kien Kien 3 4 75% 0.77
197 Chu Kim Chi 2 4 50% 1.68
198 Hoàng Như Mai 2 4 50% 1.95
199 Dương Hai 3 4 75% 5.95
200 Lê Văn Toàn 2 4 50% 0.43
201 Zzz Sora Zzz 1 4 25% 1.85
202 Ken To 4 4 100% 2.05
203 Hà Thành Lê 3 4 75% 0.75
204 Phạm Thị Vân Anh 2 4 50% 4.52
205 Thanh Leona 3 4 75% 0.85
206 Phan Trung Kiên 3 4 75% 1.55
207 Trần Trà My 2 4 50% 2.2
208 Hoàng Khắc Anh 0 1 0% 0.53
209 Vân Trúc 2 4 50% 1.82
210 Giap Minh 2 4 50% 1.77
211 Hảihớnhởhiềnhậu Híhừnghămhở Hỉhụihọchành 0 4 0% 1.97
212 Trần Thị Hà 3 4 75% 0.82
213 Duy Nguyễn 3 4 75% 0.63
214 lai quang linh 1 4 25% 0.37
215 Mạnh Kudo 3 4 75% 1.27
216 nguyễn thị hậu 2 4 50% 1.38
217 Nguyễn Quốc Trung 2 4 50% 3.9
218 ankarrywang 4 4 100% 0.52
219 Trần Thị Yến Vi 2 3 67% 1.35
220 nguyen huong lan 0 0 0% 1.38
221 Dương Thị Như Quỳnh 2 4 50% 0.78
222 Toàn Nguyễn Khánh 4 4 100% 1.75
223 Nguyễn Hoài Ngân 4 4 100% 1.27
224 HOang Vy 1 3 33% 3.78
225 Hoàng Thị Như 3 4 75% 3.33
226 Nguyễn Hoàng Anh 3 4 75% 0.85
227 khangvannguyen 3 4 75% 0.77
228 Tran Kim 4 4 100% 1.45
229 Nguyen Thị Vân Anh 4 4 100% 1.33
230 Ngọc Nguyễn 2 4 50% 3.43
231 Thanh Doan 1 4 25% 1.75
232 Bé Hương 1 4 25% 1.48
233 Đào Tiến Hoàng 2 4 50% 1.13
234 Võ Trang Thùy Linh 4 4 100% 11.17
235 Minh Khánh Lý 3 4 75% 2.5
236 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3 4 75% 0.98
237 Quỳnh Chi 3 4 75% 2.15
238 Vũ Miêu Hoa 3 4 75% 1.05
239 Thy Na Nguyễn Diệp 2 4 50% 0.8
240 Danh Tuấn 2 4 50% 0.53
241 nguyen hoang le huy 1 3 33% 1.53
242 liz 4 4 100% 0.4
243 Châu Nguyễn 3 4 75% 0.48
244 Nguyễn Thị Hải Thành 3 4 75% 2.93
245 Trần Đăng Doanh 2 4 50% 1.28
246 thanhTrang 2 4 50% 2.5
247 Trai's Đểu Xì Tin's 4 4 100% 0.32
248 Hong Ly Truong 2 4 50% 1.28
249 Võ Đình Tuấn 4 4 100% 1.07
250 Kun's Lee 3 4 75% 0.68
251 hoàng ân 3 4 75% 1.97
252 Phạm Tiến Dũng 3 4 75% 1.85
253 Hoàng Thảo Nhi 3 4 75% 1.53
254 Phan Anh Nguyen 3 4 75% 1.08
255 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 2 4 50% 1.98
256 Thắng Phú 1 3 33% 1.28
257 mễ bối 3 4 75% 2.95
258 Nguyễn Hoài 3 4 75% 0.75
259 Nguyễn Khánh Như 3 4 75% 1.03
260 Băng Gorjess 1 4 25% 1
261 Thạch Nguyễn Ngọc 2 4 50% 0.75
262 Ánh-h Còi-i 0 4 0% 1.97
263 Hải Trần 3 4 75% 4.42
264 Nguyễn Tuấn Hiệp 2 4 50% 0.63
265 Bảo Trânn 2 4 50% 0.63
266 Quỳnh Phạm 2 4 50% 0.93
267 Khỉ Con 3 4 75% 1.45
268 Nguyen Anh Thu 1 4 25% 6.07
269 Bảo Hân 2 4 50% 2.62
270 Bông Vi Ai Pi 3 4 75% 0.48
271 Tít's Sociu's 3 4 75% 0.82
272 Phong Hoài 3 4 75% 1.1
273 Sky Blue123 4 4 100% 0.38
274 lâm thị xuân thảo 3 4 75% 1.67
275 TN Nguyễn 3 4 75% 2.73
276 Thi Phùng 2 4 50% 1.8
277 Kiim'm Ngọc'c 0 4 0% 1.52
278 Nguyễn Thùy Dương 2 4 50% 1.07
279 Hoàng Thyy 2 4 50% 1.68
280 Trịnh Dương Trung Dũng 2 4 50% 1.87
281 Hàn Thị Yến 2 4 50% 1.82
282 Minion Saukiu 2 4 50% 0.88
283 Hảo Bin's 3 4 75% 1.5
284 Dương Tấn Hải 1 3 33% 1.02
285 win 0 0 0% 0.28
286 minh thu 3 4 75% 6.45
287 Dũng Nguyễn 2 4 50% 1.1
288 Phạm Quang Hải 3 4 75% 1.02
289 Kiên Lê Văn 3 4 75% 0.45
290 Pear MV Love 2 4 50% 1.55
291 Con Ông Trời 2 4 50% 1.38
292 Kara Phan 2 4 50% 2.82
293 Khally Kim 3 4 75% 0.98
294 Ti Lo 1 4 25% 1.1
295 Dương Thị Thu Hà 4 4 100% 2.45
296 Gắn Tâu 2 4 50% 1.32
297 Như Lưu 2 4 50% 2.77
298 Nguyễn Thảo 3 4 75% 0.57
299 Hoàng Huế 1 4 25% 7.1
300 Lê Thành Đạt 1 4 25% 2.73
301 Phạm Đăng Hoa 1 4 25% 2.58
302 Phan Xuân Lộc 3 4 75% 1.52
303 Mai Linh 3 4 75% 2.92
304 nguyễn châu anh 3 4 75% 2.83
305 Nhựt Phạm Thành 2 4 50% 1.37
306 Lê Thị Thu Thảo 2 4 50% 1.35
307 Dâu Tây 1 4 25% 2.55
308 An Thu 2 4 50% 2.8
309 Hiền Pun 1 4 25% 1.52
310 Bùi Thị Minh Dương 3 4 75% 1.62
311 Phong Hóa 2 4 50% 1.8
312 Minh Thư 4 4 100% 0.78
313 Đào Duy Công 3 4 75% 0.65
314 Tố Như 3 4 75% 6.38
315 Lãnh thị hoa 3 4 75% 0.85
316 Lạc Vân 2 4 50% 1.82
317 Trang Dương 2 4 50% 1.1
318 Trần Tuấn Thành 3 4 75% 0.43
319 vu minh hieu 1 4 25% 0.63
320 Ngọc Trân 3 4 75% 0.78
321 Tran The Cuong 3 4 75% 0.93
322 Trần Thị Hoài 3 4 75% 1.12
323 Lam Hân 2 4 50% 1.57
324 Thư Miên 3 4 75% 1.95
325 ELE 2 4 50% 1
326 Cừu Xào Lăn 2 4 50% 1.42
327 Lục Chỉ Cầm Ma 2 4 50% 0.6
328 Cubi Tuấn Anh 2 4 50% 3.6
329 Tuấn'x Oanh'x 1 4 25% 0.68
330 Anh Vũ 2 4 50% 1.02
331 Cậu's Phởn's 2 3 67% 0.47
332 Vương Hà 3 4 75% 0.35
333 Hiền Nguyễn 3 4 75% 1.72
334 Hợp Nông Đức 2 4 50% 0.93
335 Le Thi Kim 3 4 75% 0.98
336 Phạm Uyên Nhi 3 4 75% 1
337 NH. Phước Tachibana 1 4 25% 2.6
338 Hồ Tùng 3 4 75% 4.92
339 Nhók Nguyễn 2 4 50% 1.47
340 Phan Tran 2 4 50% 2.08
341 Dương Thu Thủy 4 4 100% 1.8
342 Trường Sơn 4 4 100% 0.63
343 le thi kim oanh 0 0 0% 0.07
344 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 3 4 75% 1.5
345 Thanh Dat Pham 2 4 50% 1.85
346 Hồ Hoàng Phúc 3 4 75% 0.35
347 Hạ Thị Hằng 4 4 100% 0.57
348 Kiệt Kiệt 3 4 75% 0.8
349 Nguyễn Danh Kiên 2 3 67% 0.92
350 Thái An Bình 3 4 75% 1.6
351 Hoàng Anh 3 4 75% 10.77
352 Tống Thị Anh 3 4 75% 0.68
353 Băng Băng Hải 3 4 75% 1.97
354 Susu RaLy 3 4 75% 5.8
355 Ngô Thị Kiều Trang 3 4 75% 1.65
356 Candy Ngot Ngao 2 4 50% 2.07
357 Huy 1 4 25% 0.93
358 Nguyệt Hà 1 4 25% 0.73
359 Boy Nhà Nghèo 1 4 25% 0.27
360 do thi bich 1 4 25% 4.52
361 Bé Cây 1 4 25% 0.87
362 Hải My 1 4 25% 0.83
363 Baokute Nhontho 1 4 25% 0.9
364 Nhok Thang 1 4 25% 0.87
365 MítTơ Tronie 1 4 25% 0.72
366 Nhung Pika 1 4 25% 1.58
367 Huyền Trang 1 4 25% 0.25
368 Lam Nguyen 1 4 25% 0.45
369 Vy Lee 0 4 0% 3
370 Lieu Thai Phu 0 4 0% 1.28
371 hohaimy 0 4 0% 3.7
372 Trịnh Kiều Thanh 0 4 0% 1.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9