Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Chiên Sơn - Bắc Giang đề số 1

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2314

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentences

Give the correct form of tense of the verbs in the brackets.

Fill in the blanks with the correct form of the words in capitals letters.

Fill in each numbered blank with a suitable word from the box to complete the passage.

 interesting         to        for       get        channels         have    and      Nowadays

Thanks (1)_______________ television people can (2)_______________ the latest information and enjoy (3) _______________ programs in an inexpensive and convenient way. (4)_______________, viewers can watch a variety of local and international programs on different (5) _____________. It brings events (6)_____________  sounds from the world into millions of homes.

Read the passage carefully then answer the questions.

The earthquake and tsunami which happened in March 2011in Japan have pushed Japan with great loss and difficulties. The tsunami destroyed everything on its way. Cars, ships and buildings were sept away by walls of water which hit about 400 km north-east of Tokyo. More than 10,000 people were dead and about 7.000 missing . About 350,000 people have become homeless. Thousands of people who live near the Fukusima nuclear power plant have been ordered to move because of the radiation. Then, foyr nuclear power plants were shut down safely. The tsunami in 2011 was one of the most terrible disasters inJapanand it will take Japanese people a long time recover.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words.

Use the given suggestions to complete sentences.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 4 4 100% 0.28
2 Thy Lê 4 4 100% 0.47
3 Ngọc Anh Trần 4 4 100% 1.27
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 11.32
5 Tít Tử Tế 4 4 100% 2.75
6 nguyễn Anh 4 4 100% 5.12
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 0.55
8 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 100% 0.48
9 Huỳnh Như 4 4 100% 1.02
10 Lê Bích Hậu 4 4 100% 0.77
11 Hoàng Chúc 4 4 100% 2.43
12 lê thị liên phương 4 4 100% 1.2
13 Mimela Kakuni 4 4 100% 1.13
14 bùi đức quảng 4 4 100% 2
15 Mai Phuong 3 4 75% 1.22
16 Trần Nguyễn Hà Trang 3 4 75% 0.63
17 Tsuki Kami 3 4 75% 1.3
18 Hoa Tuyết Trắng 3 4 75% 1.08
19 Phạm Thị Phương 3 4 75% 1.43
20 vo minh chau 3 4 75% 2.48
21 Hồng Phúc 3 4 75% 1.8
22 cao thi thu hien 3 4 75% 1.6
23 Thư Huỳnh 3 4 75% 0.32
24 Trần Anh Tuệ 3 4 75% 6.97
25 Hoàng Lâm 3 4 75% 1.13
26 Vũ Đức Ngọc 3 4 75% 0.82
27 Phương Lê 3 4 75% 0.93
28 tran thi kim tuyen 3 4 75% 1.72
29 Nguyễn Thúy An 3 4 75% 1.02
30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 4 75% 2.12
31 Khoa Huỳnh 3 4 75% 0.58
32 Lý Ngọc Hảo 3 4 75% 1.43
33 Thư Thánh Thiện 3 4 75% 1.3
34 Bùi hoàng thiên an 3 4 75% 2.18
35 viptuanbg005@gmail.com 3 4 75% 0.98
36 Kỳ Anh Nguyễn 3 4 75% 0.77
37 Phong Lê 3 4 75% 0.57
38 Dâu Tây Con 3 4 75% 0.53
39 Thuy Cool 3 4 75% 6.6
40 Cú Mèo 3 4 75% 2.85
41 Oliver Smith 3 4 75% 0.63
42 phạm hồng hà 3 4 75% 1.88
43 Kim Khánh 3 4 75% 0.58
44 Tuấn Nam Nguyễn 3 4 75% 7.17
45 wolfnghia99 3 4 75% 0.75
46 thùy anh lê 3 4 75% 1.33
47 bùi quang huy 3 4 75% 0.33
48 TNT.ShouKa 3 4 75% 0.18
49 hoang ngoc nam 3 4 75% 0.2
50 Hưng Hài Hước 3 4 75% 1.15
51 Dương T Seven 2 4 50% 2.15
52 Diệp Hạ 2 4 50% 1.13
53 kanna 2 4 50% 0.5
54 Lệ Đặng 2 4 50% 1.37
55 trần thị 2 4 50% 0.93
56 nguyen thi ngoc thuy 2 4 50% 1.23
57 Lê Dũng 2 4 50% 0.82
58 Thành Thật Thà 2 4 50% 1.02
59 AD Nguyễn 2 4 50% 0.85
60 Phan Thị Thu Uyên 2 4 50% 0.4
61 tranduc 2 4 50% 0.72
62 Mèo Con 2 4 50% 1.07
63 lethanh 2 4 50% 1.85
64 Kim Ngân 2 4 50% 2.02
65 Yukan Club 2 4 50% 0.98
66 Vũ Trung Hiếu 2 4 50% 1.55
67 Nguyen Vongoc 2 4 50% 1.12
68 Hoàng Văn Đăng 2 4 50% 2.25
69 Chiu Dịu Châu 2 4 50% 0.83
70 Chi Kuppi 2 4 50% 1.48
71 pham the truong 2 4 50% 2.13
72 Trương Thụy Hồng Trang 2 4 50% 2.02
73 Lê Ngọc Anh 2 4 50% 2.53
74 Nguyễn Bùi Bảo Khương 2 4 50% 1.32
75 HỒNG NGỌC 2 4 50% 1.27
76 Ác Quỷ Cô Đơn 2 4 50% 0.98
77 Dat Tran 2 4 50% 1.72
78 Doancuong 2 4 50% 2.57
79 Thạnh Thôgg Tháii 2 4 50% 0.83
80 Lưu Hoàng Phương Khanh 2 4 50% 0.53
81 Em Yêu 2 4 50% 1.12
82 Minh Châu 3 4 75% 2.1
83 nguyen thanh hang 2 4 50% 1.23
84 Đỗ Anh Tú 3 4 75% 0.72
85 leminhsao 1 3 33% 0.27
86 Mod Tiếng Anh - Vân Anh 0 0 0% 0.22
87 Mỹ Dung 3 4 75% 0.63
88 Phan Thành Lợi 2 4 50% 2.77
89 Đặng Thị Thực 3 4 75% 5.65
90 Đỗ Phương 3 4 75% 0.6
91 Ngoan Nhất Phố 2 4 50% 1.23
92 TRẦN KIM NGUYÊN 2 4 50% 1.23
93 super naughty 3 4 75% 0.52
94 Phương Nguyên 3 4 75% 1.25
95 Lê Binh 1 4 25% 2.1
96 Thái Lâm Ngọc Ngân 2 4 50% 5.07
97 Mon's Nguyễn's 4 4 100% 1.27
98 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 4 50% 1.13
99 Thảo Nabby 2 4 50% 1.6
100 Tạ Hương Giang 3 4 75% 1.1
101 Thầy Tu 4 4 100% 0.5
102 Thanh's Huyền's 1 4 25% 0.97
103 Nguyễn Vân Anh 1 4 25% 1.3
104 Nguyễn Thị Hải Yến 4 4 100% 4.83
105 Yoo Chun 4 4 100% 0.52
106 Nguyễn Trọng Nhân 2 4 50% 1.2
107 Nguyễn Hồng Đăng Phương 0 2 0% 0.98
108 Hoconha Vn 0 0 0% 0.38
109 Phương's Lãng's Tử'Ss 1 4 25% 0.9
110 Ai No Jan 3 4 75% 22.55
111 Bui Trung Tin 3 4 75% 0.92
112 Vương Hữu Nghĩa 3 4 75% 2.62
113 Kim Anh 3 4 75% 6.8
114 Linh Linh'ss 3 4 75% 2.53
115 Hương Mii 3 4 75% 1.25
116 Tao Hoi Bu 3 4 75% 0.63
117 Việt Anh 3 4 75% 0.68
118 Huỳnh Quang Thắng 3 4 75% 0.45
119 Quân NGuyễn 3 4 75% 0.5
120 do thi yen 4 4 100% 2.18
121 Le Minh Hieu 2 4 50% 0.8
122 Lê Đức Hiếu 4 4 100% 0.62
123 Thuu Nguyênn 4 4 100% 0.8
124 linh linh 1 1 100% 0.75
125 Hoài Thu 3 4 75% 2.22
126 Chupi Nhung 2 4 50% 1.78
127 Đoàn thị sen 1 4 25% 2.85
128 Phạm Tuấn 4 4 100% 0.85
129 Phan Kim Anh 1 4 25% 1.28
130 Nguyễn Thị Thanh Lan 2 4 50% 1.13
131 Đậu Minh Nguyệt 2 4 50% 0.92
132 Tin Mới 2 4 50% 1.43
133 Phạm Thị Ngọc Anh 3 4 75% 0.9
134 nguyen tuan anh 1 4 25% 1.17
135 Phạm Ngọc Lan 3 4 75% 2.22
136 Tú Bà Sâuciu 2 4 50% 1.03
137 Nguyễn Ngọc Nam 4 4 100% 0.87
138 Tâm Trần 2 4 50% 1.3
139 loc 3 4 75% 2.43
140 Hải Yến 2 4 50% 2.78
141 Uyên Nguyễn 4 4 100% 0.87
142 Lê Gia Khang 4 4 100% 1.88
143 Linh Suti 0 4 0% 1.83
144 Ngô Luân 2 4 50% 0.77
145 MY LE 3 4 75% 1.95
146 Thư Thật Thà 4 4 100% 1.68
147 Đức Tâm 2 4 50% 1.57
148 Vỹ La 4 4 100% 1.52
149 Bẹp Lù 3 4 75% 1.17
150 phuongsscoixx 1 4 25% 3.55
151 Pu Nquyen 1 4 25% 1.48
152 Phạm Quang Lộc 4 4 100% 0.32
153 Võ Thường Hằng 1 2 50% 1.68
154 dang dinh cupng 3 4 75% 0.87
155 Hưng Dương 3 4 75% 0.83
156 Yến Oanh 1 4 25% 0.7
157 nguyễn đỗ khánh huy 2 4 50% 2.33
158 Krystal Jung 3 4 75% 3.18
159 Phù Thủy Xấu Xa 0 4 0% 1.2
160 Thoa Nguyễn 3 4 75% 1.85
161 Hoàng Thị Thu Hoài 1 4 25% 2.65
162 Nguyễn Giang Diễm Quỳnh 2 4 50% 3.2
163 Phan Minh Quang 2 4 50% 2
164 Nguyễn thị thảo linh 3 4 75% 1.32
165 Quách Nguyễn 3 4 75% 1.32
166 Nhỏ Lùnn 3 4 75% 0.75
167 thanh thư 0 4 0% 1.2
168 Lê Hoàng Kim Ngân 3 4 75% 1.05
169 Jungg Kookie 3 4 75% 1.63
170 Lương Thành 0 4 0% 4.05
171 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 2 4 50% 1.68
172 Tuấn Ngô 3 4 75% 2.32
173 Mì Đông Lạnh 2 4 50% 3.7
174 Moto Yuya 2 4 50% 1.2
175 Love Minh Vương Hagl 3 4 75% 1.12
176 Ngô Thanh Thảo 1 4 25% 1.25
177 Ánh Hồ 3 4 75% 2
178 Tường Nguyễn 4 4 100% 0.63
179 phuong minh nhu 0 0 0% 0.37
180 Duy Nguyen Thanh 0 4 0% 1.6
181 vu hoang phuong lien 4 4 100% 1.3
182 Không Cảm Giác 2 3 67% 4.33
183 Dinh Quoc Thai 2 4 50% 0.6
184 Thanh Bích 3 4 75% 1.43
185 Nguyen Thanh Lan 0 4 0% 1.2
186 Kim Dungg 2 4 50% 3.23
187 Hà Phương 2 4 50% 3.63
188 Ling Ring 2 4 50% 1.03
189 Đạt Spring 0 0 0% 0.07
190 Linh Sun 2 4 50% 1.47
191 Lê Bá Lĩnh 3 4 75% 2.03
192 Hoàng Kim Vũ 3 4 75% 2.22
193 Nguyễn Khắc Vĩ 4 4 100% 0.58
194 Lục Thiên Hà 3 4 75% 2.37
195 Ngô Trang Linh 1 4 25% 2.38
196 Đỗ Thị Anh Thư 4 4 100% 60.93
197 Kien Kien 3 4 75% 0.77
198 Chu Kim Chi 2 4 50% 1.68
199 Hoàng Như Mai 2 4 50% 1.95
200 Dương Hai 3 4 75% 5.95
201 Lê Văn Toàn 2 4 50% 0.43
202 Zzz Sora Zzz 1 4 25% 1.85
203 Ken To 4 4 100% 2.05
204 Hội Dị Giáo 2 4 50% 1.73
205 Hà Thành Lê 3 4 75% 0.75
206 Phạm Thị Vân Anh 2 4 50% 4.52
207 Thanh Leona 3 4 75% 0.85
208 Phan Trung Kiên 3 4 75% 1.55
209 Trần Trà My 2 4 50% 2.2
210 Hoàng Khắc Anh 0 1 0% 0.53
211 Vân Trúc 2 4 50% 1.82
212 Giap Minh 2 4 50% 1.77
213 Hảihớnhởhiềnhậu Híhừnghămhở Hỉhụihọchành 0 4 0% 1.97
214 Trần Thị Hà 3 4 75% 0.82
215 Duy Nguyễn 3 4 75% 0.63
216 lai quang linh 1 4 25% 0.37
217 Mạnh Kudo 3 4 75% 1.27
218 nguyễn thị hậu 2 4 50% 1.38
219 Nguyễn Quốc Trung 2 4 50% 3.9
220 ankarrywang 4 4 100% 0.52
221 Trần Thị Yến Vi 2 3 67% 1.35
222 nguyen huong lan 0 0 0% 1.38
223 Dương Thị Như Quỳnh 2 4 50% 0.78
224 Toàn Nguyễn Khánh 4 4 100% 1.75
225 Nguyễn Hoài Ngân 4 4 100% 1.27
226 HOang Vy 1 3 33% 3.78
227 Hoàng Thị Như 3 4 75% 3.33
228 Nguyễn Hoàng Anh 3 4 75% 0.85
229 Trường Đạt 3 4 75% 0.82
230 khangvannguyen 3 4 75% 0.77
231 Tran Kim 4 4 100% 1.45
232 Nguyen Thị Vân Anh 4 4 100% 1.33
233 Ngọc Nguyễn 2 4 50% 3.43
234 Thanh Doan 1 4 25% 1.75
235 Bé Hương 1 4 25% 1.48
236 Đào Tiến Hoàng 2 4 50% 1.13
237 Võ Trang Thùy Linh 4 4 100% 11.17
238 Minh Khánh Lý 3 4 75% 2.5
239 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3 4 75% 0.98
240 Quỳnh Chi 3 4 75% 2.15
241 Vũ Miêu Hoa 3 4 75% 1.05
242 Thy Na Nguyễn Diệp 2 4 50% 0.8
243 Danh Tuấn 2 4 50% 0.53
244 nguyen hoang le huy 1 3 33% 1.53
245 liz 4 4 100% 0.4
246 Châu Nguyễn 3 4 75% 0.48
247 Nguyễn Thị Hải Thành 3 4 75% 2.93
248 Trần Đăng Doanh 2 4 50% 1.28
249 thanhTrang 2 4 50% 2.5
250 Trai's Đểu Xì Tin's 4 4 100% 0.32
251 Hong Ly Truong 2 4 50% 1.28
252 Võ Đình Tuấn 4 4 100% 1.07
253 Kun's Lee 3 4 75% 0.68
254 hoàng ân 3 4 75% 1.97
255 Phạm Tiến Dũng 3 4 75% 1.85
256 Hoàng Thảo Nhi 3 4 75% 1.53
257 Phan Anh Nguyen 3 4 75% 1.08
258 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 2 4 50% 1.98
259 Thắng Phú 1 3 33% 1.28
260 mễ bối 3 4 75% 2.95
261 Nguyễn Hoài 3 4 75% 0.75
262 Nguyễn Khánh Như 3 4 75% 1.03
263 Băng Gorjess 1 4 25% 1
264 Thạch Nguyễn Ngọc 2 4 50% 0.75
265 Ánh-h Còi-i 0 4 0% 1.97
266 Hải Trần 3 4 75% 4.42
267 Nguyễn Tuấn Hiệp 2 4 50% 0.63
268 Bảo Trânn 2 4 50% 0.63
269 Quỳnh Phạm 2 4 50% 0.93
270 Khỉ Con 3 4 75% 1.45
271 Nguyen Anh Thu 1 4 25% 6.07
272 Bảo Hân 2 4 50% 2.62
273 Bông Vi Ai Pi 3 4 75% 0.48
274 Tít's Sociu's 3 4 75% 0.82
275 Phong Hoài 3 4 75% 1.1
276 Sky Blue123 4 4 100% 0.38
277 lâm thị xuân thảo 3 4 75% 1.67
278 TN Nguyễn 3 4 75% 2.73
279 Thi Phùng 2 4 50% 1.8
280 Kiim'm Ngọc'c 0 4 0% 1.52
281 Nguyễn Thùy Dương 2 4 50% 1.07
282 Hoàng Thyy 2 4 50% 1.68
283 Trịnh Dương Trung Dũng 2 4 50% 1.87
284 Hàn Thị Yến 2 4 50% 1.82
285 Minion Saukiu 2 4 50% 0.88
286 Hảo Bin's 3 4 75% 1.5
287 Dương Tấn Hải 1 3 33% 1.02
288 win 0 0 0% 0.28
289 minh thu 3 4 75% 6.45
290 Dũng Nguyễn 2 4 50% 1.1
291 Phạm Quang Hải 3 4 75% 1.02
292 Kiên Lê Văn 3 4 75% 0.45
293 Pear MV Love 2 4 50% 1.55
294 Con Ông Trời 2 4 50% 1.38
295 Kara Phan 2 4 50% 2.82
296 Khally Kim 3 4 75% 0.98
297 Ti Lo 1 4 25% 1.1
298 Dương Thị Thu Hà 4 4 100% 2.45
299 Gắn Tâu 2 4 50% 1.32
300 Như Lưu 2 4 50% 2.77
301 Nguyễn Thảo 3 4 75% 0.57
302 Hoàng Huế 1 4 25% 7.1
303 Lê Thành Đạt 1 4 25% 2.73
304 Phạm Đăng Hoa 1 4 25% 2.58
305 Phan Xuân Lộc 3 4 75% 1.52
306 Mai Linh 3 4 75% 2.92
307 nguyễn châu anh 3 4 75% 2.83
308 Nhựt Phạm Thành 2 4 50% 1.37
309 Lê Thị Thu Thảo 2 4 50% 1.35
310 Dâu Tây 1 4 25% 2.55
311 An Thu 2 4 50% 2.8
312 Hiền Pun 1 4 25% 1.52
313 Bùi Thị Minh Dương 3 4 75% 1.62
314 Phong Hóa 2 4 50% 1.8
315 Minh Thư 4 4 100% 0.78
316 Đào Duy Công 3 4 75% 0.65
317 Tố Như 3 4 75% 6.38
318 Lãnh thị hoa 3 4 75% 0.85
319 Lạc Vân 2 4 50% 1.82
320 Trang Dương 2 4 50% 1.1
321 Trần Tuấn Thành 3 4 75% 0.43
322 vu minh hieu 1 4 25% 0.63
323 Nga Vũ 2 4 50% 1.02
324 Ngọc Trân 3 4 75% 0.78
325 Tran The Cuong 3 4 75% 0.93
326 Trần Thị Hoài 3 4 75% 1.12
327 Lam Hân 2 4 50% 1.57
328 Thư Miên 3 4 75% 1.95
329 ELE 2 4 50% 1
330 Cừu Xào Lăn 2 4 50% 1.42
331 Lục Chỉ Cầm Ma 2 4 50% 0.6
332 Cubi Tuấn Anh 2 4 50% 3.6
333 Tuấn'x Oanh'x 1 4 25% 0.68
334 Anh Vũ 2 4 50% 1.02
335 Cậu's Phởn's 2 3 67% 0.47
336 Vương Hà 3 4 75% 0.35
337 Hiền Nguyễn 3 4 75% 1.72
338 Hợp Nông Đức 2 4 50% 0.93
339 Le Thi Kim 3 4 75% 0.98
340 Phạm Uyên Nhi 3 4 75% 1
341 NH. Phước Tachibana 1 4 25% 2.6
342 Hồ Tùng 3 4 75% 4.92
343 Nhók Nguyễn 2 4 50% 1.47
344 Phan Tran 2 4 50% 2.08
345 Dương Thu Thủy 4 4 100% 1.8
346 Trường Sơn 4 4 100% 0.63
347 le thi kim oanh 0 0 0% 0.07
348 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 3 4 75% 1.5
349 Thanh Dat Pham 2 4 50% 1.85
350 Hồ Hoàng Phúc 3 4 75% 0.35
351 Hạ Thị Hằng 4 4 100% 0.57
352 Kiệt Kiệt 3 4 75% 0.8
353 Nguyễn Danh Kiên 2 3 67% 0.92
354 Thái An Bình 3 4 75% 1.6
355 Hoàng Anh 3 4 75% 10.77
356 Tống Thị Anh 3 4 75% 0.68
357 Băng Băng Hải 3 4 75% 1.97
358 Susu RaLy 3 4 75% 5.8
359 Ngô Thị Kiều Trang 3 4 75% 1.65
360 Candy Ngot Ngao 2 4 50% 2.07
361 Huy 1 4 25% 0.93
362 Nguyệt Hà 1 4 25% 0.73
363 Boy Nhà Nghèo 1 4 25% 0.27
364 do thi bich 1 4 25% 4.52
365 Bé Cây 1 4 25% 0.87
366 Hải My 1 4 25% 0.83
367 Baokute Nhontho 1 4 25% 0.9
368 Nhok Thang 1 4 25% 0.87
369 MítTơ Tronie 1 4 25% 0.72
370 Nhung Pika 1 4 25% 1.58
371 Huyền Trang 1 4 25% 0.25
372 Lam Nguyen 1 4 25% 0.45
373 Vy Lee 0 4 0% 3
374 Lieu Thai Phu 0 4 0% 1.28
375 hohaimy 0 4 0% 3.7
376 Trịnh Kiều Thanh 0 4 0% 1.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9