Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Chiên Sơn - Bắc Giang đề số 1

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2316

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentences

Give the correct form of tense of the verbs in the brackets.

Fill in the blanks with the correct form of the words in capitals letters.

Fill in each numbered blank with a suitable word from the box to complete the passage.

 interesting         to        for       get        channels         have    and      Nowadays

Thanks (1)_______________ television people can (2)_______________ the latest information and enjoy (3) _______________ programs in an inexpensive and convenient way. (4)_______________, viewers can watch a variety of local and international programs on different (5) _____________. It brings events (6)_____________  sounds from the world into millions of homes.

Read the passage carefully then answer the questions.

The earthquake and tsunami which happened in March 2011in Japan have pushed Japan with great loss and difficulties. The tsunami destroyed everything on its way. Cars, ships and buildings were sept away by walls of water which hit about 400 km north-east of Tokyo. More than 10,000 people were dead and about 7.000 missing . About 350,000 people have become homeless. Thousands of people who live near the Fukusima nuclear power plant have been ordered to move because of the radiation. Then, foyr nuclear power plants were shut down safely. The tsunami in 2011 was one of the most terrible disasters inJapanand it will take Japanese people a long time recover.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words.

Use the given suggestions to complete sentences.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 4 4 100% 0.28
2 Thy Lê 4 4 100% 0.47
3 Ngọc Anh Trần 4 4 100% 1.27
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 11.32
5 Tít Tử Tế 4 4 100% 2.75
6 nguyễn Anh 4 4 100% 5.12
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 0.55
8 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 100% 0.48
9 Huỳnh Như 4 4 100% 1.02
10 Lê Bích Hậu 4 4 100% 0.77
11 Hoàng Chúc 4 4 100% 2.43
12 lê thị liên phương 4 4 100% 1.2
13 Mimela Kakuni 4 4 100% 1.13
14 bùi đức quảng 4 4 100% 2
15 Mai Phuong 3 4 75% 1.22
16 Trần Nguyễn Hà Trang 3 4 75% 0.63
17 Tsuki Kami 3 4 75% 1.3
18 Hoa Tuyết Trắng 3 4 75% 1.08
19 Phạm Thị Phương 3 4 75% 1.43
20 vo minh chau 3 4 75% 2.48
21 Hồng Phúc 3 4 75% 1.8
22 cao thi thu hien 3 4 75% 1.6
23 Thư Huỳnh 3 4 75% 0.32
24 Trần Anh Tuệ 3 4 75% 6.97
25 Hoàng Lâm 3 4 75% 1.13
26 Vũ Đức Ngọc 3 4 75% 0.82
27 Phương Lê 3 4 75% 0.93
28 tran thi kim tuyen 3 4 75% 1.72
29 Nguyễn Thúy An 3 4 75% 1.02
30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 4 75% 2.12
31 Khoa Huỳnh 3 4 75% 0.58
32 Lý Ngọc Hảo 3 4 75% 1.43
33 Thư Thánh Thiện 3 4 75% 1.3
34 Bùi hoàng thiên an 3 4 75% 2.18
35 viptuanbg005@gmail.com 3 4 75% 0.98
36 Kỳ Anh Nguyễn 3 4 75% 0.77
37 Phong Lê 3 4 75% 0.57
38 Dâu Tây Con 3 4 75% 0.53
39 Thuy Cool 3 4 75% 6.6
40 Cú Mèo 3 4 75% 2.85
41 Oliver Smith 3 4 75% 0.63
42 phạm hồng hà 3 4 75% 1.88
43 Kim Khánh 3 4 75% 0.58
44 Tuấn Nam Nguyễn 3 4 75% 7.17
45 wolfnghia99 3 4 75% 0.75
46 thùy anh lê 3 4 75% 1.33
47 bùi quang huy 3 4 75% 0.33
48 TNT.ShouKa 3 4 75% 0.18
49 hoang ngoc nam 3 4 75% 0.2
50 Hưng Hài Hước 3 4 75% 1.15
51 Dương T Seven 2 4 50% 2.15
52 Diệp Hạ 2 4 50% 1.13
53 kanna 2 4 50% 0.5
54 Lệ Đặng 2 4 50% 1.37
55 trần thị 2 4 50% 0.93
56 nguyen thi ngoc thuy 2 4 50% 1.23
57 Lê Dũng 2 4 50% 0.82
58 Thành Thật Thà 2 4 50% 1.02
59 AD Nguyễn 2 4 50% 0.85
60 Phan Thị Thu Uyên 2 4 50% 0.4
61 tranduc 2 4 50% 0.72
62 Mèo Con 2 4 50% 1.07
63 lethanh 2 4 50% 1.85
64 Kim Ngân 2 4 50% 2.02
65 Yukan Club 2 4 50% 0.98
66 Vũ Trung Hiếu 2 4 50% 1.55
67 Nguyen Vongoc 2 4 50% 1.12
68 Hoàng Văn Đăng 2 4 50% 2.25
69 Chiu Dịu Châu 2 4 50% 0.83
70 Chi Kuppi 2 4 50% 1.48
71 pham the truong 2 4 50% 2.13
72 Trương Thụy Hồng Trang 2 4 50% 2.02
73 Lê Ngọc Anh 2 4 50% 2.53
74 Nguyễn Bùi Bảo Khương 2 4 50% 1.32
75 HỒNG NGỌC 2 4 50% 1.27
76 Ác Quỷ Cô Đơn 2 4 50% 0.98
77 Dat Tran 2 4 50% 1.72
78 Doancuong 2 4 50% 2.57
79 Thạnh Thôgg Tháii 2 4 50% 0.83
80 Lưu Hoàng Phương Khanh 2 4 50% 0.53
81 Em Yêu 2 4 50% 1.12
82 Minh Châu 3 4 75% 2.1
83 nguyen thanh hang 2 4 50% 1.23
84 Đỗ Anh Tú 3 4 75% 0.72
85 leminhsao 1 3 33% 0.27
86 Mod Tiếng Anh - Vân Anh 0 0 0% 0.22
87 Mỹ Dung 3 4 75% 0.63
88 Phan Thành Lợi 2 4 50% 2.77
89 Đặng Thị Thực 3 4 75% 5.65
90 Đỗ Phương 3 4 75% 0.6
91 Ngoan Nhất Phố 2 4 50% 1.23
92 TRẦN KIM NGUYÊN 2 4 50% 1.23
93 super naughty 3 4 75% 0.52
94 Phương Nguyên 3 4 75% 1.25
95 Lê Binh 1 4 25% 2.1
96 Thái Lâm Ngọc Ngân 2 4 50% 5.07
97 Mon's Nguyễn's 4 4 100% 1.27
98 Như Ý Nguyễn Thị 4 4 100% 0.88
99 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 4 50% 1.13
100 Thảo Nabby 2 4 50% 1.6
101 Tạ Hương Giang 3 4 75% 1.1
102 Thầy Tu 4 4 100% 0.5
103 Thanh's Huyền's 1 4 25% 0.97
104 Nguyễn Vân Anh 1 4 25% 1.3
105 Nguyễn Thị Hải Yến 4 4 100% 4.83
106 Yoo Chun 4 4 100% 0.52
107 Nguyễn Trọng Nhân 2 4 50% 1.2
108 Nguyễn Hồng Đăng Phương 0 2 0% 0.98
109 Hoconha Vn 0 0 0% 0.38
110 Phương's Lãng's Tử'Ss 1 4 25% 0.9
111 Ai No Jan 3 4 75% 22.55
112 Bui Trung Tin 3 4 75% 0.92
113 Vương Hữu Nghĩa 3 4 75% 2.62
114 Kim Anh 3 4 75% 6.8
115 Linh Linh'ss 3 4 75% 2.53
116 Hương Mii 3 4 75% 1.25
117 Tao Hoi Bu 3 4 75% 0.63
118 Việt Anh 3 4 75% 0.68
119 Huỳnh Quang Thắng 3 4 75% 0.45
120 Quân NGuyễn 3 4 75% 0.5
121 do thi yen 4 4 100% 2.18
122 Le Minh Hieu 2 4 50% 0.8
123 Lê Đức Hiếu 4 4 100% 0.62
124 Thuu Nguyênn 4 4 100% 0.8
125 linh linh 1 1 100% 0.75
126 Hoài Thu 3 4 75% 2.22
127 Chupi Nhung 2 4 50% 1.78
128 Đoàn thị sen 1 4 25% 2.85
129 Phạm Tuấn 4 4 100% 0.85
130 Phan Kim Anh 1 4 25% 1.28
131 Nguyễn Thị Thanh Lan 2 4 50% 1.13
132 Đậu Minh Nguyệt 2 4 50% 0.92
133 Tin Mới 2 4 50% 1.43
134 Phạm Thị Ngọc Anh 3 4 75% 0.9
135 nguyen tuan anh 1 4 25% 1.17
136 Phạm Ngọc Lan 3 4 75% 2.22
137 Tú Bà Sâuciu 2 4 50% 1.03
138 Nguyễn Ngọc Nam 4 4 100% 0.87
139 Tâm Trần 2 4 50% 1.3
140 loc 3 4 75% 2.43
141 Nguyễn Thịnh 3 4 75% 0.85
142 Hải Yến 2 4 50% 2.78
143 Uyên Nguyễn 4 4 100% 0.87
144 Lê Gia Khang 4 4 100% 1.88
145 Linh Suti 0 4 0% 1.83
146 Ngô Luân 2 4 50% 0.77
147 MY LE 3 4 75% 1.95
148 Thư Thật Thà 4 4 100% 1.68
149 Đức Tâm 2 4 50% 1.57
150 Vỹ La 4 4 100% 1.52
151 Bẹp Lù 3 4 75% 1.17
152 phuongsscoixx 1 4 25% 3.55
153 Pu Nquyen 1 4 25% 1.48
154 Phạm Quang Lộc 4 4 100% 0.32
155 Võ Thường Hằng 1 2 50% 1.68
156 dang dinh cupng 3 4 75% 0.87
157 Hưng Dương 3 4 75% 0.83
158 Yến Oanh 1 4 25% 0.7
159 nguyễn đỗ khánh huy 2 4 50% 2.33
160 Krystal Jung 3 4 75% 3.18
161 Phù Thủy Xấu Xa 0 4 0% 1.2
162 Thoa Nguyễn 3 4 75% 1.85
163 Hoàng Thị Thu Hoài 1 4 25% 2.65
164 Nguyễn Giang Diễm Quỳnh 2 4 50% 3.2
165 Phan Minh Quang 2 4 50% 2
166 Nguyễn thị thảo linh 3 4 75% 1.32
167 Quách Nguyễn 3 4 75% 1.32
168 Nhỏ Lùnn 3 4 75% 0.75
169 thanh thư 0 4 0% 1.2
170 Lê Hoàng Kim Ngân 3 4 75% 1.05
171 Jungg Kookie 3 4 75% 1.63
172 Lương Thành 0 4 0% 4.05
173 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 2 4 50% 1.68
174 Tuấn Ngô 3 4 75% 2.32
175 Mì Đông Lạnh 2 4 50% 3.7
176 Moto Yuya 2 4 50% 1.2
177 Love Minh Vương Hagl 3 4 75% 1.12
178 Ngô Thanh Thảo 1 4 25% 1.25
179 Ánh Hồ 3 4 75% 2
180 Tường Nguyễn 4 4 100% 0.63
181 phuong minh nhu 0 0 0% 0.37
182 Duy Nguyen Thanh 0 4 0% 1.6
183 vu hoang phuong lien 4 4 100% 1.3
184 Không Cảm Giác 2 3 67% 4.33
185 Dinh Quoc Thai 2 4 50% 0.6
186 Thanh Bích 3 4 75% 1.43
187 Nguyen Thanh Lan 0 4 0% 1.2
188 Kim Dungg 2 4 50% 3.23
189 Hà Phương 2 4 50% 3.63
190 Ling Ring 2 4 50% 1.03
191 Đạt Spring 0 0 0% 0.07
192 Linh Sun 2 4 50% 1.47
193 Lê Bá Lĩnh 3 4 75% 2.03
194 Hoàng Kim Vũ 3 4 75% 2.22
195 Nguyễn Khắc Vĩ 4 4 100% 0.58
196 Lục Thiên Hà 3 4 75% 2.37
197 Ngô Trang Linh 1 4 25% 2.38
198 Đỗ Thị Anh Thư 4 4 100% 60.93
199 Kien Kien 3 4 75% 0.77
200 Chu Kim Chi 2 4 50% 1.68
201 Hoàng Như Mai 2 4 50% 1.95
202 Dương Hai 3 4 75% 5.95
203 Lê Văn Toàn 2 4 50% 0.43
204 Zzz Sora Zzz 1 4 25% 1.85
205 Ken To 4 4 100% 2.05
206 Hội Dị Giáo 2 4 50% 1.73
207 Hà Thành Lê 3 4 75% 0.75
208 Phạm Thị Vân Anh 2 4 50% 4.52
209 Thanh Leona 3 4 75% 0.85
210 Phan Trung Kiên 3 4 75% 1.55
211 Trần Trà My 2 4 50% 2.2
212 Hoàng Khắc Anh 0 1 0% 0.53
213 Vân Trúc 2 4 50% 1.82
214 Giap Minh 2 4 50% 1.77
215 Hảihớnhởhiềnhậu Híhừnghămhở Hỉhụihọchành 0 4 0% 1.97
216 Trần Thị Hà 3 4 75% 0.82
217 Duy Nguyễn 3 4 75% 0.63
218 lai quang linh 1 4 25% 0.37
219 Mạnh Kudo 3 4 75% 1.27
220 nguyễn thị hậu 2 4 50% 1.38
221 Nguyễn Quốc Trung 2 4 50% 3.9
222 ankarrywang 4 4 100% 0.52
223 Trần Thị Yến Vi 2 3 67% 1.35
224 nguyen huong lan 0 0 0% 1.38
225 Dương Thị Như Quỳnh 2 4 50% 0.78
226 Toàn Nguyễn Khánh 4 4 100% 1.75
227 Nguyễn Hoài Ngân 4 4 100% 1.27
228 HOang Vy 1 3 33% 3.78
229 Hoàng Thị Như 3 4 75% 3.33
230 Nguyễn Hoàng Anh 3 4 75% 0.85
231 Trường Đạt 3 4 75% 0.82
232 khangvannguyen 3 4 75% 0.77
233 Tran Kim 4 4 100% 1.45
234 Nguyen Thị Vân Anh 4 4 100% 1.33
235 Ngọc Nguyễn 2 4 50% 3.43
236 Thanh Doan 1 4 25% 1.75
237 Bé Hương 1 4 25% 1.48
238 Đào Tiến Hoàng 2 4 50% 1.13
239 Võ Trang Thùy Linh 4 4 100% 11.17
240 Minh Khánh Lý 3 4 75% 2.5
241 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3 4 75% 0.98
242 Quỳnh Chi 3 4 75% 2.15
243 Vũ Miêu Hoa 3 4 75% 1.05
244 Thy Na Nguyễn Diệp 2 4 50% 0.8
245 Danh Tuấn 2 4 50% 0.53
246 nguyen hoang le huy 1 3 33% 1.53
247 liz 4 4 100% 0.4
248 Châu Nguyễn 3 4 75% 0.48
249 Nguyễn Thị Hải Thành 3 4 75% 2.93
250 Trần Đăng Doanh 2 4 50% 1.28
251 thanhTrang 2 4 50% 2.5
252 Trai's Đểu Xì Tin's 4 4 100% 0.32
253 Hong Ly Truong 2 4 50% 1.28
254 Võ Đình Tuấn 4 4 100% 1.07
255 Kun's Lee 3 4 75% 0.68
256 hoàng ân 3 4 75% 1.97
257 Phạm Tiến Dũng 3 4 75% 1.85
258 Hoàng Thảo Nhi 3 4 75% 1.53
259 Phan Anh Nguyen 3 4 75% 1.08
260 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 2 4 50% 1.98
261 Thắng Phú 1 3 33% 1.28
262 mễ bối 3 4 75% 2.95
263 Nguyễn Hoài 3 4 75% 0.75
264 Nguyễn Khánh Như 3 4 75% 1.03
265 Băng Gorjess 1 4 25% 1
266 Thạch Nguyễn Ngọc 2 4 50% 0.75
267 Ánh-h Còi-i 0 4 0% 1.97
268 Hải Trần 3 4 75% 4.42
269 Nguyễn Tuấn Hiệp 2 4 50% 0.63
270 Bảo Trânn 2 4 50% 0.63
271 Quỳnh Phạm 2 4 50% 0.93
272 Khỉ Con 3 4 75% 1.45
273 Nguyen Anh Thu 1 4 25% 6.07
274 Bảo Hân 2 4 50% 2.62
275 Bông Vi Ai Pi 3 4 75% 0.48
276 Tít's Sociu's 3 4 75% 0.82
277 Phong Hoài 3 4 75% 1.1
278 Sky Blue123 4 4 100% 0.38
279 lâm thị xuân thảo 3 4 75% 1.67
280 TN Nguyễn 3 4 75% 2.73
281 Thi Phùng 2 4 50% 1.8
282 Kiim'm Ngọc'c 0 4 0% 1.52
283 Nguyễn Thùy Dương 2 4 50% 1.07
284 Hoàng Thyy 2 4 50% 1.68
285 Trịnh Dương Trung Dũng 2 4 50% 1.87
286 Hàn Thị Yến 2 4 50% 1.82
287 Minion Saukiu 2 4 50% 0.88
288 Hảo Bin's 3 4 75% 1.5
289 Dương Tấn Hải 1 3 33% 1.02
290 win 0 0 0% 0.28
291 minh thu 3 4 75% 6.45
292 Dũng Nguyễn 2 4 50% 1.1
293 Phạm Quang Hải 3 4 75% 1.02
294 Kiên Lê Văn 3 4 75% 0.45
295 Pear MV Love 2 4 50% 1.55
296 Con Ông Trời 2 4 50% 1.38
297 Kara Phan 2 4 50% 2.82
298 Khally Kim 3 4 75% 0.98
299 Ti Lo 1 4 25% 1.1
300 Dương Thị Thu Hà 4 4 100% 2.45
301 Gắn Tâu 2 4 50% 1.32
302 Như Lưu 2 4 50% 2.77
303 Nguyễn Thảo 3 4 75% 0.57
304 Hoàng Huế 1 4 25% 7.1
305 Lê Thành Đạt 1 4 25% 2.73
306 Phạm Đăng Hoa 1 4 25% 2.58
307 Phan Xuân Lộc 3 4 75% 1.52
308 Mai Linh 3 4 75% 2.92
309 nguyễn châu anh 3 4 75% 2.83
310 Nhựt Phạm Thành 2 4 50% 1.37
311 Lê Thị Thu Thảo 2 4 50% 1.35
312 Dâu Tây 1 4 25% 2.55
313 An Thu 2 4 50% 2.8
314 Hiền Pun 1 4 25% 1.52
315 Bùi Thị Minh Dương 3 4 75% 1.62
316 Phong Hóa 2 4 50% 1.8
317 Minh Thư 4 4 100% 0.78
318 Đào Duy Công 3 4 75% 0.65
319 Tố Như 3 4 75% 6.38
320 Lãnh thị hoa 3 4 75% 0.85
321 Lạc Vân 2 4 50% 1.82
322 Trang Dương 2 4 50% 1.1
323 Trần Tuấn Thành 3 4 75% 0.43
324 vu minh hieu 1 4 25% 0.63
325 Nga Vũ 2 4 50% 1.02
326 Ngọc Trân 3 4 75% 0.78
327 Tran The Cuong 3 4 75% 0.93
328 Trần Thị Hoài 3 4 75% 1.12
329 Lam Hân 2 4 50% 1.57
330 Thư Miên 3 4 75% 1.95
331 ELE 2 4 50% 1
332 Cừu Xào Lăn 2 4 50% 1.42
333 Lục Chỉ Cầm Ma 2 4 50% 0.6
334 Cubi Tuấn Anh 2 4 50% 3.6
335 Tuấn'x Oanh'x 1 4 25% 0.68
336 Anh Vũ 2 4 50% 1.02
337 Cậu's Phởn's 2 3 67% 0.47
338 Vương Hà 3 4 75% 0.35
339 Hiền Nguyễn 3 4 75% 1.72
340 Hợp Nông Đức 2 4 50% 0.93
341 Le Thi Kim 3 4 75% 0.98
342 Phạm Uyên Nhi 3 4 75% 1
343 NH. Phước Tachibana 1 4 25% 2.6
344 Hồ Tùng 3 4 75% 4.92
345 Nhók Nguyễn 2 4 50% 1.47
346 Phan Tran 2 4 50% 2.08
347 Dương Thu Thủy 4 4 100% 1.8
348 Trường Sơn 4 4 100% 0.63
349 le thi kim oanh 0 0 0% 0.07
350 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 3 4 75% 1.5
351 Thanh Dat Pham 2 4 50% 1.85
352 Hồ Hoàng Phúc 3 4 75% 0.35
353 Hạ Thị Hằng 4 4 100% 0.57
354 Kiệt Kiệt 3 4 75% 0.8
355 Nguyễn Danh Kiên 2 3 67% 0.92
356 Thái An Bình 3 4 75% 1.6
357 Hoàng Anh 3 4 75% 10.77
358 Tống Thị Anh 3 4 75% 0.68
359 Băng Băng Hải 3 4 75% 1.97
360 Susu RaLy 3 4 75% 5.8
361 Ngô Thị Kiều Trang 3 4 75% 1.65
362 Candy Ngot Ngao 2 4 50% 2.07
363 Huy 1 4 25% 0.93
364 Nguyệt Hà 1 4 25% 0.73
365 Boy Nhà Nghèo 1 4 25% 0.27
366 do thi bich 1 4 25% 4.52
367 Bé Cây 1 4 25% 0.87
368 Hải My 1 4 25% 0.83
369 Baokute Nhontho 1 4 25% 0.9
370 Nhok Thang 1 4 25% 0.87
371 MítTơ Tronie 1 4 25% 0.72
372 Nhung Pika 1 4 25% 1.58
373 Huyền Trang 1 4 25% 0.25
374 Lam Nguyen 1 4 25% 0.45
375 Vy Lee 0 4 0% 3
376 Lieu Thai Phu 0 4 0% 1.28
377 hohaimy 0 4 0% 3.7
378 Trịnh Kiều Thanh 0 4 0% 1.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9