Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Chiên Sơn - Bắc Giang đề số 1

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2297

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentences

Give the correct form of tense of the verbs in the brackets.

Fill in the blanks with the correct form of the words in capitals letters.

Fill in each numbered blank with a suitable word from the box to complete the passage.

 interesting         to        for       get        channels         have    and      Nowadays

Thanks (1)_______________ television people can (2)_______________ the latest information and enjoy (3) _______________ programs in an inexpensive and convenient way. (4)_______________, viewers can watch a variety of local and international programs on different (5) _____________. It brings events (6)_____________  sounds from the world into millions of homes.

Read the passage carefully then answer the questions.

The earthquake and tsunami which happened in March 2011in Japan have pushed Japan with great loss and difficulties. The tsunami destroyed everything on its way. Cars, ships and buildings were sept away by walls of water which hit about 400 km north-east of Tokyo. More than 10,000 people were dead and about 7.000 missing . About 350,000 people have become homeless. Thousands of people who live near the Fukusima nuclear power plant have been ordered to move because of the radiation. Then, foyr nuclear power plants were shut down safely. The tsunami in 2011 was one of the most terrible disasters inJapanand it will take Japanese people a long time recover.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words.

Use the given suggestions to complete sentences.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 4 4 100% 0.28
2 Thy Lê 4 4 100% 0.47
3 Ngọc Anh Trần 4 4 100% 1.27
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 11.32
5 Tít Tử Tế 4 4 100% 2.75
6 nguyễn Anh 4 4 100% 5.12
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 0.55
8 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 100% 0.48
9 Huỳnh Như 4 4 100% 1.02
10 Lê Bích Hậu 4 4 100% 0.77
11 Hoàng Chúc 4 4 100% 2.43
12 lê thị liên phương 4 4 100% 1.2
13 Mimela Kakuni 4 4 100% 1.13
14 bùi đức quảng 4 4 100% 2
15 Mai Phuong 3 4 75% 1.22
16 Trần Nguyễn Hà Trang 3 4 75% 0.63
17 Tsuki Kami 3 4 75% 1.3
18 Hoa Tuyết Trắng 3 4 75% 1.08
19 Phạm Thị Phương 3 4 75% 1.43
20 vo minh chau 3 4 75% 2.48
21 Hồng Phúc 3 4 75% 1.8
22 cao thi thu hien 3 4 75% 1.6
23 Thư Huỳnh 3 4 75% 0.32
24 Trần Anh Tuệ 3 4 75% 6.97
25 Hoàng Lâm 3 4 75% 1.13
26 Vũ Đức Ngọc 3 4 75% 0.82
27 Phương Lê 3 4 75% 0.93
28 tran thi kim tuyen 3 4 75% 1.72
29 Nguyễn Thúy An 3 4 75% 1.02
30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 4 75% 2.12
31 Khoa Huỳnh 3 4 75% 0.58
32 Lý Ngọc Hảo 3 4 75% 1.43
33 Thư Thánh Thiện 3 4 75% 1.3
34 Bùi hoàng thiên an 3 4 75% 2.18
35 viptuanbg005@gmail.com 3 4 75% 0.98
36 Kỳ Anh Nguyễn 3 4 75% 0.77
37 Phong Lê 3 4 75% 0.57
38 Dâu Tây Con 3 4 75% 0.53
39 Thuy Cool 3 4 75% 6.6
40 Cú Mèo 3 4 75% 2.85
41 Oliver Smith 3 4 75% 0.63
42 phạm hồng hà 3 4 75% 1.88
43 Kim Khánh 3 4 75% 0.58
44 Tuấn Nam Nguyễn 3 4 75% 7.17
45 wolfnghia99 3 4 75% 0.75
46 thùy anh lê 3 4 75% 1.33
47 bùi quang huy 3 4 75% 0.33
48 TNT.ShouKa 3 4 75% 0.18
49 hoang ngoc nam 3 4 75% 0.2
50 Hưng Hài Hước 3 4 75% 1.15
51 Dương T Seven 2 4 50% 2.15
52 Diệp Hạ 2 4 50% 1.13
53 kanna 2 4 50% 0.5
54 Lệ Đặng 2 4 50% 1.37
55 trần thị 2 4 50% 0.93
56 nguyen thi ngoc thuy 2 4 50% 1.23
57 Lê Dũng 2 4 50% 0.82
58 Thành Thật Thà 2 4 50% 1.02
59 AD Nguyễn 2 4 50% 0.85
60 Phan Thị Thu Uyên 2 4 50% 0.4
61 tranduc 2 4 50% 0.72
62 Mèo Con 2 4 50% 1.07
63 lethanh 2 4 50% 1.85
64 Kim Ngân 2 4 50% 2.02
65 Yukan Club 2 4 50% 0.98
66 Vũ Trung Hiếu 2 4 50% 1.55
67 Nguyen Vongoc 2 4 50% 1.12
68 Hoàng Văn Đăng 2 4 50% 2.25
69 Chiu Dịu Châu 2 4 50% 0.83
70 Chi Kuppi 2 4 50% 1.48
71 pham the truong 2 4 50% 2.13
72 Trương Thụy Hồng Trang 2 4 50% 2.02
73 Lê Ngọc Anh 2 4 50% 2.53
74 Nguyễn Bùi Bảo Khương 2 4 50% 1.32
75 HỒNG NGỌC 2 4 50% 1.27
76 Ác Quỷ Cô Đơn 2 4 50% 0.98
77 Dat Tran 2 4 50% 1.72
78 Doancuong 2 4 50% 2.57
79 Thạnh Thôgg Tháii 2 4 50% 0.83
80 Lưu Hoàng Phương Khanh 2 4 50% 0.53
81 Em Yêu 2 4 50% 1.12
82 Minh Châu 3 4 75% 2.1
83 nguyen thanh hang 2 4 50% 1.23
84 Đỗ Anh Tú 3 4 75% 0.72
85 leminhsao 1 3 33% 0.27
86 Mod Tiếng Anh - Vân Anh 0 0 0% 0.22
87 Mỹ Dung 3 4 75% 0.63
88 Phan Thành Lợi 2 4 50% 2.77
89 Đặng Thị Thực 3 4 75% 5.65
90 Đỗ Phương 3 4 75% 0.6
91 Ngoan Nhất Phố 2 4 50% 1.23
92 TRẦN KIM NGUYÊN 2 4 50% 1.23
93 super naughty 3 4 75% 0.52
94 Phương Nguyên 3 4 75% 1.25
95 Lê Binh 1 4 25% 2.1
96 Thái Lâm Ngọc Ngân 2 4 50% 5.07
97 Mon's Nguyễn's 4 4 100% 1.27
98 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 4 50% 1.13
99 Thảo Nabby 2 4 50% 1.6
100 Tạ Hương Giang 3 4 75% 1.1
101 Thầy Tu 4 4 100% 0.5
102 Thanh's Huyền's 1 4 25% 0.97
103 Nguyễn Vân Anh 1 4 25% 1.3
104 Yoo Chun 4 4 100% 0.52
105 Nguyễn Hồng Đăng Phương 0 2 0% 0.98
106 Hoconha Vn 0 0 0% 0.38
107 Phương's Lãng's Tử'Ss 1 4 25% 0.9
108 Ai No Jan 3 4 75% 22.55
109 Bui Trung Tin 3 4 75% 0.92
110 Vương Hữu Nghĩa 3 4 75% 2.62
111 Linh Linh'ss 3 4 75% 2.53
112 Hương Mii 3 4 75% 1.25
113 Tao Hoi Bu 3 4 75% 0.63
114 Việt Anh 3 4 75% 0.68
115 Huỳnh Quang Thắng 3 4 75% 0.45
116 Quân NGuyễn 3 4 75% 0.5
117 do thi yen 4 4 100% 2.18
118 Le Minh Hieu 2 4 50% 0.8
119 Lê Đức Hiếu 4 4 100% 0.62
120 Thuu Nguyênn 4 4 100% 0.8
121 linh linh 1 1 100% 0.75
122 Hoài Thu 3 4 75% 2.22
123 Chupi Nhung 2 4 50% 1.78
124 Đoàn thị sen 1 4 25% 2.85
125 Phạm Tuấn 4 4 100% 0.85
126 Phan Kim Anh 1 4 25% 1.28
127 Nguyễn Thị Thanh Lan 2 4 50% 1.13
128 Đậu Minh Nguyệt 2 4 50% 0.92
129 Tin Mới 2 4 50% 1.43
130 Phạm Thị Ngọc Anh 3 4 75% 0.9
131 nguyen tuan anh 1 4 25% 1.17
132 Phạm Ngọc Lan 3 4 75% 2.22
133 Tú Bà Sâuciu 2 4 50% 1.03
134 Nguyễn Ngọc Nam 4 4 100% 0.87
135 Tâm Trần 2 4 50% 1.3
136 loc 3 4 75% 2.43
137 Hải Yến 2 4 50% 2.78
138 Uyên Nguyễn 4 4 100% 0.87
139 Lê Gia Khang 4 4 100% 1.88
140 Linh Suti 0 4 0% 1.83
141 Ngô Luân 2 4 50% 0.77
142 MY LE 3 4 75% 1.95
143 Thư Thật Thà 4 4 100% 1.68
144 Đức Tâm 2 4 50% 1.57
145 Vỹ La 4 4 100% 1.52
146 Bẹp Lù 3 4 75% 1.17
147 phuongsscoixx 1 4 25% 3.55
148 Pu Nquyen 1 4 25% 1.48
149 Phạm Quang Lộc 4 4 100% 0.32
150 Võ Thường Hằng 1 2 50% 1.68
151 dang dinh cupng 3 4 75% 0.87
152 Hưng Dương 3 4 75% 0.83
153 Yến Oanh 1 4 25% 0.7
154 nguyễn đỗ khánh huy 2 4 50% 2.33
155 Krystal Jung 3 4 75% 3.18
156 Phù Thủy Xấu Xa 0 4 0% 1.2
157 Thoa Nguyễn 3 4 75% 1.85
158 Hoàng Thị Thu Hoài 1 4 25% 2.65
159 Phan Minh Quang 2 4 50% 2
160 Nguyễn thị thảo linh 3 4 75% 1.32
161 Quách Nguyễn 3 4 75% 1.32
162 Nhỏ Lùnn 3 4 75% 0.75
163 thanh thư 0 4 0% 1.2
164 Lê Hoàng Kim Ngân 3 4 75% 1.05
165 Jungg Kookie 3 4 75% 1.63
166 Lương Thành 0 4 0% 4.05
167 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 2 4 50% 1.68
168 Mì Đông Lạnh 2 4 50% 3.7
169 Moto Yuya 2 4 50% 1.2
170 Love Minh Vương Hagl 3 4 75% 1.12
171 Ngô Thanh Thảo 1 4 25% 1.25
172 Ánh Hồ 3 4 75% 2
173 Tường Nguyễn 4 4 100% 0.63
174 phuong minh nhu 0 0 0% 0.37
175 vu hoang phuong lien 4 4 100% 1.3
176 Không Cảm Giác 2 3 67% 4.33
177 Dinh Quoc Thai 2 4 50% 0.6
178 Thanh Bích 3 4 75% 1.43
179 Nguyen Thanh Lan 0 4 0% 1.2
180 Kim Dungg 2 4 50% 3.23
181 Hà Phương 2 4 50% 3.63
182 Ling Ring 2 4 50% 1.03
183 Đạt Spring 0 0 0% 0.07
184 Linh Sun 2 4 50% 1.47
185 Lê Bá Lĩnh 3 4 75% 2.03
186 Hoàng Kim Vũ 3 4 75% 2.22
187 Nguyễn Khắc Vĩ 4 4 100% 0.58
188 Lục Thiên Hà 3 4 75% 2.37
189 Ngô Trang Linh 1 4 25% 2.38
190 Đỗ Thị Anh Thư 4 4 100% 60.93
191 Kien Kien 3 4 75% 0.77
192 Chu Kim Chi 2 4 50% 1.68
193 Hoàng Như Mai 2 4 50% 1.95
194 Dương Hai 3 4 75% 5.95
195 Lê Văn Toàn 2 4 50% 0.43
196 Zzz Sora Zzz 1 4 25% 1.85
197 Ken To 4 4 100% 2.05
198 Hà Thành Lê 3 4 75% 0.75
199 Phạm Thị Vân Anh 2 4 50% 4.52
200 Thanh Leona 3 4 75% 0.85
201 Phan Trung Kiên 3 4 75% 1.55
202 Trần Trà My 2 4 50% 2.2
203 Hoàng Khắc Anh 0 1 0% 0.53
204 Giap Minh 2 4 50% 1.77
205 Hảihớnhởhiềnhậu Híhừnghămhở Hỉhụihọchành 0 4 0% 1.97
206 Trần Thị Hà 3 4 75% 0.82
207 Duy Nguyễn 3 4 75% 0.63
208 lai quang linh 1 4 25% 0.37
209 Mạnh Kudo 3 4 75% 1.27
210 nguyễn thị hậu 2 4 50% 1.38
211 Nguyễn Quốc Trung 2 4 50% 3.9
212 ankarrywang 4 4 100% 0.52
213 Trần Thị Yến Vi 2 3 67% 1.35
214 nguyen huong lan 0 0 0% 1.38
215 Dương Thị Như Quỳnh 2 4 50% 0.78
216 Toàn Nguyễn Khánh 4 4 100% 1.75
217 Nguyễn Hoài Ngân 4 4 100% 1.27
218 HOang Vy 1 3 33% 3.78
219 Hoàng Thị Như 3 4 75% 3.33
220 Nguyễn Hoàng Anh 3 4 75% 0.85
221 khangvannguyen 3 4 75% 0.77
222 Tran Kim 4 4 100% 1.45
223 Nguyen Thị Vân Anh 4 4 100% 1.33
224 Ngọc Nguyễn 2 4 50% 3.43
225 Thanh Doan 1 4 25% 1.75
226 Bé Hương 1 4 25% 1.48
227 Đào Tiến Hoàng 2 4 50% 1.13
228 Võ Trang Thùy Linh 4 4 100% 11.17
229 Minh Khánh Lý 3 4 75% 2.5
230 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3 4 75% 0.98
231 Quỳnh Chi 3 4 75% 2.15
232 Vũ Miêu Hoa 3 4 75% 1.05
233 Thy Na Nguyễn Diệp 2 4 50% 0.8
234 Danh Tuấn 2 4 50% 0.53
235 nguyen hoang le huy 1 3 33% 1.53
236 liz 4 4 100% 0.4
237 Châu Nguyễn 3 4 75% 0.48
238 Nguyễn Thị Hải Thành 3 4 75% 2.93
239 Trần Đăng Doanh 2 4 50% 1.28
240 thanhTrang 2 4 50% 2.5
241 Trai's Đểu Xì Tin's 4 4 100% 0.32
242 Hong Ly Truong 2 4 50% 1.28
243 Võ Đình Tuấn 4 4 100% 1.07
244 Kun's Lee 3 4 75% 0.68
245 hoàng ân 3 4 75% 1.97
246 Phạm Tiến Dũng 3 4 75% 1.85
247 Hoàng Thảo Nhi 3 4 75% 1.53
248 Phan Anh Nguyen 3 4 75% 1.08
249 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 2 4 50% 1.98
250 Thắng Phú 1 3 33% 1.28
251 mễ bối 3 4 75% 2.95
252 Nguyễn Hoài 3 4 75% 0.75
253 Nguyễn Khánh Như 3 4 75% 1.03
254 Băng Gorjess 1 4 25% 1
255 Thạch Nguyễn Ngọc 2 4 50% 0.75
256 Ánh-h Còi-i 0 4 0% 1.97
257 Hải Trần 3 4 75% 4.42
258 Nguyễn Tuấn Hiệp 2 4 50% 0.63
259 Bảo Trânn 2 4 50% 0.63
260 Quỳnh Phạm 2 4 50% 0.93
261 Khỉ Con 3 4 75% 1.45
262 Nguyen Anh Thu 1 4 25% 6.07
263 Bảo Hân 2 4 50% 2.62
264 Bông Vi Ai Pi 3 4 75% 0.48
265 Tít's Sociu's 3 4 75% 0.82
266 Phong Hoài 3 4 75% 1.1
267 Sky Blue123 4 4 100% 0.38
268 lâm thị xuân thảo 3 4 75% 1.67
269 TN Nguyễn 3 4 75% 2.73
270 Thi Phùng 2 4 50% 1.8
271 Nguyễn Thùy Dương 2 4 50% 1.07
272 Hoàng Thyy 2 4 50% 1.68
273 Trịnh Dương Trung Dũng 2 4 50% 1.87
274 Hàn Thị Yến 2 4 50% 1.82
275 Minion Saukiu 2 4 50% 0.88
276 Hảo Bin's 3 4 75% 1.5
277 Dương Tấn Hải 1 3 33% 1.02
278 win 0 0 0% 0.28
279 minh thu 3 4 75% 6.45
280 Dũng Nguyễn 2 4 50% 1.1
281 Phạm Quang Hải 3 4 75% 1.02
282 Kiên Lê Văn 3 4 75% 0.45
283 Pear MV Love 2 4 50% 1.55
284 Con Ông Trời 2 4 50% 1.38
285 Kara Phan 2 4 50% 2.82
286 Khally Kim 3 4 75% 0.98
287 Ti Lo 1 4 25% 1.1
288 Dương Thị Thu Hà 4 4 100% 2.45
289 Gắn Tâu 2 4 50% 1.32
290 Như Lưu 2 4 50% 2.77
291 Hoàng Huế 1 4 25% 7.1
292 Lê Thành Đạt 1 4 25% 2.73
293 Phạm Đăng Hoa 1 4 25% 2.58
294 Phan Xuân Lộc 3 4 75% 1.52
295 Mai Linh 3 4 75% 2.92
296 nguyễn châu anh 3 4 75% 2.83
297 Nhựt Phạm Thành 2 4 50% 1.37
298 Lê Thị Thu Thảo 2 4 50% 1.35
299 Dâu Tây 1 4 25% 2.55
300 An Thu 2 4 50% 2.8
301 Hiền Pun 1 4 25% 1.52
302 Bùi Thị Minh Dương 3 4 75% 1.62
303 Phong Hóa 2 4 50% 1.8
304 Minh Thư 4 4 100% 0.78
305 Đào Duy Công 3 4 75% 0.65
306 Tố Như 3 4 75% 6.38
307 Lãnh thị hoa 3 4 75% 0.85
308 Lạc Vân 2 4 50% 1.82
309 Trang Dương 2 4 50% 1.1
310 Trần Tuấn Thành 3 4 75% 0.43
311 vu minh hieu 1 4 25% 0.63
312 Ngọc Trân 3 4 75% 0.78
313 Tran The Cuong 3 4 75% 0.93
314 Trần Thị Hoài 3 4 75% 1.12
315 Lam Hân 2 4 50% 1.57
316 Thư Miên 3 4 75% 1.95
317 ELE 2 4 50% 1
318 Cừu Xào Lăn 2 4 50% 1.42
319 Lục Chỉ Cầm Ma 2 4 50% 0.6
320 Cubi Tuấn Anh 2 4 50% 3.6
321 Tuấn'x Oanh'x 1 4 25% 0.68
322 Anh Vũ 2 4 50% 1.02
323 Cậu's Phởn's 2 3 67% 0.47
324 Vương Hà 3 4 75% 0.35
325 Hiền Nguyễn 3 4 75% 1.72
326 Hợp Nông Đức 2 4 50% 0.93
327 Le Thi Kim 3 4 75% 0.98
328 Phạm Uyên Nhi 3 4 75% 1
329 NH. Phước Tachibana 1 4 25% 2.6
330 Hồ Tùng 3 4 75% 4.92
331 Nhók Nguyễn 2 4 50% 1.47
332 Dương Thu Thủy 4 4 100% 1.8
333 Trường Sơn 4 4 100% 0.63
334 le thi kim oanh 0 0 0% 0.07
335 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 3 4 75% 1.5
336 Thanh Dat Pham 2 4 50% 1.85
337 Hồ Hoàng Phúc 3 4 75% 0.35
338 Hạ Thị Hằng 4 4 100% 0.57
339 Kiệt Kiệt 3 4 75% 0.8
340 Nguyễn Danh Kiên 2 3 67% 0.92
341 Thái An Bình 3 4 75% 1.6
342 Hoàng Anh 3 4 75% 10.77
343 Tống Thị Anh 3 4 75% 0.68
344 Băng Băng Hải 3 4 75% 1.97
345 Susu RaLy 3 4 75% 5.8
346 Ngô Thị Kiều Trang 3 4 75% 1.65
347 Candy Ngot Ngao 2 4 50% 2.07
348 Huy 1 4 25% 0.93
349 Nguyệt Hà 1 4 25% 0.73
350 Boy Nhà Nghèo 1 4 25% 0.27
351 do thi bich 1 4 25% 4.52
352 Bé Cây 1 4 25% 0.87
353 Hải My 1 4 25% 0.83
354 Baokute Nhontho 1 4 25% 0.9
355 Nhok Thang 1 4 25% 0.87
356 MítTơ Tronie 1 4 25% 0.72
357 Nhung Pika 1 4 25% 1.58
358 Huyền Trang 1 4 25% 0.25
359 Lam Nguyen 1 4 25% 0.45
360 Vy Lee 0 4 0% 3
361 Lieu Thai Phu 0 4 0% 1.28
362 hohaimy 0 4 0% 3.7
363 Trịnh Kiều Thanh 0 4 0% 1.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9